FAQ

Na tomto mieste nájdete odpovede na Vaše najčastejšie otázky.

O letákoch

Ako často vychádzajú letáky?

Nové letáky vychádzajú v súboroch (obsahuje vždy 6-7 letákov z rôznych sérií) 7x za rok:
1. súbor alebo aj tzv. valentínsky – expedícia v januári
2. Veľkonočný súbor – expedícia vo februári
3. Jarný súbor – expedícia v apríli
4. Prázdninový súbor – expedícia v júni
5. Jesenný súbor – expedícia v septembri
6. súbor alebo tzv. dušičkový súbor – expedícia v októbri
7. Vianočný súbor – expedícia v novembri

Súčasťou každého súboru evanjelizačných letákov je Informačný list BTM, v ktorom sú rôzne informácie o našej práci, reportáže z návštev, svedectvá a skúsenosti.

V akých sériách vychádzajú?

Texty BTM sú vydávané v týchto sériách:

V (Dobrá správa) sú letáky formátu A5, na ktoré sa zmestí viac písaného slova, sú vhodné pre pravidelnú evanjelizáciu. Majú širšie tematické zameranie a vychádzajú vo väčšom náklade hlavne k veľkým sviatkom, ako sú Vianoce či Veľká noc.

M – malé evanjelizačné letáky určené k pohotovému rozdávaniu pri osobnom kontakte.

VK a PA – texty pohľadnicového typu s krátkym povzbudzujúcim slovom pre rôzne životné situácie. Sú to jednoduché, dvojité alebo panoramatické karty s voľnou stranou, kde možno pripísať pár vlastných riadkov – osobný odkaz pre príjemcu. Sú to obľúbené texty.

MK – podobné texty ako predchádzajúce, len menšie, určené pre rôzne príležitosti, môžu slúžiť ako poďakovanie, prianie, či povzbudenie.

PD – texty určené deťom, ktoré prinášajú biblickú zvesť v jednoduchej, napínavej a niekedy len obrázkovej podobe.

PM (Životné orientácie) – texty určené pre dorast a mládež. Sú venované aktuálnym a zaujímavým témam, ktorými sa práve táto veková kategória najviac zaoberá.

ST – špeciálne texty, hlavne svedectvá a životné skúsenosti ľudí, ktorým viera v Boha pomohla v ich zložitej životnej situácii. V v tejto sérii vyšli svedectvá o vyslobodení z drogovej, alkoholovej závislosti a pod. Sú to najžiadanejšie texty.

VT – vyučujúce texty, ktoré jednoduchým spôsobom varujú čitateľa pred falošným učením a sektami a pomáhajú mu orientovať sa pri hľadaní správnej cesty viery. Majú ho viesť k upevneniu vo viere a k duchovnému rastu.

PR (Na každý deň) – texty určené pre celú rodinu, venované problematike výchovy detí, vzťahom medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, vzťahom k starším a pod.

Záložka – vždy na konci roka s biblickým veršom na nasledujúci rok.

KD – malé kartičky s obrázkom zvieratka a biblickým veršíkom určené pre najmenších.

PL – tzv. príležitostné letáky určené na špeciálne príležitosti, napr. na veľkú evanjelizačnú akciu, ako reakcia na nový film, veľkú športovú udalosť a pod.

Ročne vydáme vyše 30 rôznych titulov. Len za rok 2003 sme vydali vyše pol milióna letákov.

Ako ich môžem získať?

Evanjelizačné letáky si môžete objednať písomne na našej adrese, mailom alebo telefonicky prípadne faxom.

Všetky letáky si môžete prezrieť v menu Letáky, kde pri každom letáčiku nájdete odkaz, či ho ešte máme na sklade alebo už nie. V takom prípade si ho môžete vytlačiť aspoň v textovej podobe. Priamo z Menu Objednávacia karta si potom objednáte vybrané letáky.

Pravidelne 7x za rok môžete dostávať:

  • ukážku nových letákov t. j. po jednom kuse z každého vydaného letáku s tým, že tie, ktoré vás zaujmú, si budete môcť doobjednať v potrebnom množstve, alebo
  • väčšie množstvo t. j. pravidelne väčšie množstvo letákov podľa vášho záujmu. Počet kusov letákov v jednotlivých sériách, ktoré chcete odoberať, vyznačíte na objednávacej karte, ktorú dostanete s prvou zásielkou. Samozrejme, toto množstvo môžete podľa potreby meniť. Tento spôsob objednávky je výhodnejší, pretože vám vždy zaručí, že dostanete objednané množstvo letákov. Pri dodatočnej objednávke sa môže stať, že pri veľkom záujme o niektoré letáky a neskorom objednaní, sa vám už neujdú. Dodatočné objednávky vybavujeme len do rozobrania zásob.Nezabudnite sa podpísať!
    Keď dostanete objednávaciu kartu, čitateľne ju vyplňte a nezabudnite sa podpísať. Vyjadríte tak súhlas, že vaše meno a adresa môžu byť uložené v adresári BTM, aby sme vám aj naďalej mohli posielať náš Infolist a letáky. Tento váš súhlas potrebujeme podľa zákona 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

