Uverejnené

NEZABUDNITE!

Prišla jar a pomaly sa blížia prázdniny. Obyčajne v takomto čase býva veľa rôznych zborových a cirkevných akcií, na ktoré určite budete potrebovať aj naše letáčiky. Pripomíname vám teda, aby ste na ne zavčasu mysleli a v dostatočnom predstihu si objednali potrebné letáky. Aj v tomto roku sme pripravili na leto detský kvíz – môžete ho zaradiť do svojho prázdninového programu. Letáky si môžete objednať písomne, telefonicky, ale aj prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: btm@btm.sk Novinkou je možnosť objednať si letáky aj prostredníctvom SMS na telefónnom čísle 0910/572 641. Nezabudnite uviesť správne svoje EČO a meno, prípadne celú adresu.
Okrem toho radi privítame aj zaujímavé správy od vás – aké akcie chystáte, či aké ste už zorganizovali. Vaše príspevky môžeme uverejniť v našom infoliste alebo na internetových stránkach BTM. Môžu tak poslúžiť na inšpiráciu i povzbudenie druhým. Ak k článku pripojíte aj nejaké obrázky, bude z toho skvelá reportáž.

Pokračovať v čítaní: NEZABUDNITE!

Uverejnené

POĎAKOVANIE ZA PODPORU I ZA 2 % Z ODVEDENÝCH DANÍ

S vďakou sme prijali aj tento rok možnosť byť príjemcom 2 % z odvedených daní fyzických i právnických osôb. Mnohí z našich odberateľov tieto percentá poukázali práve na účet BTM, za čo im všetkým úprimne ďakujeme. Celkovo sme dostali 40 101.- korún. Keďže daňové úrady neoznamujú mená tých, ktorí nám poslali svoje 2 %, a my teda nevieme od koho konkrétne sme ich dostali, chceme sa všetkým týmto neznámym darcom poďakovať aspoň takouto formou.
Pokračovať v čítaní: POĎAKOVANIE ZA PODPORU I ZA 2 % Z ODVEDENÝCH DANÍ

Uverejnené

NENECHAJTE SI TO LEN PRE SEBA!

Konečne prišla jar. Môžeme ísť do prírody na výlet alebo na nejaký tematický pobyt s deťmi, mládežou alebo aj s dospelými. Začínajú sa aj mnohé zborové i mimozborové akcie, evanjelizačné stretnutia, prednášky a konferencie. Dajte nám o nich vedieť! Budeme radi, ak nám o nich napíšete alebo nás na ne pozvete. Radi prídeme medzi vás a radi aj oboznámime všetkých našich čitateľov prostredníctvom nášho infolistu s takýmito vydarenými akciami, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia pre ďalšie zbory, spoločenstvá, skupinky kresťanov či jednotlivcov. Nezabudnite preto a píšte, píšte, píšte!
Pokračovať v čítaní: NENECHAJTE SI TO LEN PRE SEBA!

Uverejnené

„NEMÔŽEM VÁS FINANČNE PODPOROVAŤ.“

Uvedomujeme si, že vždy budú aj takí odberatelia, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu našu prácu finančne podporovať, ale túžia letáčiky odoberať (v súčasnosti ich máme 196), či už pre svoju vlastnú potrebu alebo nimi slúžia vo svojom okolí. Keď nám o tom napíšu, budeme sa im vždy snažiť vyhovieť – t. j. dostanú toľko letáčikov, koľko si objednajú.
Pokračovať v čítaní: „NEMÔŽEM VÁS FINANČNE PODPOROVAŤ.“

Uverejnené

MODLITE SA ZA NÁS A NAŠU PRÁCU

Všetkým, ktorí ste našu prácu finančne podporovali, úprimne ďakujeme. Veríme, že aj v ďalšom období našej činnosti nám zachováte svoju priazeň. Uvedomujeme si, že ďalšou dôležitou podporou sú Vaše modlitby. Prosíme Vás, aby ste sa aj naďalej modlili za našu prácu, za našich spolupracovníkov, za dostatok nápadov, námetov a autorov. Za to, aby sme ešte mohli slobodne šíriť evanjelium v našej krajine, aby sa postupne dostalo ku každému človeku. Aby sme na to mali dostatok síl, múdrosti i odhodlania. Potom môže Pán Boh túto prácu požehnať.
Pokračovať v čítaní: MODLITE SA ZA NÁS A NAŠU PRÁCU

Uverejnené

PÁR SLOV O NAŠOM-VAŠOM INFOLISTE

Boli by sme radi, aby sa náš Infolist stal čítanejším časopisom. Vieme, že mnohí ho len preletíte očami (usudzujeme tak podľa toho, akú pozornosť venujete našim správam a dôležitým odkazom a ako na ne reagujete), niektorí si možno prečítajú nadpisy, niektorí možno aj jednotlivé články. Koľkí ho však prečítajú celý?
Pokračovať v čítaní: PÁR SLOV O NAŠOM-VAŠOM INFOLISTE

Uverejnené

SKUPINKOVÍ ODBERATELIA

Máme však aj takú skupinu odberateľov, ktorí odoberajú letáky za skupinu alebo za zbor či cirkev a pritom nám napíšu, že nemôžu finančne podporiť našu prácu. To sa nám zdá dosť nepochopiteľné, pretože v skupinke sa môžu vždy vyzbierať po pár korunách a tento obnos poslať ako podporu pre BTM. Aj v cirkvi či zbore sa dá urobiť účelová zbierka. A dajú sa nájsť aj iné zdroje, ako sú sponzori a pod. Stačí chcieť. Ako vieme, veľa našich odberateľov takéto možnosti využíva.
Pokračovať v čítaní: SKUPINKOVÍ ODBERATELIA