Publikované

STRETNUTIE SO VZKRIESENÝM JEŽIŠOM UPROSTRED VŠEDNÉHO DŇA

V Markovom a Matúšovom evanjeliu vyzýva anjel ženy, aby povedali učeníkom, že Ježiš vstal z mŕtvych, odchádza do Galiley a tam Ho uvidia (Matúš 28,7). Učeníci sa mali vrátiť domov do Galiley. Nestretnú sa s Ježišom v Jeruzaleme, ale tam, kde sú doma, kde žijú a pracujú, uprostred svojho všedného dňa.
Pokračovať v čítaní: STRETNUTIE SO VZKRIESENÝM JEŽIŠOM UPROSTRED VŠEDNÉHO DŇA

Publikované

ČO JE SKUTOČNÁ LÁSKA?

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane. (1. Korintským 13,4-8)
Pokračovať v čítaní: ČO JE SKUTOČNÁ LÁSKA?

Publikované

BOH JE VERNÝ

Niekedy sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa trápia myšlienkou, ako odovzdajú vieru ďalším generáciám, aby ostala viera zachovaná. Veď žijeme len krátku chvíľu! Niektorí majú pocit, že sklamali alebo že nedokážu odovzdať vieru svojim potomkom tak, ako by si to predstavovali. Všetci hľadáme nejaký návod, ako zabezpečiť, aby viera ostala živá aj po nás.
Pokračovať v čítaní: BOH JE VERNÝ

Publikované

ČASTO KONÁME PODĽA NÁZOROV DRUHÝCH

Tak ich priviedli a postavili pred radu. I vypytoval sa ich veľkňaz, hovoriac im: Prísne sme vám zakázali učiť v tom mene. A hľa, celý Jeruzalem naplnili ste svojím učením a chcete uvaliť na nás krv toho človeka. Ale Peter a apoštolovia odpovedali: Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Skutky 5, 27-29)
Pokračovať v čítaní: ČASTO KONÁME PODĽA NÁZOROV DRUHÝCH