Uverejnené

HĽADANIE POKLADU

Vyhodnotenie prázdninového kvízu 2003 – HĽADANIE POKLADU

Úloha A: keď sa vyčiarknu všetky knihy uložené dole hlavou, ostane 6 kníh s písmenami, ktoré spolu vytvoria slovo BIBLIA

Úloha B: v osemsmerovke vyčiarkneš mená týchto 8 zvierat: žirafa, zebra, tiger, slon, lev, had, opica a motýľ. Ostane ti 18 písmen, ktoré prečítané po riadkoch dajú názov jednej biblickej knihy: MATÚŠOVO EVANJELIUM

Úloha C: zlatý kľúči patrí do zámky č. 6

Úloha D: správnou cestou cez bludisko pozbieraš 19 mincí

Výsledok: BIBLIA, MATÚŠOVO EVANJELIUM, 6, 19-21

Poslednou úlohou bolo ešte buď napísať alebo nakresliť to, čo považuješ za najväčší poklad na svete.

Žiaľ, musíme skonštatovať, že práve túto úlohu veľa detí celkom ignorovalo, nenapísali a nenakreslili nám nič (bola ich jedna štvrtina všetkých lúštiteľov), hoci, myslíme si, že cez prázdniny na to mali naozaj dosť času. Týchto riešiteľov nášho kvízu ako aj tých, ktorí vylúštili dané úlohy nesprávne (tých bola celá pätina), sme museli vyradiť zo zlosovania. Mnohé deti síce niečo napísali, ale väčšinou to boli len jednotlivé slová, často len na odtrhnutých zdrapoch papiera. Škoda. Dostali sme vyše 200 odpovedí, ale takmer sme nemali z čoho vyberať. Nakoniec sme sa rozhodli odmeniť tie deti, ktoré si naozaj dali námahu a buď nám napísali celú úvahu o najvzácnejšom poklade, alebo nám nakreslili pekný obrázok. Niektorí nám aj napísali aj nakreslili. Aj z tých sme vybrali tie najkrajšie práce.

Do kvízu sa zapojili aj deti zo zahraničia, dostali sme niekoľko listov s vyriešenými úlohami z Juhoslávie. dokonca sa do kvízu zapojili aj dospelí, 42- a 63-ročný boli najstaršími riešiteľmi kvízových úloh. No našli sa aj takí, ktorí riešili kvízové úlohy za svoje malé deti, čo je síce pekné, ale sami uznáte, že ich práce nemôžeme položiť vedľa úprimných detských vyznaní a spoločne ich hodnotiť.

Podľa detí je najvzácnejší poklad na svete: Pán Boh, Pán Ježiš, rodina, zdravie, Biblia, mama, nebo, láska, rodičia, viera, Božia láska, život, Kráľovstvo Božie – to boli najčastejšie sa opakujúce slová.

Niektorí to rozviedli aj bližšie:

– rodičia, Pán Boh, rodina a priatelia,
– láska, lebo je najdôležitejšia, lebo nás má Pán Boh rád,
– mama a oco, lebo ma vychovali,
– najvzácnejší poklad je to, že Pán Ježiš zomrel za moje hriechy a vďaka tomu môžem žiť večne,
– mamka a ocko a starší brat,
– pravý poklad sa nachádza v nebi a najvzácnejší poklad na svete je Pán Ježiš,
– moja rodina, zdravie a láska,
– láska, zdravie, Božie milosrdenstvo,
– večný život,
– zdravie, Božie láska, moji rodičia a priatelia,
– moja rodina, lebo ich mám strašne rada,
– rodičia, lebo ma vYchovali a lásku mi dali,
– Ježiš, lebo nám tu slúži, lebo je nám otec,
– Biblia, aby si mohli ľudia čítať,
– Ježiš, lebo je najlepší,
– boh a život, lebo mi ho daroval,
– život, lebo je to najcennejšie, čo mám,
– Ježiš, lebo ma stvoril a dal mi život,
– moja mama, lebo ju stvoril Boh pre mňa,
– najväčším pokladom je mať v sebe Božiu milosť,
– mať večný život v Bohu,
– Boh, rodina, priatelia a srdce človeka,
– Boh, mamička, ocino a môj braček Miško,
– moja rodina,
– istota spasenia,
– keď sa ľudia majú radi, ľúbia sa,
– nebeské kráľovstvo a na zemi rodičia,
– čistá duša a čisté srdce,
– pekný život, zdravý, šťastný, rodinný a plný lásky,
– Pán Boh, pretože nám dal život, pomáha nám a ukazuje cestu, a to je veľmi veľa,
– život, lebo je len jeden a dal nám ho sám Pán Boh,
– láska k Pánovi Ježišovi,
– pre mňa je najväčším pokladom to, že som mohla prijať Pána Ježiša do svojho srdca, On je pre mňa najvzácnejší,
– Pán Boh, Jeho prítomnosť a Božie kráľovstvo…

