Uverejnené

DÁVIDOV PRÍBEH – AKTUÁLNY AJ DO DNEŠNÝCH DNÍ

Nato prišiel Dávid do Nóbu ku kňazovi Achímelechovi. Achímelech vyšiel rozrušený Dávidovi v ústrety a oslovil ho: Prečo si sám a nikto nie je s tebou? Dávid odpovedal kňazovi Achímelechovi: Kráľ ma čímsi poveril a povedal mi: Nech sa nikto nič nedozvie o veci, pre ktorú ťa posielam a ktorú som ti zveril. Preto som i svojim sluhom určil to a ono miesto. Teraz čo máš poruke? Daj mi päť chlebov, alebo čokoľvek nájdeš!…

Pokračovať v čítaní: DÁVIDOV PRÍBEH – AKTUÁLNY AJ DO DNEŠNÝCH DNÍ
Uverejnené

KEBY JEŽIŠ NEBOL VZKRIESENÝ…

Prečo veríme vo vzkriesenie Pána Ježiša a ako táto viera zapadá celkovo do toho, čo veríme o Bohu? Mojim cieľom nie je dokázať, že Pán Ježiš bol vzkriesený, ani ťa o tom nejako presvedčiť. Chcem iba rozmýšľať spolu s apoštolom Pavlom, aký veľký zmysel dáva vzkriesenie Pána Ježiša našej viere.

Pokračovať v čítaní: KEBY JEŽIŠ NEBOL VZKRIESENÝ…

Uverejnené

BUĎ SÁM SEBOU!

V posledných týždňoch a mesiacoch sme svedkami toho, ako predstavitelia vlády menili a menia svoju rétoriku, rozhodnutia či postoje k rôznym dôležitým udalostiam a faktom a to často podľa toho, aké reakcie na sociálnych sieťach, v médiách a v ľuďoch ich predchádzajúce vyhlásenia vyvolali. Niekedy to vyzerá, ako by ich tímy ani nehľadali to, čo by problémy vyriešili, ale skôr to, čo zvýši ich popularitu.

Pokračovať v čítaní: BUĎ SÁM SEBOU!

Uverejnené

ADVENT NA FACEBOOKU

Aj tento rok pre vás na našej facebookovej stránke pripravujeme krátke zamyslenia, úvahy a básne na každý deň celého adventu. Nezabudnite nás preto od 27. novembra – od prvej adventnej nedele – pravidelne navštíviť na facebooku! Čítajte, lajkujte, zdieľajte 🙂 – nech sa posolstvo radosti, pokoja, zmierenia a nádeje šíri ďalej!