Veľká noc

Zobrazených 1–16 z 17 výsledkov.

 • kríž

  Veľkonočná pohľadnica s pozastavením sa pri kríži a jeho význame pre náš život. Krátka úvaha je doplnená citátom z listu Rímskym 5,8.
  Pridať do košíka
 • Ťažká cesta k slobode

  Boli sme stvorení so slobodnou vôľou – na dobré, ale i zlé, no ZLO nás premáha a oberá o hodnoty DOBRA. Dá sa tento zápas vôbec vyhrať?
  Pridať do košíka
 • pieseň vďaky

  Veľkonočná pohľadnica s básňou Janky Nagajovej a biblickým veršom z Jánovho evanjelia 11,25.
  Pridať do košíka
 • nádej ukrytá v kríži

  Veľká noc je oslavou Ježišovej smrti na kríži a jeho vzkriesenia. Pripomína nám význam obete v prospech druhých a hlavne to, že smrť nie je konečnou bodkou za ľudským životom, ale že v nej máme nádej prechodu do nového života, ktorý nám otvoril práve Ježiš.
  Pridať do košíka
 • BOH – KRISTUS, Nikto nie je ako ON

  Len Ježiš Kristus dokáže byť skutočným Priateľom. Dokáže potešiť, pomôcť, odpustiť a zachrániť. Dáva skutočný pokoj a radosť, odhaľuje tajomstvo smrti a ponúka večný život...
  Pridať do košíka
 • Toto je deň…

  Veľkonočná pohľadnica s biblickým veršom zo Žalmu 118,24 a krátkym zamyslením sa nad našimi príležitosťami k radosti. Nielen tými obyčajnými, dôvod k radosti máme každý deň, pretože je premenený Kristovým zmŕtvychvstaním na deň skutočného života!
  Pridať do košíka
 • BOH na kríži

  VEĽKÁ NOC DUŠE - TMA ustúpila SVETLU! Stručný a výstižný veľkonočný text o tom, ako sa zmenili ľudské hodnoty na maximálne užívanie si prítomnosti, ktorá vedie až k EUTANÁZII DUŠE. Napriek noci a temnote sa však môže objaviť SVETLO! Stačí ho nasledovať... Autor: Peter Podlesný.
  Pridať do košíka
 • Kristus je Záchranca

  Potrebuje dnešný človek spasenie? V Biblii sa hovorí, že všetci ľudia zhrešili a odmenou za hriech je smrť. Avšak Boh chce, aby boli ľudia spasení a poznali pravdu, a preto dáva človeku dar – večný život v Ježišovi Kristovi... Vďaka nemu sa život človeka nekončí, ale dosahuje naplnenie.
  Pridať do košíka
 • 3 rany uzdravené na kríži

  Veľkonočný príbeh sa hlboko dotýka najvnútornejších dimenzií nášho bytia. Často nerozumieme, ako súvisí Božia intervencia do tohto sveta – Kristovo putovanie po zemi a najmä jeho kruté umučenie – s naším vlastným životom. Aký úžitok má Kristova krvavá katarzia pre človeka? Žiadnu! Nepotrebujeme toto brutálne gesto. Lenže ak je to tak, tak sme sa práve potkli a spôsobili si úraz. Prečo?
  Pridať do košíka
 • Zmierení s Bohom

  Netradičná veľkonočná pohľadnica s biblickým veršom z 2. listu Korintským 5,28: Boh nás zmieril sám so sebou skrze Ježiša Krista.
  Pridať do košíka
 • Prečo musel Kristus zomrieť?

  Prečo musel Ježiš Kristus skončiť svoj pokojný život tak dramaticky? Ľudia nedokážu prijať fakt, že tento človek zavŕšil život takým škandalóznym neúspechom. A navyše sa bez najmenšieho odporu nechal ponižovať, týrať a nezmyselne zabiť. Prečo?
  Pridať do košíka
 • Pán Ježiš – Baránok Boží

  Ďalší zo série detských kvízov. Deti majú vyriešiť päť úloh, nakresliť obrázok, napísať, čo sa na Veľkú noc stalo a toto všetko poslať na našu adresu. Pre výhercov máme pripravené zaujímavé ceny.
  Pridať do košíka
 • Kameň, ktorý bráni životu

  Kameň, ktorý uzatváral hrob, je symbolom blokád, ktoré nám bránia žiť. Mnohí poznáme ten pocit, keď nás ťaží nejaké bremeno a tlačí nás k zemi. Avšak naše bremeno môže byť odstránené a my môžeme opäť voľne dýchať...
  Pridať do košíka
 • Judášových 30 strieborných

  Otázku, prečo Judáš zradil Ježiša, si ľudia kladú od chvíle, ako tých tridsať strieborných zmenilo majiteľa. A nachádzajú množstvo rôznych vysvetlení... Myslieť si môžeme, čo chceme, jedno je však isté: Judáš sa rozhodol sám. Mohli ho na to naviesť, ale nie prinútiť. Ani Boh, ani osud, nikto. Faktom však je, že, bez ohľadu na dôvody, sa jeho zrada skončila Ježišovou smrťou...
  Pridať do košíka
 • Veľkonočný kvíz – veľkonočné udalosti

  Deti majú vylúštiť jednotlivé tajničky, v ktorých sú ukryté veľkonočné udalosti a tie treba priradiť k týmto dňom: KVETNÁ NEDEĽA, ZELENÝ ŠTVRTOK, VEĽKÝ PIATOK, BIELA SOBOTA a VEĽKONOČNÁ NEDEĽA. Správni lúštitelia budú odmenení!
  Pridať do košíka
 • Veľkonočné otázky a odpovede

  Veľká noc – kde má tento sviatok svoj pôvod? A prečo je každý rok inokedy? Čo znamenajú tieto dni: Popolcová streda, Kvetná nedeľa? A prečo Krista zabili? To mu nemohol Boh pomôcť?... a veľa ďalších zaujímavých otázok a odpovedí.
  Pridať do košíka

Zobrazených 1–16 z 17 výsledkov.