Uverejnené

BOŽÍ ATELIÉR

Ľudia už oddávna vnímali úžasnú rozmanitosť života na Zemi. V Biblii taktiež nájdeme veľa príkladov údivu nad bohatstvom a krásou stvorenia. Napríklad v knihe Jób nachádzame v Elihuovej reči hymnus na Božiu vznešenosť a jeho stvorenie. Alebo celý Žalm 104 je piesňou o divoch a rozmanitosti tvorstva. A to vtedy ľudia nemali také vedomosti, ako máme dnes.

Pokračovať v čítaní: BOŽÍ ATELIÉR

Uverejnené

TRPEZLIVOSŤ A VĎAČNOSŤ

Trpezlivosť – tej neskutočnej schopnosti nevzdať sa človek potrebuje aj v dnešnej dobe viac než dosť. Pri akejkoľvek každodennej činnosti nás môže čo-to rozladiť alebo nahnevať. Lenže ten, kto nemá v sebe primeranú dávku trpezlivosti, reaguje v ťažkých situáciách podráždene, nahnevane a neraz i rezignovane.

Pokračovať v čítaní: TRPEZLIVOSŤ A VĎAČNOSŤ

Uverejnené

MILOSŤ A DISCIPLÍNA

Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého; oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Ja teda bežím nie akoby bez cieľa a zápasím nie ako ten, kto udiera do prázdna. Ale zaobchádzam tvrdo so svojím telom a ovládam ho, aby kým iným hlásam, sám som nezlyhal.. (1. Korintským 9,24-27)

Pokračovať v čítaní: MILOSŤ A DISCIPLÍNA