MYŠLIENKY NA KAŽDÝ DEŇ

29. júna 2020 | Aktuálne, Do života, Zamyslenia


Boh vo svojej láske k ľuďom nerobí žiadne rozdiely. Miluje každého svojou nekonečnou a vernou láskou.

(viac…)

VERIŤ ZNAMENÁ SPOĽAHNÚŤ SA NA BOŽIU VERNOSŤ

29. júna 2020 | Do života, Infolist


Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, nech vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove! Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás, a aby sme sa zachránili od nečestných a zlých ľudí. Lebo viera nie je daná všetkým.Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého. (2. Tesalonickým 2,16-3,3)

(viac…)

ČAKANIE NIE JE JEDNODUCHÉ

29. júna 2020 | Do života, Zamyslenia


Potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu Olivového… Tí všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách… (Skutky apoštolov 1,12-14)

(viac…)

BOH PRICHÁDZA PRIAMO DO SITUÁCIE, V AKEJ TERAZ SOM

29. júna 2020 | Do života, Zamyslenia

V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám!Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána.Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril: Prijmite Ducha Svätého. (Ján 20, 19-22)

(viac…)

SAMOTA, STRACH A TÚŽBA PO POKOJI

29. júna 2020 | Aktuálne, Do života, Infolist, Zamyslenia


Samota patrí ku každému človeku. Každého z nás sa niekedy dotkne, pociťujeme ju a prežívame hlavne vo vzťahoch. Mali by sme s tým rátať, no aj tak nás to zaskočí. Avšak len keď tú svoju samotu uznám a prijmem, môžem aj naďalej žiť v dobrom vzťahu. Pretože ten, kto sa vrhá do vzťahu len preto, aby unikol svojej bytostnej samote, príliš sa upne na partnera a vzťah tak rozbije.

(viac…)

Hľadať podľa kategórie

Nové

 • magnetka – psík

  Magnetka s biblickým veršom z knihy Prísloví 3,3.
  Pridať do košíka
 • skúpy jazvec

  Ďalšia básnička O. Koudelovej s biblickým veršom z knihy Prísloví 22,9.
  Pridať do košíka
 • BOH ťa miluje

  Už si niekedy rozmýšľal o tom, čo je v živote najdôležitejšie? V každej situácii, v každom prostredí, v každom veku? Čo je najdôležitejšie pre každého človeka?
  Pridať do košíka
 • mediálny smog

  Ako sa neutopiť v záplave informácií? To je otázka, ktorá v poslednom desaťročí trápi ľudí a jej naliehavosť bude narastať každým dňom. Ako ich teda roztiediť, ako sa mediálnemu vplyvu vyhnúť? Naša hlava nie je kontajner a má svoju obmedzenú kapacitu...
  Pridať do košíka

Najobľúbenejšie