Biblické posolstvo

Biblické posolstvo dnes nehrá žiadnu úlohu v utváraní života ľudí. K starým neduhom spoločnosti pribudli nové. Materializmus a konzumný prístup k životu sa stali hlavnou životnou filozofiou pre mnohých ľudí. Ľudia nemajú dôveru v Božie slovo a Jeho pomoc v každodennom živote, a preto sa darí falošným náboženstvám, sektám, či poverám, čarodejníctvu a vešteniu.

A to nás, kresťanov, nemôže nechať ľahostajných. Našou povinnosťou je pomôcť získať ľuďom nový prístup k Božiemu slovu a k Bohu. Máme im smelo svedčiť a hovoriť o tom, čo máme. O Božom pokoji, o istote spasenia, o večnom živote.

Najpresvedčivejšie posolstvo, ktoré môžeme priniesť tomuto svetu, je naše osobné svedectvo. Keď žijeme ako Boží svedkovia, potom neexistuje žiadna situácia, v ktorej by sme zostali bez prítomnosti Pána Ježiša. On pripravuje každé stretnutie aj príležitosť na zvestovanie evanjelia. V našom živote niet náhody. Nezabúdajme, že spolupracujeme na najdôležitejšej a najvýznamnejšej úlohe, aká na tomto svete existuje: Pán Ježiš nás chce použiť na záchranu ľudí pre Božie kráľovstvo.