POĎAKOVANIE A PROSBA

27. januára 2023 | Infolist

Všetkým, ktorí ste našu prácu v minulom roku akýmkoľvek spôsobom podporili, srdečne a úprimne ďakujeme.

(viac…)


DOBROTA BOŽIA

27. januára 2023 | Do života, Infolist, Zamyslenia

My ľudia sa medzi sebou často hodnotíme a porovnávame, kto je lepší a kto menej dobrý. Taktiež sa hádame, ohovárame a odsudzujeme. K tomu potom ešte dodávame vzájomné podozrievanie: To mi určite robí naschvál… A najhoršie je, keď „presne vieme“, ako to ten druhý má či ako to myslí… Veď je to predsa úplne jasné, pretože keď niekto jedná takto, tak to znamená, že…

(viac…)


MALÉ A VEĽKÉ VECI

27. januára 2023 | Do života, Infolist, Zamyslenia

Obávam sa, že odhodlanie konať „veľké veci“ pre Boha môže zaviniť to, že ho v podstate budeme milovať menej, ako keby sme robili všetky malé veci s ním a pre neho. Každý jeden malý čin sa totiž stáva obrovskou udalosťou – je nám darovaný a aj my sami jeho prostredníctvom môžeme obdarovať iného človeka.

(viac…)


NEBOJ SA! JA SOM S TEBOU!

6. októbra 2022 | Aktuálne, Do života, Infolist, Zamyslenia

O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. (Filipským 4,6-7)

(viac…)


PEVNÁ PÔDA POD NOHAMI

6. októbra 2022 | Do života, Infolist

Myslím si, že mnohí z nás už zažili v živote situáciu alebo obdobie, keď sme sa cítili ako v hlbokej jame, z ktorej niet úniku.

(viac…)


Hľadať podľa kategórie

Najobľúbenejšie

 • Som tu iba náhodou?

  Prečo žijem? Som tu len náhodou? Biblia nám hovorí, že nie. Boli sme stvorení preto, lebo sme chcení. Boh totiž nestvorí nič, čo nechce. A čo Boh chce, to aj miluje. Boh tvorí len v láske, pretože SÁM JE LÁSKA.
  Pridať do košíka
 • Ježiš je Kráľ!

  Ježiš je iný ako mocní tohto sveta. Neprichádza k nám so zdrvujúcou mocou, ale v pokore a s tichosťou a miernosťou - prichádza ako bezbranné dieťa... Vianočná pohľadnica s krátkym textom a biblickým veršom z ev. Matúša 21,5.


  Pridať do košíka
 • odkaz Vianoc

  Uvedomujeme si, čo je skutočným odkazom Vianoc? - Vianočná pohľadnica s vysvetľujúcim textom a biblickým veršom z ev. podľa Lukáša 2,10-11.
  Pridať do košíka
 • Všetci sme zblúdili

  Aj keď dnes žijeme tú najcivilizovanejšiu etapu ľudskej existencie, sme iba zdanlivo autonómnymi a sebavedomým vystupovaním iba skrývame svoju pravú tvár a podstatu. Sme dezorientovaní ešte viac ako naši predkovia... Hľadáme svoju identitu...
  Pridať do košíka
 • Vianočná modlitba

  Vianočná pohľadnica s krátkou modlitbou a biblickým veršom z 2. Korintským 9,15: Vďaka Bohu za jeho nevýslovný Dar.
  Pridať do košíka
 • Malý vianočný kvíz

  Aj tento rok sme pripravili pre deti malý vianočný kvíz. Do zlosovania budú zaradení všetci, ktorí nám okrem správneho riešenia tajničky pošlú aj obrázok alebo krátky vianočný príbeh.
  Pridať do košíka
 • Čo sa patrí a čo nie

  Krásne veršované poučenie od Márie Štefaňákovej prevedie deti, ktorým je určené, každodenným správaním sa voči sebe, rodičom aj cudzím ľuďom. Doplnené biblickým veršom z Prísloví 1,8.
  Pridať do košíka
 • Pokoj ľuďom dobrej vôle!

  Vianoce nás každý rok privádzajú k betlehemskej maštali. V jasliach leží Boh, ktorý sa v Ježišovi Kristovi stal kvôli nám človekom... Vianočná pohľadnica.


  Pridať do košíka