FAQ

Na tomto mieste nájdete odpovede na Vaše najčastejšie otázky.

O letákoch

Ako často vychádzajú letáky a produkty BTM?

Nové letáky a rôzne produkty vychádzajú v súboroch (obsahuje vždy 6-7 letákov z rôznych sérií) 7x za rok:
1. súbor alebo aj tzv. valentínsky – expedícia v januári
2. Veľkonočný súbor – expedícia vo februári
3. Jarný súbor – expedícia v apríli
4. Prázdninový súbor – expedícia v júni
5. Jesenný súbor – expedícia koncom augusta
6. súbor alebo tzv. dušičkový súbor – expedícia v septembri
7. Vianočný súbor – expedícia koncom októbra

Súčasťou každého súboru je Informačný list BTM, v ktorom sú rôzne informácie o našej práci, reportáže z návštev, svedectvá a skúsenosti.

V akých sériách vychádzajú?

Produkty BTM sú vydávané v týchto sériách:

V – sú letáky formátu A4, ktoré múžu byť poskladané rôznym spôsobom. Zmestí sa na ne viac písaného slova, sú vhodné pre pravidelnú evanjelizáciu. Majú širšie tematické zameranie a vychádzajú vo väčšom náklade hlavne k veľkým sviatkom, ako sú Vianoce či Veľká noc.

M – malé evanjelizačné letáky určené k pohotovému rozdávaniu pri osobnom kontakte.

FP – Fair Play alebo čítanie na päť minút. Prečo práve takéto označenie? V dnešných uponáhľaných časoch v záplave pseudohodnôt  zapadajú skutočné hodnoty prachom času a bulvárnych atrakcií. My sa však nevzdávame, a preto chceme hovoriť o pravých hodnotách života hlboko, ale stručnejšie a jasnejšie – preto celkom nová séria, nový dizajn a nový rozmer – minimalistická podoba aj text.

PS – podnety na sebareflexiu – nová edícia, ktorá ponúka sebareflexné podnety. Hľadáme nový jazyk evanjelia, staro-nový priestor, v ktorom by malo pôsobiť a činiť nové veci. Lebo náš život je o ochote na ZMENU. V biblickom jazyku ZMENA znamená POKÁNIE – premenu nášho myslenia, ktorá sa prejaví zmenou postojov a správania. Túto zmenu
vždy štartuje naša ochota na SEBAREFLEXIU.

VK a PA – texty pohľadnicového typu s krátkym povzbudzujúcim slovom pre rôzne životné situácie. Sú to jednoduché, dvojité alebo panoramatické karty s voľnou stranou, kde možno pripísať pár vlastných riadkov – osobný odkaz pre príjemcu. Sú to obľúbené texty. Patria sem pohľadnice s rôznou tematikou – blahoželania, kondolenčné, povzbudzujúce, veľkonočné, vianočné a mnohé ďalšie.

MK – podobné texty ako predchádzajúce, len menšie, určené pre rôzne príležitosti, môžu slúžiť ako poďakovanie, prianie, či povzbudenie.

PD – produkty určené deťom, ktoré prinášajú biblickú zvesť v jednoduchej, napínavej a niekedy len obrázkovej podobe. Sem patria detské pohľadnice, letáky, kvízy, maľovanky, samolepky, hry, rozvrhy hodín, záložky a iné.

PM – texty určené pre dorast a mládež. Sú venované aktuálnym a zaujímavým témam, ktorými sa práve táto veková kategória najviac zaoberá.

ST – špeciálne texty, hlavne svedectvá a životné skúsenosti ľudí, ktorým viera v Boha pomohla v ich zložitej životnej situácii. V v tejto sérii vyšli svedectvá o vyslobodení z drogovej, alkoholovej závislosti a pod. Sú to najžiadanejšie texty.

VT – vyučujúce texty – väčšinou brožúrky, ktoré jednoduchým spôsobom varujú čitateľa pred falošným učením a sektami a pomáhajú mu orientovať sa pri hľadaní správnej cesty viery. Majú ho viesť k upevneniu vo viere a k duchovnému rastu. Patria sem aj brožúrky s textami na povzbudenie alebo modlitbami.

PR – texty určené pre celú rodinu, venované problematike výchovy detí, vzťahom medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, vzťahom k starším a pod.

ZA – rôzne druhy záložiek s biblickým veršom.

KD – malé kartičky s básničkou, obrázkom zvieratka a biblickým veršíkom určené pre najmenších.

PL – produkty určené na špeciálne príležitosti, napr. kalendáre, hry, darčekové škatuľky, modlitebné kocky, väčšie maľovanky, zápisníky a pod.

RO – malé drobnosti pre radosť – magnetky s biblickým veršom.

Ako ich môžem získať?

Všetky naše materiály si môžete objednať písomne na našej adrese, mailom, telefonicky alebo cez náš web.

