Uverejnené

PROSÍME, MODLITE SA

● za dostatok misijných príležitostí pre nás všetkých počas celého roka

● za prípravu nových letáčikov, za autorov textov, za dostatok aktuálnych námetov i oslovujúcich nápadov

● za obetavých darcov, dobrovoľných pomocníkov a obetavých modlitebníkov, takých potrebných pre našu prácu

● za všetkých doterajších i nových odberateľov – spolupracovníkov, za ich prácu s letákmi, aby mali dosť múdrosti a lásky pri ich rozdávaní

● za tých, ktorým sú tieto letáčiky určené, aby ich oslovili a priviedli k Bohu – nech každý letáčik nájde svojho adresáta

Pokračovať v čítaní: PROSÍME, MODLITE SA

Uverejnené

POZOR!!! SÚŤAŽ!!! HÁDANKA PRE VŠETKÝCH 2006

Je po prázdninách, dovolenkách a chvíľach voľna. Iste ste ich všetci využili nielen na oddych, ale určite ste navštívili aj mnohé zaujímavé miesta. Veríme, že mnohí z vás sa rovnako ako my túlali aj po našom krásnom Slovensku. A keďže na leto mávame už tradične pripravený kvíz pre deti, rozhodli sme sa pripraviť niečo aj pre dospelých. Ponúkame vám niekoľko obrázkov z takých miest na Slovensku, ktoré sú dostatočne známe a myslíme si, že by ste ich mohli identifikovať. Ak ich spoznáte, napíšte nám. Tí, ktorí správne určia aspoň polovicu z nich, budú zaradení do zlosovania o zaujímavé knihy. Vaše typy – napíšte vždy číslo obrázka a váš typ na lokalitu – posielajte na btm@btm.sk (alebo poštou na adresu BTM, P. O. Box 11, 840 09 Bratislava 49) do 31. októbra 2006, na obálku napíšte hádanka. Správne odpovede a mená výhercov sa dozviete vo vianočnom Infoliste 5/2006 a aj na našej inernetovej stránke.
Ak napíšete o daných lokalitách či objektoch aj niečo viac, potešíme sa. Môžete nám taktiež napísať o miestach, ktoré ste sami navštívili, zaujali vás a myslíte si, že si zaslúžia pozornosť ostatných.

Pokračovať v čítaní: POZOR!!! SÚŤAŽ!!! HÁDANKA PRE VŠETKÝCH 2006

Uverejnené

NEZABUDNITE!

Prišla jar a pomaly sa blížia prázdniny. Obyčajne v takomto čase býva veľa rôznych zborových a cirkevných akcií, na ktoré určite budete potrebovať aj naše letáčiky. Pripomíname vám teda, aby ste na ne zavčasu mysleli a v dostatočnom predstihu si objednali potrebné letáky. Aj v tomto roku sme pripravili na leto detský kvíz – môžete ho zaradiť do svojho prázdninového programu. Letáky si môžete objednať písomne, telefonicky, ale aj prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: btm@btm.sk Novinkou je možnosť objednať si letáky aj prostredníctvom SMS na telefónnom čísle 0910/572 641. Nezabudnite uviesť správne svoje EČO a meno, prípadne celú adresu.
Okrem toho radi privítame aj zaujímavé správy od vás – aké akcie chystáte, či aké ste už zorganizovali. Vaše príspevky môžeme uverejniť v našom infoliste alebo na internetových stránkach BTM. Môžu tak poslúžiť na inšpiráciu i povzbudenie druhým. Ak k článku pripojíte aj nejaké obrázky, bude z toho skvelá reportáž.

Pokračovať v čítaní: NEZABUDNITE!

Uverejnené

POĎAKOVANIE ZA PODPORU I ZA 2 % Z ODVEDENÝCH DANÍ

S vďakou sme prijali aj tento rok možnosť byť príjemcom 2 % z odvedených daní fyzických i právnických osôb. Mnohí z našich odberateľov tieto percentá poukázali práve na účet BTM, za čo im všetkým úprimne ďakujeme. Celkovo sme dostali 40 101.- korún. Keďže daňové úrady neoznamujú mená tých, ktorí nám poslali svoje 2 %, a my teda nevieme od koho konkrétne sme ich dostali, chceme sa všetkým týmto neznámym darcom poďakovať aspoň takouto formou.
Pokračovať v čítaní: POĎAKOVANIE ZA PODPORU I ZA 2 % Z ODVEDENÝCH DANÍ

Uverejnené

NENECHAJTE SI TO LEN PRE SEBA!

Konečne prišla jar. Môžeme ísť do prírody na výlet alebo na nejaký tematický pobyt s deťmi, mládežou alebo aj s dospelými. Začínajú sa aj mnohé zborové i mimozborové akcie, evanjelizačné stretnutia, prednášky a konferencie. Dajte nám o nich vedieť! Budeme radi, ak nám o nich napíšete alebo nás na ne pozvete. Radi prídeme medzi vás a radi aj oboznámime všetkých našich čitateľov prostredníctvom nášho infolistu s takýmito vydarenými akciami, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia pre ďalšie zbory, spoločenstvá, skupinky kresťanov či jednotlivcov. Nezabudnite preto a píšte, píšte, píšte!
Pokračovať v čítaní: NENECHAJTE SI TO LEN PRE SEBA!

Uverejnené

„NEMÔŽEM VÁS FINANČNE PODPOROVAŤ.“

Uvedomujeme si, že vždy budú aj takí odberatelia, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu našu prácu finančne podporovať, ale túžia letáčiky odoberať (v súčasnosti ich máme 196), či už pre svoju vlastnú potrebu alebo nimi slúžia vo svojom okolí. Keď nám o tom napíšu, budeme sa im vždy snažiť vyhovieť – t. j. dostanú toľko letáčikov, koľko si objednajú.
Pokračovať v čítaní: „NEMÔŽEM VÁS FINANČNE PODPOROVAŤ.“