Niektorí nám napísali celé úvahy:

…mojím najvzácnejším pokladom na svete je futbal. Futbal je mojím pokladom na svete, pretože sa mi páči David Beckham, lebo dobre kope jedenástky a rohy. Páči sa mi jeho dres a kopačky a jeho rodina. Páčilo by sami, keby bol v Barci, aby som si s ním zakopal… (Mišo, 11 r.)

…podľa mňa život. Lebo keby že aj máme všetko, čo by sme chceli, napríklad peniaze, auto a iné veci, tak načo by nám boli, keby že nemáme život… (Michal, 12 r.)

…podľa mňa je najväčším pokladom na svete už len sám život, schopnosť dať život, obetovať život, rozdať svoj život iným a možno už len samotné bytie môže niekomu neoceniteľne pomôcť… (Jana, 12 r.)

…pre mňa je najvzácnejším pokladom to, že som zdravá, šťastná a to, že moja rodina je v poriadku. To je asi pre mňa to najvzácnejšie na celom svete… (Lenka, 13 r.)

…na celom svete je môj najvzácnejší poklad jedine moja mama. Prečo? Pretože mi dala život, starala sa o mňa, obliekala ma… Keď som bola chorá, vždy pri mne presedela celú noc a kŕmila ma sirupmi, tabletkami, až kým som nevyzdravela. Jej obetavosť pre mňa nemala nikdy konca. Mami, veľmi pekne ďakujem! (Ľudmila, 14 r.)

…možno je pre niekoho najvzácnejším pokladom kopa zlata a peňazí. Pre mňa je to však zdravie a moja rodina. Veď načo je veľké bohatstvo, keď človek nie je zdravý a šťastný vo svojej rodine? Keď som nedávno spadla z bicykla a rozbila som si koleno, šla som za svojou mamkou. Tá mi ho pofúkala a pritúlila ma k sebe, bolesť bola hneď menšia. Nuž pre mňa je najvzácnejší poklad na svete zdravie a moja rodina. (Patrícia, 10 r.)

…Vylúštila som všetky úlohy, ktoré ste prichystali. Tu sú ešte odpovede na zvyšné dve.
Dočítala som sa: nie je dôležité, koľko vecí máme na Zemi, alebo peňazí, ale dôležité je, akí sme vo vnútri a poklad pre nás by malo byť naše srdce, ktoré ak sa dostaneme do neba, prinesieme Pánovi Ježišovi.
Čo je naším najvzácnejším pokladom? Pre mňa je najvzácnejším pokladom a mal by byť aj pre ostatných – zdravie, láska, šťastie a hlavne rodina a že máme niekoho, koho iní nemajú.
Tak to sú odpovede aj na posledné dve otázky. A ešte niečo, hrozne sa mi páčili zvieratká pod úlohou B, niektoré aj nakreslím, aby ste mali na mňa pamiatku. Ale, samozrejme, sa mi páčili aj všetky úlohy. (Kristínka, 11 r.)