Pravidelne 7x za rok môžete dostávať:

  • ukážku nových produktov t. j. po jednom kuse z každého s tým, že tie, ktoré vás zaujmú, si budete môcť doobjednať v potrebnom množstve, alebo
  • väčšie množstvo t. j. pravidelne väčšie množstvo podľa Vášho záujmu. Počet kusov v jednotlivých sériách, ktoré chcete odoberať, vyznačíte na objednávacej karte, ktorú dostanete s prvou zásielkou. Samozrejme, toto množstvo môžete podľa potreby meniť. Tento spôsob objednávky je výhodnejší, pretože Vám vždy zaručí, že dostanete objednané množstvo. Pri dodatočnej objednávke sa môže stať, že pri veľkom záujme o niektoré produkty a neskorom objednaní, sa Vám už neujdú. Dodatočné objednávky vybavujeme len do rozobrania zásob. Nezabudnite sa podpísať!
    Keď dostanete objednávaciu kartu, čitateľne ju vyplňte a nezabudnite sa podpísať. Vyjadríte tak súhlas, že Vaše meno a adresa môžu byť uložené v adresári BTM, aby sme Vám aj naďalej mohli posielať náš Infolist a letáky.EČO
    Po zaradení Vašej adresy do adresára BTM Vám bude pridelené EČO – evidenčné číslo odberateľa. Prosíme Vás, aby ste toto číslo používali v každom kontakte s nami, veľmi nám tým uľahčíte prácu a urýchlite Vašu identifikáciu. Dôležité je to hlavne pri zapisovaní Vašich finančných darov. Týka sa to hlavne bankových prevodov, pri ktorých sa na výpise z banky ukáže len prvých pár písmen, podľa ktorých môžeme len ťažko určiť darcu. Svoje EČO nájdete vždy na štítku s Vašou adresou.
    Pozor! Niektorí namiesto svojho EČO napíšu „RaZ 182/2001-RP“ to však nie je EČO, ale číslo povolenia pridelené Slovenskou poštou pre daný druh zásielok.

 

Koľko stoja produkty BTM?

Nič sa nedá zadarmo ani vyrobiť ani rozposlať (poštovné je našou najväčšou položkou medzi výdavkami), preto očakávame od každého, kto môže a má túžbu nás podporiť, dobrovoľný finančný príspevok na podporu našej práce. Celé naše úsilie teda závisí od vašej ochoty finančne naň prispievať. Náš všemocný Boh a Pán môže otvoriť vaše srdcia a naplniť ich ochotou dávať.

Máme aj takých odberateľov, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu prispievať na našu prácu. To, samozrejme, rešpektujeme, ale je dobré, keď nám to napíšu (stačí, keď to poznačia na objednávacej karte). Im môžeme posielať letáky celkom zadarmo.

Ak odoberáte letáky za skupinku, nemusíte niesť bremeno finančnej zodpovednosti sami. Môžete v skupinke urobiť zbierku (aj pravidelne), hoci po 1 či 2 euro čo dnes nie je žiadna veľká suma.

Ak máte viac možností uplatnenia letákov (knižnica, čakáreň, nemocnica, verejné miesta…), ale nemôžete ich hradiť z vlastného vrecka, pokúste sa obrátiť na vašu cirkev alebo zbor, aby vašu misijnú prácu podporili, alebo nám o svojich aktivitách napíšte, pokúsime sa spoločne nájsť nejaké riešenie.

Ak odoberáte letáky pod iným menom ako nám posielate dobrovoľný príspevok, napíšte nám to na zadnú stranu poukážky. Taktiež ak objednáva jednotlivec a peniaze posiela zbor alebo naopak, prosíme, aby ste nám tieto fakty dali vedieť. Neradi by sme niekomu ukrivdili. V tomto roku sme začali zásielky dlhoročných neplatičov krátiť a uprednostňovať objednávky tých, ktorí na tvorbu a tlač letákov finančne prispievajú.

Cena zásielky
Ku každej zásielke prikladáme lístok s informáciou o hodnote zásielky. Hodnotu si však ľahko môžete vyrátať aj sami.

Prosíme vás, aby ste si letáky objednávali zavčasu, nie až na poslednú chvíľu, čím nám pomôžete ušetriť na poštovnom.

Ako môžem prispieť?

Finančný príspevok možno poslať poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

VÚB Bratislava, expoz. Devínska Nová Ves
IBAN: SK97 0200 0000 0000 2083 6032
SWIFT: SUBASKBX
variabilný symbol: Vaše EČO

Posielanie peňazí v liste neodporúčame, i keď aj týmto spôsobom nám niektorí posielajú svoje príspevky.

Vydávate letáky a produkty aj v inom jazyku?

Všetko vydávame len v slovenskom jazyku.

Ponúkate aj inú kresťanskú literatúru?

BTM vydáva evanjelizačné letáky, pohľadnice, magnetky, vymaľovánky, kalendáre atď. Knihy nevydávame. Ak máte záujem o Bibliu alebo inú kresťanskú literatúru, môžete si ju objednať na adrese:
Kníhkupectvo JONATÁN
Tel. 02/55563040
http://jonatan.vbh.sk/

Otázky odberateľov

Ruším objednávku, pretože letáky odoberá zbor!

