Evanjelizačné letáky BTM

V misijnej praxi sa veľmi osvedčila metóda evanjelizácie pomocou krátkych misijných textov, ktoré obsahujú aktuálne témy vedúce k osobnej viere v Ježiša Krista. Misijné texty – evanjelizačné letáky sú vhodné pre rôzne spôsoby evanjelizácie. Nezaberú veľa miesta a preto môžu byť vždy poruke. Svojou formou umožňujú kontakt aj s ľuďmi, ktorí sú ďaleko od Boha. Sú vhodné pre dnešných uponáhľaných ľudí, ktorí nemajú čas na dlhé rozhovory a čítanie dlhých spisov. Hovorené slovo sa často minie účinku. Tlačené slovo pôsobí dlhodobo, môže osloviť aj po dlhšom čase, keď sa na rozhovor už dávno zabudlo.

A práve takéto letáky vydáva BTM. Sú to krátke úvahy, príbehy a svedectvá na aktuálne témy. Ich prostredníctvom možno ľuďom ukázať, že Boh má o nich záujem, naozaj ich má rád, hľadá ich a pozýva k sebe – ukazujú cestu k Bohu, k duchovnému uzdraveniu a záchrane pre večnosť.

Z praxe vieme, že tieto evanjelizačné letáky oslovujú neveriacich evanjeliom, povzbudzujú ich a pomáhajú im v ťažkých obdobiach života, v chorobe, samote, vo väzení, pri prekonávaní rôznych závislostí, vyzývajú k obnove rodiny a morálky, pomáhajú nájsť zmysel života, varujú pred sektami a pod. Letáky možno použiť aj ako pozvánku na nejakú kresťanskú akciu či do zboru. Na ich zadnej strane je nechané voľné miesto pre odtlačok pečiatky vášho zboru.