Kondolenčné

Zobrazuje sa všetkych 12 výsledkov

 • všetko má svoj čas…

  Kondolenčná pohľadnica s bilickými veršami z knihy Kazateľ 3,1-5 a 11, krátkou básňou a krátkym textom o viere v to, že sme ako Božie deti vložení do Jeho rúk a že tie nás nikdy neprestanú ochraňovať. Boh nikdy nezabudne, že je náš Otec...
  Pridať do košíka
 • Ani oko nevídalo…

  Kondolenčná pohľadnica s biblickým veršom z 1. listu Korintským 2,9 a krátkym textom o tom, kde môžeme nájsť pokoj, utíšenie i nádej.
  Pridať do košíka
 • spomínanie

  Kondolenčná pohľadnica s biblickými veršami z ev. Jána 1,1-4, básňou a krátkym textom o moci spomienok a nádeji.
  Pridať do košíka
 • nádej večnosti

  Kondolenčná pohľadnica s bilickými veršami zo Žalmu 23,1 a 4, krátkou básňou a krátkym textom o Pastierovi, ktorý neopúšťa svoje ovečky ani v hodine smrti, ale ich bezpečne zhromaždí do svojho košiara.
  Pridať do košíka
 • Ja na teba nezabudnem…

  Kondolenčná pohľadnica s bilickými veršami z Izaiáša 49,15-16, krátkou básňou a krátkym textom o LÁSKE, ktorá prežije všetko...
  Pridať do košíka
 • zbohom…

  Kondolenčná pohľadnica s biblickým veršom z 1. listu Petra 1,3, básňou a krátkym textom o NÁDEJI, ktorá dáva istotu a pokoj aj v živote aj v smrti!
  Pridať do košíka
 • Nová pieseň…

  Kondolenčná pohľadnica s netradičným textom, biblickým veršom zo Źalmu 144,9 s krátkou básňou.
  Pridať do košíka
 • Domov…

  Kondolenčná pohľadnica s biblickým veršom z ev. Jána 11,25 a krátkym textom o tom, aká vzácna je pre Boha každá ľudská bytosť.
  Pridať do košíka
 • BOH premohol smrť…

  Kondolenčná pohľadnica s krásnym textom a veršami z 1. listu Korintským 15,26 a z evanjelia Jána 11,25.
  Pridať do košíka
 • Kto verí vo mňa, bude žiť!

  Ďalšia kondolenčná pohľadnica s krásnym textom a veršami z evanjelia Jána 11,1 a 11,25-26.
  Pridať do košíka
 • Dúfajte v Hospodina…

  Kondolenčný leták - pohľadnica. Dúfajte v Hospodina po všetky veky, pretože Hospodin, len Hospodin je skala vekov. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. (Izaiáš 26,4; 1. list Petra 5,7)
  Pridať do košíka
 • Všetko má svoj čas

  Kondolenčný leták - pohľadnica. Nijaký čas tu na zemi nie je dosť dlhý na život s tými, ktorých milujeme... Nikdy sa nestihneme pripraviť na posledné zbohom...
  Pridať do košíka

Zobrazuje sa všetkych 12 výsledkov