POTRENUJE BOH NAŠU CHVÁLU?

1. októbra 2020 | Aktuálne, Do života, Infolist, Zamyslenia

Dobre je Hospodinovi ďakovať a ospevovať Tvoje meno, Najvyšší; za rána Tvoju milosť zvestovať a Tvoju vernosť po nociach hudbou na desaťstrunovej lutne, na harfe a hrou na citare. Lebo si ma potešil, Hospodine, svojimi činmi; nad skutkami Tvojich rúk plesám. Aké veľké sú Tvoje skutky, Hospodine, prehlboké sú Tvoje myšlienky! (Žalm 92,2-7)

(viac…)


JE KRESŤANSKÁ RADOSŤ NAOZAJSTNÁ?

1. októbra 2020 | Do života, Infolist, Zamyslenia

Zvučne plesaj Bohu, celá zem, ospevujte slávu Jeho mena a slávnym robte Jeho chválospev! (Žalm 66,1)

(viac…)


ANI OKO NEVÍDALO…

1. októbra 2020 | Do života, Infolist, Zamyslenia

Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú. (1. list Korinstským 2,9)

(viac…)

BOŽIE VOLANIE

27. augusta 2020 | Aktuálne, Do života, Infolist, Zamyslenia

Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl; od radosti nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole. (Matúš 13, 44)

(viac…)

ČAS

27. augusta 2020 | Do života, Infolist, Zamyslenia

Život je trocha času, ktorý nám bol daný, aby sme sa naučili milovať, a tak sa pripravili na stretnutie s Večnou láskou. (Abbe Pierre)

(viac…)

Hľadať podľa kategórie

Nové v

Najobľúbenejšie

 • odkaz Vianoc

  Uvedomujeme si, čo je skutočným odkazom Vianoc? - Vianočná pohľadnica s vysvetľujúcim textom a biblickým veršom z ev. podľa Lukáša 2,10-11.
  Pridať do košíka
 • Všetci sme zblúdili

  Aj keď dnes žijeme tú najcivilizovanejšiu etapu ľudskej existencie, sme iba zdanlivo autonómnymi a sebavedomým vystupovaním iba skrývame svoju pravú tvár a podstatu. Sme dezorientovaní ešte viac ako naši predkovia... Hľadáme svoju identitu...
  Pridať do košíka
 • kríž – čo to vlastne znamená

  Kríž je najznámejší symbol kresťanstva. No, stretávame sa s ním aj v bežnom živote a prostredí okolo nás. Čo to vlastne znamená?
  Pridať do košíka
 • Čo sa patrí a čo nie

  Krásne veršované poučenie od Márie Štefaňákovej prevedie deti, ktorým je určené, každodenným správaním sa voči sebe, rodičom aj cudzím ľuďom. Doplnené biblickým veršom z Prísloví 1,8.
  Pridať do košíka
 • Existuje BOH?

  Všetci bez ohľadu na svoj pôvod, vzdelanie, či postavenie si kladieme otázky: Existuje Boh? Ako vznikol vesmír, hmota, život? Kto som? Odkiaľ prichádzam? Akú mám cenu? Kam idem?
  Pridať do košíka
 • zvieratká slávia Vianoce

  Veršovaná vymaľovánka pre najmenších. Autorkou básničiek je Oldřiška Koudelová, obrázky nakreslila Vlasta Švejdová.
  Pridať do košíka
 • Pokoj ľuďom dobrej vôle!

  Vianoce nás každý rok privádzajú k betlehemskej maštali. V jasliach leží Boh, ktorý sa v Ježišovi Kristovi stal kvôli nám človekom... Vianočná pohľadnica.


  Pridať do košíka
 • pieseň vďaky

  Veľkonočná pohľadnica s básňou Janky Nagajovej a biblickým veršom z Jánovho evanjelia 11,25.
  Pridať do košíka