Uverejnené

MILOSŤ A DISCIPLÍNA

Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého; oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Ja teda bežím nie akoby bez cieľa a zápasím nie ako ten, kto udiera do prázdna. Ale zaobchádzam tvrdo so svojím telom a ovládam ho, aby kým iným hlásam, sám som nezlyhal.. (1. Korintským 9,24-27)

Pokračovať v čítaní: MILOSŤ A DISCIPLÍNA

Uverejnené

DOBROTA BOŽIA

My ľudia sa medzi sebou často hodnotíme a porovnávame, kto je lepší a kto menej dobrý. Taktiež sa hádame, ohovárame a odsudzujeme. K tomu potom ešte dodávame vzájomné podozrievanie: To mi určite robí naschvál… A najhoršie je, keď „presne vieme“, ako to ten druhý má či ako to myslí… Veď je to predsa úplne jasné, pretože keď niekto jedná takto, tak to znamená, že…

Pokračovať v čítaní: DOBROTA BOŽIA

Uverejnené

MALÉ A VEĽKÉ VECI

Obávam sa, že odhodlanie konať „veľké veci“ pre Boha môže zaviniť to, že ho v podstate budeme milovať menej, ako keby sme robili všetky malé veci s ním a pre neho. Každý jeden malý čin sa totiž stáva obrovskou udalosťou – je nám darovaný a aj my sami jeho prostredníctvom môžeme obdarovať iného človeka.

Pokračovať v čítaní: MALÉ A VEĽKÉ VECI