ZOSTAŇTE VO MNE

31. mája 2021 | Aktuálne, Do života, Infolist, Zamyslenia

Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vínnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. (Ján 15,4–5)

(viac…)


KEĎ JE VŠETKO INAK, AKO BY SME CHCELI

31. mája 2021 | Do života, Infolist, Zamyslenia

Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. (2. Petra 3,9)

(viac…)


TRPEZLIVOSŤ JE UMENIE DÚFAŤ

31. mája 2021 | Do života, Infolist, Zamyslenia

Nasledujúci príbeh ukazuje, aká môže byť trpezlivosť mocná.
Anna pracovala v nemocnici ako ošetrovateľka. Na oddelení mali na starosti veľa pacientov. Nikto im však nedal tak veľmi zabrať ako pani B.

(viac…)


NAPLNIL SA ČAS

31. mája 2021 | Infolist

Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium! (Marek 1,15)

(viac…)

PREČO NECÍTIME BOŽIU BLÍZKOSŤ?

21. apríla 2021 | Aktuálne, Do života, Infolist, Zamyslenia

A hľa, v ten istý deň išli z nich dvaja do mestečka, vzdialeného od Jeruzalema na šesťdesiat honov, ktoré sa volalo Emauzy. A zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo. Ako sa tak zhovárali a navzájom dotazovali, priblížil sa k nim aj sám Ježiš a šiel s nimi. Ale ich oči boli zdržiavané, aby Ho nepoznali… A keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči a poznali Ho. (Lukáš 24, 13-31) (viac…)


Hľadať podľa kategórie

Nové v

Najobľúbenejšie