Našou prvoradou úlohou ako kresťanov je osobná evanjelizácia. Na ňu sú určené aj naše letáky. V Informačnom liste BTM sa Vás zase snažíme povzbudiť k svedectvu a podeliť sa s Vami o skúsenosti z misijnej práce. Chceme Vás aj podrobnejšie informovať o našej práci, rôznych kresťanských aktivitách a potrebách. Prajeme si Vašu osobnú modlitebnú a finančnú podporu.

Vždy sa viac potešíme, keď si niekto objedná napr. 5 letákov a vieme, že s nimi navštívi 5 konkrétnych ľudí, s ktorými sa aj porozpráva, poteší ich, venuje sa im a modlí sa za nich, ako keď letáky objedná za všetkých cirkev a potom ležia bez povšimnutia niekde pri dverách. Chceme Vás viesť a vyprovokovať k osobnej zodpovednosti za evanjelizáciu. Rozhodnutie je však na Vás.

Mám zásobu letákov, ďalšie mi už neposielajte!

Ak sa Vám nakopili letáky, objednajte si len ukážku nových textov, aby ste mali prehľad o našej práci a o tom, čo sme vydali. Ak Vás niektorý letáčik zaujme, môžete si ho doobjednať.

Nakopené letáky môžete ponúknuť do svojho zboru, iným misijným organizáciám vo svojom okolí alebo môžete porozmýšľať o nejakej akcii, pri ktorej ich budete môcť rozdať.

Nemôžem finančne prispievať, neposielajte mi poukážky!

Rešpektujeme, keď niekto z naozaj vážnych dôvodov nemôže finančne prispieť na našu prácu. Prosíme Vás však, aby ste nám to napísali. Rozhodne sa však preto neodhlasujte, pretože tak s nami stratíte kontakt a nebudete mať prehľad o nových produktoch BTM. Tieto Vám budeme aj naďalej posielať zadarmo. Poštové poukážky, ktoré sa vkladajú do zásielok automaticky, ignorujte.

Nedostal som celú objednávku. Prečo?

Pri expedícii nových textov posielame vždy len tie texty, ktoré práve vyšli. Nový súbor neobsahuje letáky zo všetkých sérií. Letáky vydávame podľa vopred stanoveného edičného plánu. Nové tituly sú uvedené ako novinky, na objednávacej karte sú v rámčeku v hornej časti.

Pri objednávaní starších letákov existuje vždy riziko, že sa minuli, kým ste si ich stihli objednať. Staršie letáky posielame len do vyčerpania zásob, prípadne, ak je o niektorý leták veľký záujem, objednávky krátime, aby sa dostalo na všetkých. Vždy je však k zásielke pripojená informácia, prečo ste objednaný leták nedostali.

Môže však nastať aj taká možnosť, že sme Vašu objednávku nedostali. V takom prípade objednávku urgujte alebo zopakujte.

Prečo používať EČO?

Pridelené EČO píšte ako variabilný symbol na poštové poukážky aj na bankové príkazy, pretože hlavne na výpisoch z banky často nie je zobrazený odosielateľ a my nevieme, kto nám poslal finančný príspevok. Týka sa to hlavne darov z cirkevných zborov, keď nemôžeme zistiť ani mesto, z ktorého nám dar posielajú, nie ešte konkrétny zbor. Taktiež vás prosíme, ak niekto posiela peniaze v niekoho mene, aby nám to dal vedieť aspoň na ústrižku, ktorý k nám príde z banky či pošty. To isté platí, ak niekto posiela peniaze v mene zboru či spoločenstva a uvedie ako odosielateľa seba. Prosíme, uveďte, že je to za zbor.

Aké je moje EČO?

Vaše evidenčné číslo odberateľa letákov BTM (EČO) sa nachádza vždy v ľavom rohu adresného štítku. Noví záujemcovia o letáky, samozrejme, ešte nemajú EČO, to im bude pridelené s prvou zásielkou.
Prosíme Vás, aby ste svoje EČO používali v listoch aj pri objednávkach letákov. Taktiež ho používajte ako variabilný symbol pri posielaní finančných príspevkov. Dary sa tak vždy pripíšu skutočnému darcovi, čím sa spoločne vyhneme rôznym nedorozumeniam a veľmi to uľahčí našu prácu.

Pozor! Niektorí namiesto svojho EČO napíšu „RaZ 182/2001-RP“ to však nie je EČO, ale číslo pridelené nám Slovenskou počtou a označenie číslo povolenia na daný druh zásielky!

Koľko stojí ukážka?

Mnohí nám často kladiete otázku, koľko stojí zasielanie ukážok letákov. V každom informačnom liste máte vždy oznam o hodnote danej ukážky letákov. Táto hodnota sa môže v jednotlivých súboroch líšiť, závisí od skladby letákov v aktuálnom súbore.