VIANOCE SA BLÍŽIA – ZHÁŇATE UŽ DARČEKY?

28. októbra 2018 | Do života

Možno tento malý príbeh vyvolá na vašich tvárach ľahký úsmev. Lenže na deťoch naozaj vidno, po čom túžia. A dajú to aj úprimne najavo. To len my dospelí hovorievame: „Ale to nemuselo byť. Načo ste si robili starosti. Veď si to ani nezaslúžim…“

(viac…)

LETÁKY A MODERNÁ DOBA

28. októbra 2018 | Aktuálne

Som veľmi vďačný Pánu Bohu za letákovú misiu v našej krajine. Už v mladosti sa mi dostali do rúk letáčiky, ktoré názorne vysvetľovali základné pravdy Písma. Pre môj duchovný život mali veľký význam, boli pre mňa aj povzbudením.

(viac…)

VĎAČNOSŤ V NAŠOM ŽIVOTE

28. septembra 2018 | Do života

Priateľ bol nedávno na prednáške jedného známeho a uznávaného lektora a kouča. Keď som sa ho spýtala, čo ho najviac zaujalo, povedal mi, že to bola veta: „Kľúčom k ľudskému šťastiu je vďačnosť.“

(viac…)

ĎAKOVANIE NÁS UZDRAVUJE A NAPĹŇA RADOSŤOU

28. septembra 2018 | Do života

Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha; padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval Mu; a bol to Samaritán. Ježiš odpovedal: Či neboli očistení desiati? A kde sú deviati? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec! I povedal mu: Vstaň a choď; tvoja viera ťa zachránila. (Lukáš 17,15-19)

(viac…)

TICHO

28. septembra 2018 | Zamyslenia

Čím som starší, tým viac si vážim tri veci. Sú to pohodlné topánky, starí priatelia a – ticho. Vážim si aj iné veci, no dobré topánky, starí priatelia a ticho mi pripadajú ako základné predpoklady kvalitného života. Vždy som nosil dobré topánky, dokonca aj vtedy, keď som nezarábal veľa peňazí. To preto, lebo ma moja matka naučila, aby som nikdy nešetril na veciach, ktoré sa nachádzajú medzi mnou a zemou. A tak, kedykoľvek si kupujem topánky alebo pneumatiky, nikdy na tom nešetrím.

(viac…)

Hľadať podľa kategórie

Nové

Najobľúbenejšie