Uverejnené

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU

V týchto dňoch sme spoločne ďakovali Pánu Bohu za úrody zeme, ktoré sme si dopestovali na našich poliach, v našich záhradách i sadoch. Vieme, že aj keď venujeme potrebný čas pôde, jej obrábaniu pri raste jednotlivých plodín, dobrú úrodu nám to zaručiť nemusí. Vždy sa môže stať niečo, čo šmahom ruky zničí všetku našu námahu. Vieme, že príroda je nevyspytateľná a vyznávame, že sme to síce my, čo sadíme, polievame, ale je to Pán Boh, ktorý dáva vzrast.

Pokračovať v čítaní: POĎAKOVANIE ZA ÚRODU

Uverejnené

BOŽÍ ATELIÉR

Ľudia už oddávna vnímali úžasnú rozmanitosť života na Zemi. V Biblii taktiež nájdeme veľa príkladov údivu nad bohatstvom a krásou stvorenia. Napríklad v knihe Jób nachádzame v Elihuovej reči hymnus na Božiu vznešenosť a jeho stvorenie. Alebo celý Žalm 104 je piesňou o divoch a rozmanitosti tvorstva. A to vtedy ľudia nemali také vedomosti, ako máme dnes.

Pokračovať v čítaní: BOŽÍ ATELIÉR

Uverejnené

TRPEZLIVOSŤ A VĎAČNOSŤ

Trpezlivosť – tej neskutočnej schopnosti nevzdať sa človek potrebuje aj v dnešnej dobe viac než dosť. Pri akejkoľvek každodennej činnosti nás môže čo-to rozladiť alebo nahnevať. Lenže ten, kto nemá v sebe primeranú dávku trpezlivosti, reaguje v ťažkých situáciách podráždene, nahnevane a neraz i rezignovane.

Pokračovať v čítaní: TRPEZLIVOSŤ A VĎAČNOSŤ