Publikované

HODNOTY ŽIVOTA

Bohatstvo môže človeka pomaly ukolísať v presvedčení, že je zabezpečený, sebestačný, málo zraniteľný, a že Boha vlastne už ani nepotrebuje… Bohatstvo nespočíva len v zásobách majetku, ale aj v „zásobách“ skúseností, konexií, šikovnosti, v zásobách zásluh… Nič z toho nie je samé osebe zlé! Zlým sa to môže stať práve len tým, že sa na to človek začne príliš spoliehať a Boha prestane potrebovať.
Pokračovať v čítaní: HODNOTY ŽIVOTA

Publikované

STRETNUTIE SO VZKRIESENÝM JEŽIŠOM UPROSTRED VŠEDNÉHO DŇA

V Markovom a Matúšovom evanjeliu vyzýva anjel ženy, aby povedali učeníkom, že Ježiš vstal z mŕtvych, odchádza do Galiley a tam Ho uvidia (Matúš 28,7). Učeníci sa mali vrátiť domov do Galiley. Nestretnú sa s Ježišom v Jeruzaleme, ale tam, kde sú doma, kde žijú a pracujú, uprostred svojho všedného dňa.
Pokračovať v čítaní: STRETNUTIE SO VZKRIESENÝM JEŽIŠOM UPROSTRED VŠEDNÉHO DŇA