Publikované

POZOR – AK CHCETE DOSTAŤ ZÁSIELKY NA SVOJE PRÁZDNINOVÉ AKCIE VČAS, OBJEDNÁVAJTE SI ICH V DOSTATOČNOM PREDSTIHU!

Vzhľadom na to, že sa blížia prázdniny a s nimi čas voľna a dovoleniek, prosíme vás, aby ste si objednali všetky materiály BTM, ktoré budete chcieť použiť  na svojich letných akciách v dostatočnom predstihu. Aj my budeme cestovať na rôzne akcie a taktiež mať dovolenku, preto sa môže predĺžiť doba doručenia zásielok.

Publikované

UŽ SME TOĽKOKRÁT POČULI O VZKRIESENÍ, ALE…

Vyrozprávali aj oni, čo sa stalo na ceste, a ako Ho poznali podľa lámania chleba. Keď o tomto hovorili, postavil sa On sám medzi nimi a riekol im: Pokoj vám! …I povedal im: Čo ste prestrašení a prečo sa vám rodia v srdci pochybnosti? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti a mäso, ako vidíte, že ja mám. (Lukáš 24,35-36 a 38-39)

Pokračovať v čítaní: UŽ SME TOĽKOKRÁT POČULI O VZKRIESENÍ, ALE…

Publikované

DESATORO PRE ADVENT

Ak nám niečo krásne a cenné spadne len tak do lona, máme, pochopiteľne radosť. Často nie sme ani schopní taký nečakaný dar doceniť a prijať. Narodenie nášho Spasiteľa – Pána Ježiša Krista je určite najcennejší dar, ktorý môže človek dostať. A aby sme taký dar vedeli naozaj prijať, musíme byť pripravení.

Pokračovať v čítaní: DESATORO PRE ADVENT