MAMA

9. apríla 2024 | Aktuálne, Do života, Infolist, Rodinný život, Zamyslenia
 • Ak budem udržiavať svoj dom v čistote a bez smietky prachu, ak budem mať naškrobenú všetku bielizeň a vyžehlené košele a všetky ponožky žiarivo biele, ale nebudem svojej rodine dávať lásku, budem iba ženou v domácnosti.

(viac…)


SOM DOBRÝ OTEC?

9. apríla 2024 | Do života, Infolist, Rodinný život, Zamyslenia

Otec sedel v kresle a listoval v rodinnom albume. Jeho deti boli už takmer dospelé a on cítil, že deň, keď v ich dome utíchne hlučná hudba a skočí večný neporiadok, je bližšie, ako by si prial…

(viac…)


DÁVIDOV PRÍBEH – AKTUÁLNY AJ DO DNEŠNÝCH DNÍ

9. apríla 2024 | Do života, Infolist, Zamyslenia

Nato prišiel Dávid do Nóbu ku kňazovi Achímelechovi. Achímelech vyšiel rozrušený Dávidovi v ústrety a oslovil ho: Prečo si sám a nikto nie je s tebou? Dávid odpovedal kňazovi Achímelechovi: Kráľ ma čímsi poveril a povedal mi: Nech sa nikto nič nedozvie o veci, pre ktorú ťa posielam a ktorú som ti zveril. Preto som i svojim sluhom určil to a ono miesto. Teraz čo máš poruke? Daj mi päť chlebov, alebo čokoľvek nájdeš!…

(viac…)

KEBY JEŽIŠ NEBOL VZKRIESENÝ…

27. februára 2024 | Aktuálne, Do života, Infolist, Zamyslenia

Prečo veríme vo vzkriesenie Pána Ježiša a ako táto viera zapadá celkovo do toho, čo veríme o Bohu? Mojim cieľom nie je dokázať, že Pán Ježiš bol vzkriesený, ani ťa o tom nejako presvedčiť. Chcem iba rozmýšľať spolu s apoštolom Pavlom, aký veľký zmysel dáva vzkriesenie Pána Ježiša našej viere.

(viac…)


TO, NA ČOM ZÁLEŽÍ

27. februára 2024 | Aktuálne, Do života, Infolist, Zamyslenia

Dnešná doba v nás budí dojem, že môžeme všetko.

(viac…)


Hľadať podľa kategórie

Najobľúbenejšie

 • Všetci sme zblúdili

  Aj keď dnes žijeme tú najcivilizovanejšiu etapu ľudskej existencie, sme iba zdanlivo autonómnymi a sebavedomým vystupovaním iba skrývame svoju pravú tvár a podstatu. Sme dezorientovaní ešte viac ako naši predkovia... Hľadáme svoju identitu...
  Pridať do košíka
 • odkaz Vianoc

  Uvedomujeme si, čo je skutočným odkazom Vianoc? - Vianočná pohľadnica s vysvetľujúcim textom a biblickým veršom z ev. podľa Lukáša 2,10-11.
  Pridať do košíka
 • Keď nastane čas smútiť

  Prepotrebná brožúrka, ktorá ponúka pomoc počas prvých týždňov a mesiacov po strate blízkeho človeka. Nie je to všeliek na smútok a trápenie, ale ukáže na niektoré podstatné veci a, veríme, že bude pre smútiacich a pozostalých aspoň malou oporou a uistením, že to, čo cítia, je normálne, a že v tom všetkom nie sú sami. Autorkami tejto veľmi praktickej brožúrky sú M. Prášilová a N. Kacianová.
  Pridať do košíka
 • Malý vianočný kvíz

  Aj tento rok sme pripravili pre deti malý vianočný kvíz. Do zlosovania budú zaradení všetci, ktorí nám okrem správneho riešenia tajničky pošlú aj obrázok alebo krátky vianočný príbeh.
  Pridať do košíka
 • svetlo v tme

  Vianočná pohľadnica s krátkym textom o Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel medzi nás, aby nám zjavil Božiu lásku. S biblickými veršami z ev. Jána 1,1-5.
  Pridať do košíka
 • Nech ti Boh žehná!

  Krásna pohľadnica - blahoželanie s biblickým textom z Izaiáša 58,11 a osobným prianím.
  Pridať do košíka
 • Čo sa patrí a čo nie

  Krásne veršované poučenie od Márie Štefaňákovej prevedie deti, ktorým je určené, každodenným správaním sa voči sebe, rodičom aj cudzím ľuďom. Doplnené biblickým veršom z Prísloví 1,8.
  Pridať do košíka
 • vianočná magnetka – lampáš

  Vianočná magnetka - lampáš - s biblickým veršom z ev. Jána 12,46.
  Pridať do košíka