Vianočné

Zobrazených 1–16 z 25 výsledkov

 • svetlo sveta

  Tma akoby prenikala aj do spoločnosti a aj do našich životov. A predsa existuje svetlo, ktoré žiadna tma nepohltí...


  Viac info
 • Ježiš je Dar

  My dávame dary štedro a radi aspoň raz za rok, Ježišovým životom a smrťou sme však obdarovaní na celý náš život, ba i na večnosť...


  Viac info
 • Kristus prišiel ako človek

  Ježiš Kristus prišiel preto na svet ako človek, aby každý mohol prísť za Ním, a tak sa zachránil...


  Viac info
 • Nový rok

  Nový rok! Tristošesťdesiatpäť dní čaká pred nami. Stojíme na prahu veľkého neznáma. Boh však už dávno vie, čo je pre nás pripravené...


  Viac info
 • Boh otvára dvere…

  Na Vianoce Boh otvára dvere, ktoré nás od neho oddeľujú a ktoré sme si vlastnou vinou pribuchli. My sami ich totiž nie sme schopní otvoriť a navrátiť sa k Bohu...


  Viac info
 • Vianočná modlitba

  Vianočná pohľadnica s krátkou modlitbou a biblickým veršom z 2. Korintským 9,15: Vďaka Bohu za jeho nevýslovný Dar.
  Viac info
 • svetlo v nás

  Vianočná pohľadnica s básňou Viery Janitorovej a biblickým veršom z Matúša 5,16.
  Viac info
 • Prišiel medzi nás…

  Prišiel, aby chodil po ľudských cestách, vnímal ľudskými emóciami, trpel ľudskou bolesťou, hovoril ľudským jazykom… Vianočná pohľadnica.


  Viac info
 • Mesiáš

  Ježiš prišiel medzi nás a stále je tu prítomný – prelamuje sa do tohto sveta, do nášho života, našich myšlienok a dotýka sa aj nášho najhlbšieho vnútra. Vianočná pohľadnica.


  Viac info
 • radostná zvesť

  Vianoce prinášajú radostnú zvesť do každého domova, ku každému stolu – zvesť o narodení nášho vzácneho Spasiteľa, Ježiša Krista! Vianočná pohľadnica.


  Viac info
 • Pokoj ľuďom dobrej vôle!

  Vianoce nás každý rok privádzajú k betlehemskej maštali. V jasliach leží Boh, ktorý sa v Ježišovi Kristovi stal kvôli nám človekom... Vianočná pohľadnica.


  Viac info
 • naplnený život

  Ježiš hovorí: ...ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere (Ján 10,10). Vianočná pohľadnica s krátkym textom a ďalším veršom z 1. Jána 4,9.


  Viac info
 • Hľadajte Hospodina!

  Boh sám vstúpil do pominuteľnosti našej existencie a stal sa človekom... Vianočná pohľadnica s krátkym textom a biblickým veršom z ev. Lukáša 19,10.


  Viac info
 • Ježiš je Kráľ!

  Ježiš je iný ako mocní tohto sveta. Neprichádza k nám so zdrvujúcou mocou, ale v pokore a s tichosťou a miernosťou - prichádza ako bezbranné dieťa... Vianočná pohľadnica s krátkym textom a biblickým veršom z ev. Matúša 21,5.


  Viac info
 • Radujme sa…

  Radujme sa z toho, že Božia moc, ktorá by nás mala súdiť, sa v Ježišovi Kristovi prejavila ako nekonečná láska. To je nádej nášho života... Vianočná pohľadnica s krátkym texctom a biblickým veršom z ev. podľa Lukáša 2,11.
  Viac info
 • odkaz Vianoc

  Uvedomujeme si, čo je skutočným odkazom Vianoc? - Vianočná pohľadnica s vysvetľujúcim textom a biblickým veršom z ev. podľa Lukáša 2,10-11.
  Viac info

Zobrazených 1–16 z 25 výsledkov