Kondolenčné

Zobrazených všetkých 11 výsledkov

 • Kto verí vo mňa, bude žiť!

  Ďalšia kondolenčná pohľadnica s krásnym textom a veršami z evanjelia Jána 11,1 a 11,25-26.
  Pridať do košíka
 • v Božích rukách

  Pohľadnica s biblickými veršami zo Žalmu 31,15-16 a Žalmu 16,7-11 a krásnym uistením: vieme, že sme v rukách milujúceho a vševediaceho Boha, ktorý už od večnosti pozná začiatok, cieľ aj vrchol nášho života. Vhodná aj ako kondolenčná pohľadnica.
  Pridať do košíka
 • Ja som vzkriesenie a život

  Ďalšia kondolenčná pohľadnica s krásnym textom o vzkriesení a veršami z evanjelia Jána 11,25 a proroka Jeremiáša 31,3.
  Pridať do košíka
 • s láskou na vás myslíme

  Ďalšia novinka zo súboru kondolenčných pohľadníc s krátkym kondolenčným textom a veršom z Izaiáša 51,11.
  Pridať do košíka
 • Pokoj vám zanechávam…

  Ďalšia novinka zo súboru kondolenčných pohľadníc s krátkym kondolenčným textom a veršom z Jánovho evanjelia 14,27.
  Pridať do košíka
 • Blahoslavení plačúci…

  Strata blízkeho človeka je vždy hlbokou ranou. Zaceliť ju vie iba Stvoriteľ ľudskej duše. Nech sa Vám tak stane. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Matúš 5,4
  Pridať do košíka
 • Blízky je Hospodin…

  Ďalšia zo série kondolenčných pohľadníc s biblickým veršom zo Žalmu 34,19 a z Ev. Jána 11,25.
  Pridať do košíka
 • Dúfajte v Hospodina…

  Kondolenčný leták - pohľadnica. Dúfajte v Hospodina po všetky veky, pretože Hospodin, len Hospodin je skala vekov. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. (Izaiáš 26,4; 1. list Petra 5,7)
  Pridať do košíka
 • Všetko má svoj čas

  Kondolenčný leták - pohľadnica. Nijaký čas tu na zemi nie je dosť dlhý na život s tými, ktorých milujeme... Nikdy sa nestihneme pripraviť na posledné zbohom...
  Pridať do košíka
 • kto verí vo mňa…

  Kondolenčný leták - pohľadnica s citátom sv. Augustína, veršami od J. Doubravu a biblickým veršom z Jána 6, 47: Ježiš povedal: Amen, amen, hovorím vám, kto verí vo mňa, má večný život.
  Pridať do košíka
 • rozlúčka…

  Kondolenčný leták - pohľadnica s jemnými veršami Janky Nagajovej a biblickým citátom z Izaiáša 41,10: Neboj sa, lebo ja som s tebou; neobzeraj sa v strachu, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti.
  Pridať do košíka

Zobrazených všetkých 11 výsledkov