Publikované

POZOR – AK CHCETE DOSTAŤ ZÁSIELKY NA SVOJE PRÁZDNINOVÉ AKCIE VČAS, OBJEDNÁVAJTE SI ICH V DOSTATOČNOM PREDSTIHU!

Vzhľadom na to, že sa blížia prázdniny a s nimi čas voľna a dovoleniek, prosíme vás, aby ste si objednali všetky materiály BTM, ktoré budete chcieť použiť  na svojich letných akciách v dostatočnom predstihu. Aj my budeme cestovať na rôzne akcie a taktiež mať dovolenku, preto sa môže predĺžiť doba doručenia zásielok.

Publikované

STRACH

Celým svetom nedávno otriasli tragické letecká havárie, teroristocké útoky na Novom Zélande aj inde, ničivé povodne, rôzne nehody… Správy o tragických udalostiach z domova aj zo sveta prichádzajú každý deň. Netreba ich ani vyhľadávať, no aj tak živia náš strach…

Pokračovať v čítaní: STRACH

Publikované

UŽ SME TOĽKOKRÁT POČULI O VZKRIESENÍ, ALE…

Vyrozprávali aj oni, čo sa stalo na ceste, a ako Ho poznali podľa lámania chleba. Keď o tomto hovorili, postavil sa On sám medzi nimi a riekol im: Pokoj vám! …I povedal im: Čo ste prestrašení a prečo sa vám rodia v srdci pochybnosti? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti a mäso, ako vidíte, že ja mám. (Lukáš 24,35-36 a 38-39)

Pokračovať v čítaní: UŽ SME TOĽKOKRÁT POČULI O VZKRIESENÍ, ALE…