Uverejnené

CÍTIŠ SA SLABÝ A NEDOKONALÝ? ROZHODUJ SA S BOHOM!

Keď sa v našom živote rozhliadneme, musíme realisticky skonštatovať, že veľa vecí, ktoré sú pred nami, nie sú v našich silách, nezvládneme ich. A preto v nás môže prevládnuť smútok a rezignácia: „Kto som ja, aby som toto vyriešil? Nemám na to, nedokážem s tým ani pohnúť! Nemám silu, ani čas, ani peniaze, ani know-how, ani odvahu, často dokonca ani vieru…“

Pokračovať v čítaní: CÍTIŠ SA SLABÝ A NEDOKONALÝ? ROZHODUJ SA S BOHOM!

Uverejnené

PREČO NECÍTIME BOŽIU BLÍZKOSŤ?

A hľa, v ten istý deň išli z nich dvaja do mestečka, vzdialeného od Jeruzalema na šesťdesiat honov, ktoré sa volalo Emauzy. A zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo. Ako sa tak zhovárali a navzájom dotazovali, priblížil sa k nim aj sám Ježiš a šiel s nimi. Ale ich oči boli zdržiavané, aby Ho nepoznali… A keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči a poznali Ho. (Lukáš 24, 13-31) Pokračovať v čítaní: PREČO NECÍTIME BOŽIU BLÍZKOSŤ?