Letáky na zamyslenie

Zobrazených 1–16 z 46 výsledkov

  • Si superžena?

    Myslím si, že náš veľký problém je porovnávanie! My ženy ním veľmi trpíme a to sa potom odzrkadľuje aj v našich vzťahoch... Bolo by príliš smutné, keby si svoj život premárnila v ustavičnom strachu, či robíš veci správne, či ich robíš tak, aby ťa ostatní potľapkali po pleci a povedali: Si super žena! PZ - je nová edícia určená ženám
    Pridať do košíka
  • dobré Božie dary

    Môj vzácny a svätý Bože, občas v záplave života zabúdam na to, kto si. Občas Ti hovorím, ako máš riešiť moje problémy... a až potom si uvedomím, s kým hovorím... (pohľadnica)
    Pridať do košíka
  • oklamané emócie

    Tento text nás vyzýva žiť trochu inak. Nie ponorení do prúdu zábavy a povrchného pôžitku, ale byť ako múdri hľadači vyšších hodnôt, ktorí síce nepohŕdajú radosťami života, neurobia ich však jeho zmyslom.
    Pridať do košíka
  • Prečo musel Kristus priniesť obeť za našu záchranu?

    Mnohí Krista považujú za morálny idol, akéhosi učiteľa etiky, humanistu, ľudomila. Všetko je ok, až na jeho smrť. Prečo tá hrozná smrť vraj namiesto nás? To naozaj? PREČO, sme snáď zločinci, odsúdení na smrť za hrdelné  zločiny? NIE, určite nie... alebo je to inak?
    Pridať do košíka
  • moc vzkriesenia

    Ježiš Kristus nám svojou smrťou a zmŕtvychvstaním otvoril nebo. Utrpením Pán Ježiš prešiel zo smrti do života, a tak otvoril cestu aj nám...
    Pridať do košíka
  • dotknúť sa Boha v Ježišovi

    Keď sa s niekým stretneme, pozdravíme ho a obyčajne povieme: „Dobrý deň!“ Pán Ježiš pozdravil svojich učeníkov inak, povedal: „Pokoj vám!“, keď sa im zjavil po svojom vzkriesení vo večeradle. Pozdravil ich takto viackrát, aby si uvedomili, aký vzácny dar im prináša. Tento veľkonočný dar – POKOJ – priniesol Pán Ježiš Kristus aj nám, dnešným ľuďom, a vlastne aj celému dnešnému svetu.


    Pridať do košíka
  • nebezpečný svet

    Je to metafora o extrémnej posadnutosti svojou osobou, zjavom, hodnotou. My sme však v Božej škole - v škole premeny nášho sebastredného zamerania sa len na svoje vlastné dobro...
    Pridať do košíka
  • manželstvo je maratón vo dvojici

    Maratón je beh na dlhú trať. Rovnako je to aj s manželstvom, začína sa prvou časťou, plnou romantiky a „slepej“ očarujúcej zaľúbenosti. Vtedy nachádza človek zaľúbenie vo všetkom, čo vidí na tom druhom...
    Pridať do košíka
  • potrebujem…

    Jednoduchá príručka do života - Čo mám robiť, keď som sklamaný, potrebujem radu, pomoc, povzbudenie, uistenie vo viere... (pohľadnica)
    Pridať do košíka
  • hľadám…

    Jednoduchá príručka do života - Kde nájdem pomoc, keď som unavený, zlyhám, mám starosti, strach, či hľadám istotu, pokoj... (pohľadnica)
    Pridať do košíka
  • interview s Bohom

    Pomyselný rozhovor človeka s Bohom, v ktorom sa dozviete, ako sa správame a ako by sme sa mali správať; čo je pre nás dležité a čo nie...
    Pridať do košíka
  • vianočná identita

    Veľmi radi svoju identitu formujeme podľa svojho povolania, kariéry, spoločenského statusu. Avšak iba Kristus nám dáva našu pravdivú identitu, ktorá nám vracia jedinečnosť a priznáva štatút rovnocenných, rovnako milovaných a prijímaných Božích detí.
    Pridať do košíka
  • HOAX!

    Žijeme v ére prázdnych slov. Globálna pavučina na nás v reálnom čase denne chrlí prívaly slov. Valcuje nás to a postupne otravuje a polarizuje.  Nastala ťažká doba, budeme nútení veľmi bdelo žiť. Venovať čas poctivému  kritickému premýšľaniu a rozsudzovaniu toho, čomu uveríme, či podľa ktorej verzie pravdy sa zariadime.
    Pridať do košíka
  • ovocie Ducha

    Vzdaj sa mrzutosti, ohovárania, malicherností, strachu, smútku, nepokoja, hnevu, hriechu... Pohľadnica s krátkym textom a biblickými veršami z listu Galatským 5,22-25.
    Pridať do košíka
  • BOH, ktorý ťa hľadá…

    Míňame sa cieľa! To je naším skutočným prekliatím a z toho potrebujeme vyslobodenie. BOH sa sám angažoval v osobe Krista. On jediný rozumie našej diagnóze, prichádza na svet pripravený nám pomôcť. Hľadá každého osobne, pretože dôverne pozná náš príbeh, naše slabosti, rodinnú anamnézu, povahu....
    Pridať do košíka
  • žiť z vlastného prameňa

    Každému z nás je určite jasné, že život niekde pramení. Je to prameň samotného zázraku života. A Tvorca má záujem, aby sme z tohto prameňa žili, rozvíjali sa a utvárali svoj život. Aby sme žili originálny život a nie nejakú napodobeninu svojho vzoru, idolu a pod.
    Pridať do košíka

Zobrazených 1–16 z 46 výsledkov