…veľmi rada robím takéto úlohy. Prečítala som si Matúšovo evanjelium 6,19-21. Dočítala som sa, že si nemáme zhromažďovať poklady na zemi, ale v nebi. Na zemi sa kradne, klame a je tu strašne veľa hriechu. No v nebi je čisto, nekradne sa tam a ani neklame. Ja tam Pán Ježiš – vďaka nemu môžeme byť spasení. Ja som sa k nemu obrátila a som šťastná. Najvzácnejší poklad na svete je Pán Ježiš. Veď On za nás zomrel na kríži, za naše hriechy. My sme tam mali visieť a nie On!!! (Silvia, 13 r.)

…pre mňa je najväčším pokladom KRÍŽ. Ale okrem toho aj to, čoho je na svete málo, lebo to je vzácnejšie ako množstvo: láska, mier, pokoj, domov, dobrí priatelia, na ktorých sa dá spoľahnúť, úprimnosť, normálna výmena názorov bez hádky, dôvera, v neposlednom rade príroda, ktorú človek ničí, pravda, spoľahlivosť, bezprostredná radosť, nenútenosť a veľa ďalších vecí. A ešte aj pomoc, za ktorú nikto nič nechce. To je môj názor… v poslednom čase je vzácna aj voda… (Ľubica, 12 r.)

Čítala som v Biblii a zistila som, že Pán Boh mi dal ten najväčší poklad – Pána Ježiša. Máme si svoj poklad zhromažďovať v nebi, nie na zemi, kde ľudia kradnú, kde moľ a hrdza ničí. Zhromažďovať poklad v nebi znamená, že keď robím dobré veci a pomáham druhým, tak si to Pán Boh zapamätá. (Martina, 9 r.)

…pre mňa je najvzácnejší poklad Boh. Lebo on ma vie vždy pochopiť a žiadny človek by za mňa nezomrel ako to urobil JEŽIŠ. Ja som veľmi rada, že som ho stretla v mojom živote. Ja mu za to ďakujem! (Dominika, 14 r.)

…najvzácnejší poklad na svete podľa mňa je, že Pán Ježiš zomrel za naše hriechy na kríži. Takýto skutok mohol učiniť len on, pretože, podľa mňa, nikto by nedokázal tak trpieť pribitý na kríži. Muselo to veľmi bolieť, ale on vedel, že zachráni svet (a moju rodinu spolu so mnou!)… (Irina, 12 r.)

…niektorí ľudia a to najmä bohatí, si myslia, že ich pokladom sú peniaze, dom, autá… no lenže my skromnejší a chudobnejší poznáme iní cenné veci, a možno aj cennejšie. Takýmto veciam sa hovorí viera. Lebo Ježiš nám dal aj silu veriť. Veríme v Pána Boha, lebo nám dal život. A preto mu môžeme za to ďakovať. (Lenka, 12 r.)

…všetko, čo je dobré, je od BOHA. Preto sa snažím tešiť aj z maličkostí. Veľkým pokladom je pre mňa príroda, lesy, lúky, veľké smreky, jedličky, borovice, tráva či pole zaliate slnečným svitom. Milujem prechádzky, náplňou ktorých je stretnutie s Bohom. Veľkým pokladom je aj moja rodina. Aj keď nie vždy sa zhodneme, aj napriek tomu sa milujeme. POKLADOM JE MYŠLIENKA NA NEBO. Každý človek má nejaké POSLANIE. Obdivujem ľudí, ktorých uspokojuje spev, básne či maľovanie. Ja zatiaľ neviem moje presné poslanie, ale PÁN BOH mi HO raz prezradí… (Miriam, 14 r.)

