Uverejnené

VYHODNOTENIE PRÁZDNINOVÉHO KVÍZU

Deti mali vyriešiť dané úlohy, určiť, kde sa tieto slová nachádzajú a uviesť aspoň jedno miesto z tejto knihy. Okrem toho mali napísať alebo nakresliť, čo pre ne tieto slová znamenajú.

Do redakcie sme k určenému termínu dostali veľmi veľa obálok napísaných detskou rukou. Môžeme povedať, že takmer všetky deti správne vylúštili kvízové úlohy. Z toho sme mali najväčšiu radosť. Veľa detí nám napísalo, ako sa im kvíz páčil a že by boli rady, keby sme ho vydávali aj častejšie.

Pokračovať v čítaní: VYHODNOTENIE PRÁZDNINOVÉHO KVÍZU

Uverejnené

ZÁUJMOVÉ KURZY

Osloviť evanjeliom svojich neveriacich priateľov a vzbudiť v nich záujem o Boha možno rôznym spôsobom. Najlepšie sú nenásilné formy, keď ich pozveme na nejaké netradičné a neoficiálne zborové akcie. Mnohí majú totiž výhrady a pozvanie hneď na bohoslužby či vážne zhromaždenia skôr považujú za akúsi formu nátlaku z našej strany.
Pokračovať v čítaní: ZÁUJMOVÉ KURZY

Uverejnené

VYHODNOTENIE PRÁZDNINOVÉHO KVÍZU

Po prvýkrát sme na tohtoročné letné prázdniny pripravili detský kvíz. Podľa množstva odpovedí, ktoré sme dostali, vidíme, že kvíz bol prijatý s nadšením, a preto môžete určite rátať s tým, že prázdninový kvíz sa aj v budúcnosti stane súčasťou našej ponuky letáčikov.
Veríme, že tento kvíz poslúžil deťom nielen na precvičenie si svojich vedomostí a zorientovanie sa v Biblii (mnohí z nich sa s ňou stretli po prvýkrát), ale priviedol ich aj k premýšľaniu nad jej posolstvom.

Pokračovať v čítaní: VYHODNOTENIE PRÁZDNINOVÉHO KVÍZU

Uverejnené

10. ROKOV BTM

Ďakujeme všetkým, ktorí ste osobne prišli do Brna na naše jubilejné stretnutie konané pri príležitosti 10. výročia vzniku BTM.
Chceli by sme sa však poďakovať aj tým, ktorí nemohli prísť, ale sa za toto stretnutie modlili, a tiež všetkým, ktorí nám pomohli zvládnuť túto náročnú, avšak krásnu oslavu.

Pokračovať v čítaní: 10. ROKOV BTM