Uverejnené

ZMYSLOM ŽIVOTA JE OBJAVIŤ, ŽE SME MILOVANÍ

Byť milovaný je najdôležitejší cieľ ľudského života. Nie je dôležité niečo veľké vykonať, ale žiť a nechať sa milovať.

A najdôležitejšou vecou v živote je objaviť, že sme milovanými deťmi Boha. To je to, čo nám dáva zmysel a pokoj do života. Sme ľuďmi, aby sme boli milovaní a aby sme aj my milovali.

Narodili sme sa pre večnosť. Ak hľadáš útechu len v láske k niekomu, kto ti je blízko, si na nesprávnej ceste. Pretože útechu a skutočnú lásku ti môže dať jedine Boh. A ak On chce, môže ti ich dať prostredníctvom iného človeka.

Opravdovo milovať niekoho blízkeho znamená prijať aj to, že ho nikdy úplne nepochopím, som ochotný sa kvôli nemu aj zmeniť a teda aj trpieť, vzdať sa niečoho. Neustále si treba pripomínať, že opakom lásky nie je nenávisť, ale vlastníctvo… Nie sme totiž ľuďmi len preto, aby sme dosiahli úspech v kariére, vlastnili krásny dom, mali dobré zdravie alebo povesť. Alebo aby sme „vlastnili“ toho druhého…

Väčšina vtákov bola stvorená tak, aby lietali. Byť len na zemi je pre vtáka obmedzenie. Vták sa nevyznačuje tým, že vie chodiť po zemi, ale tým, že je schopný lietať. A tak je to aj s človekom. Každý človek bol stvorený preto, aby žil a bol milovaný. Preto žiť a nebyť milovaný je obmedzenie. Žiť nemilovaný je ako keď vtákom zastrihnú krídla, a tak ich zbavia schopnosti lietať. Existuje veľa vecí, ktoré nám zastrihávajú krídla, a ak ich človek nerieši, môže ľahko zabudnúť, na čo bol stvorený. V živote človeka navyše vládne priveľa strachu, pretože ľudia neveria, že sú Bohom milovaní. No vedz, že aj ty si bol stvorený/á, aby si bol/a milovaný/á! Boh ti ponúka lásku, ktorá trvá! Pravá láska má jeden výnimočný rys: nie je premenlivá a vratká, ale má určitú úlohu, účel a trvá. Láska je už zo svojej prirodzenosti trvalá. Duch Boží ponúka svetu lásku, ktorá rozptyľuje neistotu a prekonáva strach zo zrady. Lásku, ktorá v sebe nesie večnosť. Znamením prítomnosti Ducha svätého je láska. Idei alebo slová, ktorým chýba láska, hoci vyzerajú dôveryhodne, nemôžu byť z Božieho Ducha.

Ako plnohodnotne prežiť svoj život a zvládnuť všetky ťažké životné skúšky, aj skúšky lásky, ktoré prídu? Žiť svoj autentický príbeh. Dôverovať Bohu, ktorý nám hovorí: Neboj sa! A stať sa naozajstnými Božími deťmi, ktorými v skutočnosti aj sme. Len si to málo uvedomujeme. Napriek všetkému ťažkému a bolestivému, čo ma doteraz stretlo, som zistila, že BOH MA NIKDY NEOPUSTIL A NESKLAMAL!

(www.vira.cz)

Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že aj každý, kto koná spravodlivosť, narodil sa z neho. (1. Jána 3,1 a 2,29)

Verzia pre tlač