Posted on

MODLITEBNÝ PÔSTNY KALENDÁR

Ponúkame vám veľmi zaujímavú vec – modlitebný kalendár na práve prebiehajúce pôstne obdobie. Začalo sa v nedeľu, ale ešte to môžete ľahko dobehnúť – modlitby vám potom vystačia až po Bielu sobotu. Na každý deň nájdete biblický text na štúdium, podnet na modlitby a tiež niečo praktické. Veríme, že vás tento kalendár bude bohato inšpirovať. (kalendár pripravila Janka Maťová)

Pokračovať v čítaní: MODLITEBNÝ PÔSTNY KALENDÁR
Posted on

SMRŤ A VZKRIESENIE

Keď Kristus vstúpil do Jeruzalema, zástup ho oslavoval. Ľudia totiž doňho vkladali svoje falošné nádeje. Očakávali od neho oslobodenie od nepriateľských okupantov. Koho z nich by napadlo, že Ježiš sám bude onedlho ponížený, odsúdený a dokonca usmrtený na kríži? Pozemské nádeje týchto ľudí sa tvárou v tvár krížu rozpadli.

Pokračovať v čítaní: SMRŤ A VZKRIESENIE
Posted on

SKUTOČNÁ LÁSKA

A za to sa modlím, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je dobré a čo nie… (Filipským 1,9-10)

Hovorí sa, že láska je slepá. Ale možno je to práve naopak, možno až milujúcim pohľadom vidíme správne. Apoštol Pavol ide ešte ďalej: s rastom pravej lásky rastie naše poznanie i vnímavosť, dokážeme rozpoznať a voliť dobro.

Pokračovať v čítaní: SKUTOČNÁ LÁSKA

Posted on

AKÚ MAJÚ DNES HODNOTU RODINA A MANŽELSTVO?

Zo štatistiky vieme, že pre 92 % Slovákov je ešte stále rodina najdôležitejšia životná hodnota. Potom sú priatelia (71 %), bezpečie a práca (obe 68 %), čestnosť (63 %), dôvera (61 %), sloboda a nezávislosť (52 %), múdrosť (39 %)… Manželstvo považuje za dôležitú životnú hodnotu 54 % Slovákov a vernosť len 48 %.

Pokračovať v čítaní: AKÚ MAJÚ DNES HODNOTU RODINA A MANŽELSTVO?