Minipohľadnice

Zobrazujú sa výsledky 1–16 z 20

 • dôvera

  Minipohľadnica s biblickým veršom z Izaiáša 30,15 a krátkym zamyslením sa o tom, čo pre náš život znamená vložiť svoju dôveru v Boha.
  Pridať do košíka
 • čas

  Minipohľadnica s biblickými veršami z ev. Matúša 6,33-34 a aforizmom P. Kosorina.
  Pridať do košíka
 • láskavosť

  Chráňte v sebe poklad, ktorým je láskavosť. Naučte sa dávať bez váhania, strácať bez žiaľu a získavať bez lakomstva.. Minipohľadnica je doplnené veršom z Knihy prísloví 21,21.
  Pridať do košíka
 • bez lásky nič nemá zmysel

  Bez lásky nič nemá zmysel. Len láska dáva večnú hodnotu všetkému, čo človek robí... Malá kartička je doplnená biblickými veršami z ev. Jána 15:9,15,17.
  Pridať do košíka
 • kvapka lásky

  Malá kartička s biblickými veršami z ev. Marka 12,29-31.
  Pridať do košíka
 • sila v slabosti

  Minipohľadnica - Boh si nás vyvolil a chce použiť práve preto, že sme slabí. Od nás očakáva len dôveru a odovzdanosť... Krátky text je doplnený veršami z 2. Korintským 12,9-10.
  Pridať do košíka
 • obyčajný deň

  Jednou z najväčších výziev nášho života je objaviť vo všednosti dňa Božie zázraky. (Malá kartička zo série MK.)
  Pridať do košíka
 • múdrosť

  Obľúbená kartička s biblickým textom z Knihy Prísloví 2,1-10.
  Pridať do košíka
 • požehnanie

  Malá kartička s biblickým veršom z Knihy prísloví 10,22 a s krátkym komentárom.
  Pridať do košíka
 • Plynutie času

  Vaša obľúbená malá kartička s citátom Henryho van Dyka a biblickým veršom z listu Efezským 5,15-16.
  Pridať do košíka
 • Mama

  Minipohľadnica MK. Malá kartička s citátom Ch. Džibrána: Matka je v živote všetkým: útechou v trápeniach, nádejou v zúfalstve, silou v okamihoch slabosti... Je prameňom súcitu, trpezlivosti a zhovievavosti. Ten, kto ju stratil, stratil hruď, na ktorú by položil svoju hlavu, ruky, ktoré by mu žehnali, oči, ktoré by nad ním bdeli...
  Pridať do košíka
 • Pravá radosť

  Jediným prameňom pravej radosti je Boh, lebo len On ponúka tie duchovné hodnoty, o ktorých si mylne myslíme, že ich nájdeme na tejto zemi...
  Pridať do košíka
 • modlitba

  Hospodine, počuj moju modlitbu, pozoruj moje pokorné prosby! (Žalm 143:1,8,10)
  Pridať do košíka
 • Nebojte sa!

  Nebojte sa! Moc Kristovho kríža a vzkriesenie sú väčšie ako hocijaké zlo, ktorého by sa človek mohol alebo musel báť. Boh nám hovorí: NEBOJTE SA! (Ján Pavol II.)
  Pridať do košíka
 • Čo môžeš urobiť dnes …

  Zajtrajšok nemá nikto z nás istý, ani starý ani mladý. Preto objím svojich drahých, povedz im, ako ti na nich záleží a uisti ich, že aj bude záležať... Aby raz nebolo neskoro…
  Pridať do košíka
 • O priateľstve…

  Krátke zamyslenie sa na biblický verš z knihy Prísloví 17,17: Priateľ miluje každého času...
  Pridať do košíka

Zobrazujú sa výsledky 1–16 z 20