    EČO
    Po zaradení vašej adresy do adresára BTM vám bude pridelené EČO – evidenčné číslo odberateľa. Prosíme vás, aby ste toto číslo používali v každom kontakte s nami, veľmi nám tým uľahčíte prácu a urýchlite vašu identifikáciu. Dôležité je to hlavne pri zapisovaní vašich finančných darov. Týka sa to hlavne bankových prevodov, pri ktorých sa na výpise z banky ukáže len prvých pár písmen, podľa ktorých môžeme len ťažko určiť darcu. Svoje EČO nájdete vždy na štítku s vašou adresou.
    Pozor! Niektorí namiesto svojho EČO napíšu „RaZ 182/2001-RP“ to však nie je EČO, ale označenie druhu zásielky, ktoré je vždy pri adrese odosielateľa.

 

Koľko stoja letáky?

Evanjelizačné letáky posielame za dobrovoľný finančný príspevok.

Keďže sa letáky nedajú zadarmo ani vyrobiť ani rozposlať (poštovné je našou najväčšou položkou medzi výdavkami), očakávame od každého, kto môže a má túžbu nás podporiť, dobrovoľný finančný príspevok na podporu našej práce. Celé naše úsilie teda závisí od vašej ochoty finančne naň prispievať. Náš všemocný Boh a Pán môže otvoriť vaše srdcia a naplniť ich ochotou dávať.

Máme aj takých odberateľov, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu prispievať na našu prácu. To, samozrejme, rešpektujeme, ale je dobré, keď nám to napíšu (stačí, keď to poznačia na objednávacej karte). Im môžeme posielať letáky celkom zadarmo.

Ak odoberáte letáky za skupinku, nemusíte niesť bremeno finančnej zodpovednosti sami. Môžete v skupinke urobiť zbierku (aj pravidelne), hoci po 1 či 2 euro čo dnes nie je žiadna veľká suma.

Ak máte viac možností uplatnenia letákov (knižnica, čakáreň, nemocnica, verejné miesta…), ale nemôžete ich hradiť z vlastného vrecka, pokúste sa obrátiť na vašu cirkev alebo zbor, aby vašu misijnú prácu podporili, alebo nám o svojich aktivitách napíšte, pokúsime sa spoločne nájsť nejaké riešenie.

Ak odoberáte letáky pod iným menom ako nám posielate dobrovoľný príspevok, napíšte nám to na zadnú stranu poukážky. Taktiež ak objednáva jednotlivec a peniaze posiela zbor alebo naopak, prosíme, aby ste nám tieto fakty dali vedieť. Neradi by sme niekomu ukrivdili. V tomto roku sme začali zásielky dlhoročných neplatičov krátiť a uprednostňovať objednávky tých, ktorí na tvorbu a tlač letákov finančne prispievajú.

Cena zásielky
Ku každej zásielke prikladáme lístok s informáciou o hodnote zásielky. Hodnotu si však ľahko môžete vyrátať aj sami.

Stačí, keď si pri danom letáku kliknete na „Objednať“ – dostanete sa tak do nákupného košíka, kde sa už zobrazí jeho cena. Takto pokračujte pri ďalších letákoch. Nakoniec uvidíte výslednú sumu, ku ktorej treba pripočítať poštovné a balné, ktoré závisí od váhy zásielky, najnižšie je 1,50 eur.

Prosíme vás, aby ste si letáky objednávali zavčasu, nie až na poslednú chvíľu, čím nám pomôžete ušetriť na poštovnom.

Ako môžem prispieť?

Finančný príspevok možno poslať poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

peňažný ústav: VUB Bratislava, exp. Devínska Nová Ves
názov účtu: Bratislavská tlačová misia, P.O.Box 11, 840 09
Bratislava 49
č. účtu: 20836032/0200
variabilný symbol: Vaše EČO

Posielanie peňazí v liste neodporúčame, i keď aj týmto spôsobom nám niektorí posielajú svoje príspevky.

Vydávate evanjelizačné letáky aj v inom jazyku?

Letáčiky vydávame len v slovenskom jazyku.

Ponúkate aj inú kresťanskú literatúru?

BTM vydáva len evanjelizačné letáky. Ak máte záujem o Bibliu alebo inú kresťanskú literatúru, môžete si ju objednať na adrese:
Kníhkupectvo JONATÁN
Tel. 02/55563040
http://obchod.mrp.sk/vbh/

Otázky odberateľov

Ruším objednávku, pretože letáky odoberá zbor!

