JEŽIŠ – TAKÝ OBYČAJNÝ ČLOVEK

23. februára 2019 | Aktuálne, Do života, Zamyslenia

Ježiš sa nespájal s mocnými, ale rozhodol sa žiť ako chudák, bedár, skrachovanec. Ľudskú slabosť však premenil na svoju najväčšiu silu.

(viac…)

PREČO PRÁVE VEĽKÁ NOC?

23. februára 2019 | Aktuálne, Zamyslenia

Keď sa povie Veľká noc, väčšine ľudí sa asi vybaví šibačka a oblievačka, maľované vajíčka a voľný pondelok… Prečo potom „veľká“ a „noc“? Čo to má spoločné so sviatkami jari? S voľným pondelkom?

(viac…)

SLOVÁ Z KRÍŽA

23. februára 2019 | Do života, Zamyslenia

Posledné slová, ktoré Ježiš vyriekol pri svojom umieraní na kríži, tvoria akoby zhrnutie celého jeho posolstva, je to odkaz jeho lásky. Ježišove celkom posledné slová na kríži boli: Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha (Lukáš 23,46).

(viac…)

NIE SME LEN NIEKÝM Z DAVU

23. februára 2019 | Zamyslenia

V prvý deň po sobote, včasráno, keď ešte bola tma, prišla Mária Magdaléna ku hrobu a videla kameň odvalený od hrobu… Ježiš ju oslovil: Mária! (J 20;1,16)

(viac…)

UŽ SME TOĽKOKRÁT POČULI O VZKRIESENÍ, ALE…

23. februára 2019 | Aktuálne, Zamyslenia

Vyrozprávali aj oni, čo sa stalo na ceste, a ako Ho poznali podľa lámania chleba. Keď o tomto hovorili, postavil sa On sám medzi nimi a riekol im: Pokoj vám! …I povedal im: Čo ste prestrašení a prečo sa vám rodia v srdci pochybnosti? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti a mäso, ako vidíte, že ja mám. (Lukáš 24,35-36 a 38-39)

(viac…)

Hľadať podľa kategórie

Nové

Najobľúbenejšie

 • odkaz Vianoc

  Uvedomujeme si, čo je skutočným odkazom Vianoc? - Vianočná pohľadnica s vysvetľujúcim textom a biblickým veršom z ev. podľa Lukáša 2,10-11.
  Pridať do košíka
 • minikalendárik 2019

  Kalendárik 2019 s biblickým veršom zo Žalmu 34,15: Odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň!
  Pridať do košíka
 • minikalendárik 2019

  Kalendárik 2019 s biblickým veršom zo Žalmu 34,15: Odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň!
  Pridať do košíka
 • zvieratká slávia Vianoce

  Veršovaná vymaľovánka pre najmenších. Autorkou básničiek je Oldřiška Koudelová, obrázky nakreslila Vlasta Švejdová.
  Pridať do košíka
 • Malý stromček

  Krátky príbeh pre najmenších rozpráva o malom stromčeku, ktorý sa dostal z lesa medzi deti a všeličo sa od nich dozvedel. Text je doplnený obrázkami a príbehom o Ježišovom narodení podľa Lukášovho a Matúšovho evanjelia.
  Pridať do košíka
 • magnetka – labute

  Magnetka (rozmery 5x6 cm) - s biblickým veršom z 2. listu Tesalonickým 3,16.
  Pridať do košíka
 • Radujme sa…

  Radujme sa z toho, že Božia moc, ktorá by nás mala súdiť, sa v Ježišovi Kristovi prejavila ako nekonečná láska. To je nádej nášho života... Vianočná pohľadnica s krátkym texctom a biblickým veršom z ev. podľa Lukáša 2,11.
  Pridať do košíka
 • Čo sa patrí a čo nie

  Krásne veršované poučenie od Márie Štefaňákovej prevedie deti, ktorým je určené, každodenným správaním sa voči sebe, rodičom aj cudzím ľuďom. Doplnené biblickým veršom z Prísloví 1,8.
  Pridať do košíka