Uverejnené

DOBROTA BOŽIA

My ľudia sa medzi sebou často hodnotíme a porovnávame, kto je lepší a kto menej dobrý. Taktiež sa hádame, ohovárame a odsudzujeme. K tomu potom ešte dodávame vzájomné podozrievanie: To mi určite robí naschvál… A najhoršie je, keď „presne vieme“, ako to ten druhý má či ako to myslí… Veď je to predsa úplne jasné, pretože keď niekto jedná takto, tak to znamená, že…

Pokračovať v čítaní: DOBROTA BOŽIA

Uverejnené

MALÉ A VEĽKÉ VECI

Obávam sa, že odhodlanie konať „veľké veci“ pre Boha môže zaviniť to, že ho v podstate budeme milovať menej, ako keby sme robili všetky malé veci s ním a pre neho. Každý jeden malý čin sa totiž stáva obrovskou udalosťou – je nám darovaný a aj my sami jeho prostredníctvom môžeme obdarovať iného človeka.

Pokračovať v čítaní: MALÉ A VEĽKÉ VECI