Uverejnené

TIE NAJVÄČŠIE ZÁZRAKY

BTM takisto ako každá misijná organizácia má náväznú prácu, čo znamená vlastne kontakt s tými, ktorí dostávajú letáčiky a reagujú na ne. Nie sú to len návštevy a rôzne stretnutia, ale hlavne korešpondencia. Nemožno totiž len rozsievať, musíme sa aj starať o tých, ktorí reagujú na výzvu evanjelia, majú plno otázok a túžia zmeniť svoj život. Jednu početnú skupinu, od ktorej dostávame listy takmer každý deň, tvoria ľudia, ktorí sú vo väzení. Chceli by sme vám teda teraz predstaviť náväznú prácu práve s týmito ľuďmi.
Pokračovať v čítaní: TIE NAJVÄČŠIE ZÁZRAKY