Uverejnené

LAHÔDKY PRE TÝCH, KTORÍ RADI POČÍTAJÚ

V súčasnosti ožívajú fundamentalistické pokusy o doslovný výklad Biblie, hlavne v súvislosti trvania existencie ľudstva na Zemi a spochybnenia časovej stupnice biologickej evolúcie. Tento problém sa sčasti týka astronómie, a preto by som rád pripomenul, ako sa dnešná astronómia na celú túto záležitosť pozerá. Moderná astronómia sa totiž postupne prepracúva k pomerne súvislému chronologickému obrazu udalostí, ktoré predznamenali éru kresťanskej civilizácie. Ako uvidíte, táto civilizácia spätne ovplyvnila aj takú prozaickú záležitosť, akou je sám kalendár.

Pokračovať v čítaní: LAHÔDKY PRE TÝCH, KTORÍ RADI POČÍTAJÚ

Uverejnené

ROZLÚČKA…

Pamätáte sa ešte na Kristin Vindsetmo z Nórska? V novembri vyjde na Slovensku jej kniha. Bude to zvláštna kniha obsahujúca jej pohrebné kázne či príhovory. Kristin má dar stručne, ale veľmi jasne sa vyjadrovať a citlivo zasiahnuť ľudskú dušu aj v čase zármutku a bolesti a povzbudiť aj potešiť. Veď posúďte sami. Ponúkame vám ukážku z tejto pripravovanej knižky.
Pokračovať v čítaní: ROZLÚČKA…

Uverejnené

Z MYŠLIENOK AMERICKÉHO ASTRONAUTA JAMESA P. DUTTONA


Ponúkame vám zaujímavý leták ST17 Najdlhšia cesta môjho života – je to svedectvo amerického pilota stíhačiek a astronauta Jamesa P. Duttona. Viete, stretnúť sa s človekom, ktorý bol vo vesmíre, je vzácna skúsenosť a uvítať ho medzi nami je ešte vzácnejšie.
Takto pred rokom sme túto skúsenosť mali možnosť sami prežiť. Prišiel nás navštíviť astronaut a pilot raketoplánu Discovery James P. Dutton.

Pokračovať v čítaní: Z MYŠLIENOK AMERICKÉHO ASTRONAUTA JAMESA P. DUTTONA

Uverejnené

STRES A ČO S NÍM

Stres je prirodzená súčasť života. Je to telesné a pocitové rozrušenie, ktoré prežívame pri rôznych životných udalostiach – veľkých či malých, šťastných či smutných. Telo automaticky reaguje na stresové situácie tým, že začne produkovať adrenalín, aby sa zväčšila naša energia a sila. V závislosti od vnímanej hrozby môže byť naša reakcia mierna (trasúci sa hlas, spotené dlane) alebo prudká (stiahnuté svaly, krátky dych, panika).
Pokračovať v čítaní: STRES A ČO S NÍM