Uverejnené

POZOR – AK CHCETE DOSTAŤ ZÁSIELKY VČAS, MUSÍTE SI OBJEDNAŤ NAJNESKÔR DO 21. DECEMBRA!

Vzhľadom na to, ako sú tento rok rozložené sviatky, upozorňujeme vás, aby ste si objednali všetky potrebné vianočné a novoročné materiály BTM včas, mailom či telefonicky najneskôr do pondelka 21. 12. – v ten deň musia byť podané na pošte, aby sme vám mohli zaručiť, že ich dostanete ešte do Vianoc. Čo sa týka záložiek a ďalšieho materiálu k novému roku, tie si môžete ešte objednať aj medzi sviatkami, ale najneskôr do 28. 12. – v ten deň musia byť podané na pošte, aby ste ich dostali do Silvestra. Objednajte si teda všetko v dostatočnom predstihu!

Uverejnené

KDE NAČERPAŤ SILU DO DNEŠNÝCH ZLOŽITÝCH DNÍ?

Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený: sýty byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. A predsa ste dobre urobili, že ste sa ma ujali v mojej tiesni. (Filipským 4,12-14)

Pokračovať v čítaní: KDE NAČERPAŤ SILU DO DNEŠNÝCH ZLOŽITÝCH DNÍ?

Uverejnené

NECH SA VAŠE SRDCE NECHVEJE! JA SOM CESTA…

Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. (Filipským 4, 5-7)

Pokračovať v čítaní: NECH SA VAŠE SRDCE NECHVEJE! JA SOM CESTA…

Uverejnené

NIKDY NIE SME SAMI

Pri čítaní Biblie ma, hlavne v posledných týždňoch, priťahujú listy, ktoré písali apoštolovia tým, ktorí uverili v Ježiša. A keďže nemohli byť s adresátmi svojich listov osobne, niesli ich vo svojich myšlienkach a modlitbách, nezabúdali na nich. Uvedomila som si, aké dôležité boli tieto listy a koľko v nich bolo porozumenia a povzbudenia.

Pokračovať v čítaní: NIKDY NIE SME SAMI

Uverejnené

POTRENUJE BOH NAŠU CHVÁLU?

Dobre je Hospodinovi ďakovať a ospevovať Tvoje meno, Najvyšší; za rána Tvoju milosť zvestovať a Tvoju vernosť po nociach hudbou na desaťstrunovej lutne, na harfe a hrou na citare. Lebo si ma potešil, Hospodine, svojimi činmi; nad skutkami Tvojich rúk plesám. Aké veľké sú Tvoje skutky, Hospodine, prehlboké sú Tvoje myšlienky! (Žalm 92,2-7)

Pokračovať v čítaní: POTRENUJE BOH NAŠU CHVÁLU?