BOŽIE STOPY VÔKOL NÁS

31. augusta 2023 | Do života, Infolist, Zamyslenia

Viditeľný svet je ako mapa, ktorá zobrazuje nebo – príbytok živého Boha…

(viac…)


BOŽÍ ATELIÉR

31. augusta 2023 | Do života, Infolist, Zamyslenia

Ľudia už oddávna vnímali úžasnú rozmanitosť života na Zemi. V Biblii taktiež nájdeme veľa príkladov údivu nad bohatstvom a krásou stvorenia. Napríklad v knihe Jób nachádzame v Elihuovej reči hymnus na Božiu vznešenosť a jeho stvorenie. Alebo celý Žalm 104 je piesňou o divoch a rozmanitosti tvorstva. A to vtedy ľudia nemali také vedomosti, ako máme dnes.

(viac…)


PRÍRODA JE BOŽÍ DAR

31. augusta 2023 | Infolist, Zamyslenia

Všetko stvorené nám poskytuje priestor na život a na prežívanie nášho vzťahu s Bohom.  Navyše, príroda vypovedá veľa o svojom Pôvodcovi.

(viac…)


MYSLIEŤ HLAVNE NA SEBA!

7. júna 2023 | Aktuálne, Do života, Infolist, Zamyslenia

V poslednom čase sa často rozprávam s ľuďmi môjho veku, rozoberáme život ako taký. Možno aj trošku bilancujeme a premýšľame nad tým, ako žiť ďalej. Pri týchto rozhovoroch však až pričasto počúvam takúto vetu: „Vieš, ja musím teraz myslieť hlavne a len na seba…“

(viac…)


TRPEZLIVOSŤ – VIEME BYŤ TRPEZLIVÍ?

7. júna 2023 | Aktuálne, Do života, Infolist, Zamyslenia

Trpezlivosť – to je znášanie niečoho bez odporu. Slovo patience rovná sa trpezlivosť, patient rovná sa pacient.

(viac…)


Hľadať podľa kategórie

Najobľúbenejšie

 • Som tu iba náhodou?

  Prečo žijem? Som tu len náhodou? Biblia nám hovorí, že nie. Boli sme stvorení preto, lebo sme chcení. Boh totiž nestvorí nič, čo nechce. A čo Boh chce, to aj miluje. Boh tvorí len v láske, pretože SÁM JE LÁSKA.
  Pridať do košíka
 • Ježiš je Kráľ!

  Ježiš je iný ako mocní tohto sveta. Neprichádza k nám so zdrvujúcou mocou, ale v pokore a s tichosťou a miernosťou - prichádza ako bezbranné dieťa... Vianočná pohľadnica s krátkym textom a biblickým veršom z ev. Matúša 21,5.


  Pridať do košíka
 • odkaz Vianoc

  Uvedomujeme si, čo je skutočným odkazom Vianoc? - Vianočná pohľadnica s vysvetľujúcim textom a biblickým veršom z ev. podľa Lukáša 2,10-11.
  Pridať do košíka
 • Všetci sme zblúdili

  Aj keď dnes žijeme tú najcivilizovanejšiu etapu ľudskej existencie, sme iba zdanlivo autonómnymi a sebavedomým vystupovaním iba skrývame svoju pravú tvár a podstatu. Sme dezorientovaní ešte viac ako naši predkovia... Hľadáme svoju identitu...
  Pridať do košíka
 • Vianočná modlitba

  Vianočná pohľadnica s krátkou modlitbou a biblickým veršom z 2. Korintským 9,15: Vďaka Bohu za jeho nevýslovný Dar.
  Pridať do košíka
 • Nech ťa požehná Hospodin!

  Krásna pohľadnica s Áronovským požehnaním a krátkou modlitbou. Dá sa použiť ako blahoželanie.
  Pridať do košíka
 • Keď nastane čas smútiť

  Prepotrebná brožúrka, ktorá ponúka pomoc počas prvých týždňov a mesiacov po strate blízkeho človeka. Nie je to všeliek na smútok a trápenie, ale ukáže na niektoré podstatné veci a, veríme, že bude pre smútiacich a pozostalých aspoň malou oporou a uistením, že to, čo cítia, je normálne, a že v tom všetkom nie sú sami. Autorkami tejto veľmi praktickej brožúrky sú M. Prášilová a N. Kacianová.
  Pridať do košíka
 • Malý vianočný kvíz

  Aj tento rok sme pripravili pre deti malý vianočný kvíz. Do zlosovania budú zaradení všetci, ktorí nám okrem správneho riešenia tajničky pošlú aj obrázok alebo krátky vianočný príbeh.
  Pridať do košíka