Spolupracujte s nami!

Máte literárne nadanie? Píšete úvahy, poviedky, príbehy, články do kresťanských časopisov alebo básne? Môžete sa stať našimi spolupracovníkmi! Hľadáme autorov textov pre naše letáky. Potrebných tém je naozaj veľa, stačí sa len rozhliadnuť okolo seba. Ozvite sa!

Niektoré letáky vydávame v spolupráci s inými kresťanskými organizáciami (napr. vydali sme letáky spolu s ACET, Detskou misiou, Operace Mobilizace, Rozmer atď.). Uvítame spoluprácu aj s vami. Napíšte nám.

Do aktivít BTM patria aj návštevy zborov a kresťanských spoločenstiev, na ktorých prezentuje svoju prácu a vyzýva a povzbudzuje miestnych kresťanov k misii. Najviac vždy oslovia svedectvá a úryvky z listov. Ak máte záujem o takéto stretnutie, ozvite sa nám a dohodnite si termín. Radi k vám prídeme.