Minipohľadnice

Zobrazujú sa výsledky 1–16 z 29

 • dôvera

  Minipohľadnica s biblickým veršom z Izaiáša 30,15 a krátkym zamyslením sa o tom, čo pre náš život znamená vložiť svoju dôveru v Boha.
  Pridať do košíka
 • čas

  Minipohľadnica s biblickými veršami z ev. Matúša 6,33-34 a aforizmom P. Kosorina.
  Pridať do košíka
 • minikalendárik 2019

  Kalendárik 2019 s biblickým veršom zo Žalmu 34,15: Odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň!
  Pridať do košíka
 • minikalendárik 2019

  Kalendárik 2019 s biblickým veršom zo Žalmu 34,15: Odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň!
  Pridať do košíka
 • láskavosť

  Chráňte v sebe poklad, ktorým je láskavosť. Naučte sa dávať bez váhania, strácať bez žiaľu a získavať bez lakomstva.. Minipohľadnica je doplnené veršom z Knihy prísloví 21,21.
  Pridať do košíka
 • bez lásky nič nemá zmysel

  Bez lásky nič nemá zmysel. Len láska dáva večnú hodnotu všetkému, čo človek robí... Malá kartička je doplnená biblickými veršami z ev. Jána 15:9,15,17.
  Pridať do košíka
 • kvapka lásky

  Malá kartička s biblickými veršami z ev. Marka 12,29-31.
  Pridať do košíka
 • sila v slabosti

  Minipohľadnica - Boh si nás vyvolil a chce použiť práve preto, že sme slabí. Od nás očakáva len dôveru a odovzdanosť... Krátky text je doplnený veršami z 2. Korintským 12,9-10.
  Pridať do košíka
 • obyčajný deň

  Jednou z najväčších výziev nášho života je objaviť vo všednosti dňa Božie zázraky. (Malá kartička zo série MK.)
  Pridať do košíka
 • múdrosť

  Obľúbená kartička s biblickým textom z Knihy Prísloví 2,1-10.
  Pridať do košíka
 • požehnanie

  Malá kartička s biblickým veršom z Knihy prísloví 10,22 a s krátkym komentárom.
  Pridať do košíka
 • Plynutie času

  Vaša obľúbená malá kartička s citátom Henryho van Dyka a biblickým veršom z listu Efezským 5,15-16.
  Pridať do košíka
 • Mama

  Minipohľadnica MK. Malá kartička s citátom Ch. Džibrána: Matka je v živote všetkým: útechou v trápeniach, nádejou v zúfalstve, silou v okamihoch slabosti... Je prameňom súcitu, trpezlivosti a zhovievavosti. Ten, kto ju stratil, stratil hruď, na ktorú by položil svoju hlavu, ruky, ktoré by mu žehnali, oči, ktoré by nad ním bdeli...
  Pridať do košíka
 • Pravá radosť

  Jediným prameňom pravej radosti je Boh, lebo len On ponúka tie duchovné hodnoty, o ktorých si mylne myslíme, že ich nájdeme na tejto zemi...
  Pridať do košíka
 • Vykupujte čas

  Malá kartička s citátom P. Kosorina a biblickým veršom z ep. Kolosenským 4,5.
  Pridať do košíka
 • Zostaňte v mojej láske

  Bez lásky je všetko nanič. Láska dáva večnú hodnotu všetkému, čo človek robí. Či sú to veľké veci, alebo len také všedné, z ľudského hľadiska bezvýznamné, prízemné a banálne...
  Pridať do košíka

Zobrazujú sa výsledky 1–16 z 29