BOŽIE VOLANIE

27. augusta 2020 | Aktuálne, Do života, Infolist, Zamyslenia

Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl; od radosti nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole. (Matúš 13, 44)

(viac…)

ČAS

27. augusta 2020 | Do života, Infolist, Zamyslenia

Život je trocha času, ktorý nám bol daný, aby sme sa naučili milovať, a tak sa pripravili na stretnutie s Večnou láskou. (Abbe Pierre)

(viac…)

MYŠLIENKY NA KAŽDÝ DEŇ

29. júna 2020 | Aktuálne, Do života, Zamyslenia


Boh vo svojej láske k ľuďom nerobí žiadne rozdiely. Miluje každého svojou nekonečnou a vernou láskou.

(viac…)

VERIŤ ZNAMENÁ SPOĽAHNÚŤ SA NA BOŽIU VERNOSŤ

29. júna 2020 | Do života, Infolist


Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, nech vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove! Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás, a aby sme sa zachránili od nečestných a zlých ľudí. Lebo viera nie je daná všetkým.Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého. (2. Tesalonickým 2,16-3,3)

(viac…)

ČAKANIE NIE JE JEDNODUCHÉ

29. júna 2020 | Do života, Zamyslenia


Potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu Olivového… Tí všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách… (Skutky apoštolov 1,12-14)

(viac…)

Hľadať podľa kategórie

Nové

Najobľúbenejšie