Našou prvoradou úlohou ako kresťanov je osobná evanjelizácia. Na ňu sú určené aj naše letáky. V Informačnom liste BTM sa Vás zase snažíme povzbudiť k svedectvu a podeliť sa s Vami o skúsenosti z misijnej práce. Chceme Vás aj podrobnejšie informovať o našej práci, rôznych kresťanských aktivitách a potrebách. Prajeme si Vašu osobnú modlitebnú a finančnú podporu.

Vždy sa viac potešíme, keď si niekto objedná napr. 5 letákov a vieme, že s nimi navštívi 5 konkrétnych ľudí, s ktorými sa aj porozpráva, poteší ich, venuje sa im a modlí sa za nich, ako keď letáky objedná za všetkých cirkev a potom ležia bez povšimnutia niekde pri dverách. Chceme Vás viesť a vyprovokovať k osobnej zodpovednosti za evanjelizáciu. Rozhodnutie je však na Vás.

Mám zásobu letákov, ďalšie mi už neposielajte!

Ak sa Vám nakopili letáky, objednajte si len ukážku nových textov, aby ste mali prehľad o našej práci a o tom, čo sme vydali. Ak Vás niektorý letáčik zaujme, môžete si ho doobjednať.

Nakopené letáky môžete ponúknuť do svojho zboru, iným misijným organizáciám vo svojom okolí alebo môžete porozmýšľať o nejakej akcii, pri ktorej ich budete môcť rozdať.

Nemôžem finančne prispievať, neposielajte mi poukážky!

Rešpektujeme, keď niekto z naozaj vážnych dôvodov nemôže finančne prispieť na našu prácu. Prosíme Vás však, aby ste nám to napísali (stačí, keď to označíte na objednávacej karte), aby sme Vás omylom nezaradili medzi neplatičov. Rozhodne sa však preto neodhlasujte, pretože tak s nami stratíte kontakt a nebudete mať prehľad o nových letákoch. Letáky Vám budeme aj naďalej posielať zadarmo. Poštové poukážky, ktoré sa vkladajú do zásielok automaticky, ignorujte.

Nedostal som celú objednávku. Prečo?

Pri expedícii nových textov posielame vždy len tie texty, ktoré práve vyšli. Nový súbor neobsahuje letáky zo všetkých sérií. Letáky vydávame podľa vopred stanoveného edičného plánu. Nové tituly sú uvedené ako novinky, na objednávacej karte sú v rámčeku v hornej časti.

Pri objednávaní starších letákov existuje vždy riziko, že sa minuli, kým ste si ich stihli objednať. Staršie letáky posielame len do vyčerpania zásob, prípadne, ak je o niektorý leták veľký záujem, objednávky krátime, aby sa dostalo na všetkých. Vždy je však k zásielke pripojená informácia, prečo ste objednaný leták nedostali.

Môže však nastať aj taká možnosť, že sme Vašu objednávku nedostali. V takom prípade objednávku urgujte alebo zopakujte.

Prečo používať EČO?

Pridelené EČO píšte ako variabilný symbol na poštové poukážky aj na bankové príkazy, pretože hlavne na výpisoch z banky často nie je zobrazený odosielateľ a my nevieme, kto nám poslal finančný príspevok. Týka sa to hlavne darov z cirkevných zborov, keď nemôžeme zistiť ani mesto, z ktorého nám dar posielajú, nie ešte konkrétny zbor. Taktiež vás prosíme, ak niekto posiela peniaze v niekoho mene, aby nám to dal vedieť aspoň na ústrižku, ktorý k nám príde z banky či pošty. Neradi by sme niekomu ukrivdili tým, že ho zaradíme medzi neplatičov a on prispieva, len pod menom niekoho iného. To isté platí, ak niekto posiela peniaze v mene zboru či spoločenstva a uvedie ako odosielateľa seba. Prosíme, uveďte, že je to za zbor.

Aké je moje EČO?

Vaše evidenčné číslo odberateľa letákov BTM (EČO) sa nachádza vždy v ľavom rohu adresného štítku. Noví záujemcovia o letáky, samozrejme, ešte nemajú EČO, to im bude pridelené s prvou zásielkou.
Prosíme Vás, aby ste svoje EČO používali v listoch aj pri objednávkach letákov. Taktiež ho používajte ako variabilný symbol pri posielaní finančných príspevkov. Dary sa tak vždy pripíšu skutočnému darcovi, čím sa spoločne vyhneme rôznym nedorozumeniam a veľmi to uľahčí našu prácu.
Pozor! Niektorí namiesto svojho EČO napíšu „RaZ 182/2001-RP“ to však nie je EČO, ale označenie druhu zásielky, ktoré je vždy pri adrese odosielateľa.

Koľko stojí ukážka?

Mnohí nám často kladiete otázku, koľko stojí zasielanie ukážok letákov. V každom informačnom liste máte vždy oznam o hodnote posielanej ukážky letákov. Táto hodnota sa môže v jednotlivých súboroch líšiť, závisí od skladby letákov v aktuálnom súbore.