Uverejnené

„NEMÔŽEM VÁS FINANČNE PODPOROVAŤ.“

Uvedomujeme si, že vždy budú aj takí odberatelia, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu našu prácu finančne podporovať, ale túžia letáčiky odoberať (v súčasnosti ich máme 196), či už pre svoju vlastnú potrebu alebo nimi slúžia vo svojom okolí. Keď nám o tom napíšu, budeme sa im vždy snažiť vyhovieť – t. j. dostanú toľko letáčikov, koľko si objednajú.
Pokračovať v čítaní: „NEMÔŽEM VÁS FINANČNE PODPOROVAŤ.“

Uverejnené

MODLITE SA ZA NÁS A NAŠU PRÁCU

Všetkým, ktorí ste našu prácu finančne podporovali, úprimne ďakujeme. Veríme, že aj v ďalšom období našej činnosti nám zachováte svoju priazeň. Uvedomujeme si, že ďalšou dôležitou podporou sú Vaše modlitby. Prosíme Vás, aby ste sa aj naďalej modlili za našu prácu, za našich spolupracovníkov, za dostatok nápadov, námetov a autorov. Za to, aby sme ešte mohli slobodne šíriť evanjelium v našej krajine, aby sa postupne dostalo ku každému človeku. Aby sme na to mali dostatok síl, múdrosti i odhodlania. Potom môže Pán Boh túto prácu požehnať.
Pokračovať v čítaní: MODLITE SA ZA NÁS A NAŠU PRÁCU

Uverejnené

PÁR SLOV O NAŠOM-VAŠOM INFOLISTE

Boli by sme radi, aby sa náš Infolist stal čítanejším časopisom. Vieme, že mnohí ho len preletíte očami (usudzujeme tak podľa toho, akú pozornosť venujete našim správam a dôležitým odkazom a ako na ne reagujete), niektorí si možno prečítajú nadpisy, niektorí možno aj jednotlivé články. Koľkí ho však prečítajú celý?
Pokračovať v čítaní: PÁR SLOV O NAŠOM-VAŠOM INFOLISTE

Uverejnené

SKUPINKOVÍ ODBERATELIA

Máme však aj takú skupinu odberateľov, ktorí odoberajú letáky za skupinu alebo za zbor či cirkev a pritom nám napíšu, že nemôžu finančne podporiť našu prácu. To sa nám zdá dosť nepochopiteľné, pretože v skupinke sa môžu vždy vyzbierať po pár korunách a tento obnos poslať ako podporu pre BTM. Aj v cirkvi či zbore sa dá urobiť účelová zbierka. A dajú sa nájsť aj iné zdroje, ako sú sponzori a pod. Stačí chcieť. Ako vieme, veľa našich odberateľov takéto možnosti využíva.
Pokračovať v čítaní: SKUPINKOVÍ ODBERATELIA

Uverejnené

VYRAĎOVANIE ADRIES

Minulý rok sme vytriedili z nášho adresára tých odberateľov, ktorí celé roky, niektorí dokonca od vzniku BTM (to je 11 rokov!!!) odoberali pravidelne letáky (mnohí dokonca po viac kusov, od 10 až po 100 letákov z každej série!!!) a za celý ten čas sa nám nijakým spôsobom neozvali: nenapísali nám, ani nezatelefonovali, neposlali objednávku a dokonca ani finančne nepodporili našu prácu. Na priebežné krátenie zásielok taktiež nijako nereagovali.
Pokračovať v čítaní: VYRAĎOVANIE ADRIES

Uverejnené

PLATBA ZA INÉHO

Taktiež prosíme tých, ktorí platia v mene cirkvi alebo iného jednotlivca, aby použili svoje EČO, ale aj EČO toho druhého, aby sme vedeli, za koho platia. Alebo nám to rozpíšte. Bez týchto údajov naozaj nemôžeme vedieť, za koho platba prebehla. Nepoužívajte však na to tých niekoľko málo okienok na poštovej poukážke, tieto informácie sa tam nezmestia a navyše sa k nám ani nedostanú!

Pokračovať v čítaní: PLATBA ZA INÉHO

Uverejnené

BUĎTE MÚDRI PRI ROZDÁVANÍ LETÁČIKOV

Obraciame sa na všetkých našich odberateľov, aby boli múdri pri rozdávaní letáčikov. Letáčiky sú určené predovšetkým na osobnú evanjelizáciu – teda na darovanie pri osobnom stretnutí či rozhovore, so súhlasom príjemcu. Najmenej vhodným spôsobom je ich hromadné rozdávanie, napr. vhadzovanie do poštových schránok, vylepovanie na informačné tabule či zanechávanie na nevhodných miestach.
Pokračovať v čítaní: BUĎTE MÚDRI PRI ROZDÁVANÍ LETÁČIKOV