V Biblii v Matúšovom evanjeliu v 6. kapitole v 19 až 32 verši som sa dočítala, že si nemáme zhromažďovať naše poklady na zemi, ale máme si ich zhromažďovať v nebi, kde nám ich moľ a hrdza neničia a kde sa zlodeji nevlámu a nekradnú. Lebo kde je náš poklad, tam je aj naše srdce. Teda, keď si zhromažďujeme naše poklady na zemi, tak sú v nebezpečí, pretože na zemi sú zlí aj dobrí ľudia, zlí ľudia sú od Satana a dobrí ľudia sú od Pána Ježiša. A keďže sú na zemi okrem dobrých ľudí aj zlí, tí nám môžu ukradnúť a poškodiť naše poklady. Ale keď budeme mať naše poklady v nebi, nemusíme sa o ne báť, nikto nám ich nemôže ukradnúť a ani nám ich poškodiť. Pretože v nebi je všetko a všetci sú „dobrí“! Keď budú naše poklady v nebi, bude tam aj naše srdce v „bezpečí“ pri Pánu Ježišovi. Ale naopak, ak budú naše poklady na zemi, naše srdce bude v „ohrození“, lebo na zemi sú zlí ľudia od Satana. Práve oni nám môžu ublížiť. Podľa mňa je najvzácnejší poklad na svete, to, že Pán Ježiš stvoril tento svet a zomrel za nás na kríži! (Mirka, 12 r.)

…Matúšovo evanjelium nám tým chce povedať, že na zemi nemáme žiadny poklad. Máme tu každodenné veci pre život. Ale na zemi nemáme a ani nikdy nebudeme mať poklad, ktorý nás čaká v nebi. Podľa mňa je tým najväčším pokladom Božia láska, ale každý má na to iný názor.
Čo je pre mňa najvzácnejší poklad na svete? Spomínala som to už hore – najvzácnejší poklad na svete je pre mňa osobne Božia láska. Boh nás veľmi miluje. Dal za naše hriechy svojho nepoškvrneného Syna, aby sme mohli byť my na zemi šťastní. Je to najvzácnejší dar a poklad pre človeka, ktorý Boha pozná, komu pomáha a stará sa oňho. Keby nebolo Boha, tak by som už dávno nebola medzi živými. Raz som sa skoro utopila a pomohol mi nepriateľ. Raz ma zrazilo auto a prežila som. Vtedy som prijala Božiu lásku a uverila som mu. Milujem ho a má pocit, že Boh má so mnou akési plány do budúcna.
Samozrejme, že medzi poklady patrí aj rodina, kamaráti. No aj zdravie, ktoré nám Boh dáva a šťastie. No nič sa nevyrovná jeho láske, ktorá nás napĺňa každý jeden deň nášho života… (Lucia, 15 r.)

Pokoj vám,
dostal sa mi do rúk prázdninový kvíz. Jeho názov je Hľadanie pokladu. Nedostala som ho len ja, ale aj moji kamaráti. Ja, keď som to hľadala, ten poklad, tak sa mi to zdalo ťažké. Ale keď som si to začala čítať, tak ešte predtým som sa pomodlila, aby mi Duch svätý vo všetkom pomáhal. Keď som kvíz dokončila, tak som si ešte prečítala, o čom ste písali. Vy ste napísali, aby som vám napísala, o čom som sa dočítala v Mat. ev. 6,19-21. Ja vám o tom teraz idem písať. Nemám si zhromažďovať tu na zemi poklad, ako je zlato, striebro atď., lebo to chytí hrdzu, alebo to môžu ukradnúť zlodeji, čo je možné! Ale keď uverím v Ježiša z celého srdca, tak Ježiša mi nemôže nikto ukradnúť! O tom, čo som sa dočítala, to je asi všetko, čo som o tom písala. Ale ešte niečo ste napísali. Viete čo? Ja viem. Vy ste mi napísali: Čo je podľa teba najvzácnejší poklad na svete? To ste vy napísali. A teraz idem vám aj odpovedať na otázku. Mne sa zdá, že ľudia. Pýtate sa prečo? Ja som vám v predchádzajúcom riadku napísala, že sa mi to len zdá. Ale keď sa na to pozrieme takto, tak mohli by to byť aj ľudia. A viete prečo? No tak ja vám to poviem. Ja som sa zamyslela a prišli mi na rozum ľudia – preto, lebo ich Pán Boh stvoril, aby Mu slúžili. A tak sa mi dali na rozum ľudia. Ale prišla mi na rozum aj druhá myšlienka. Chcete vedieť aká? No tak ja vám to poviem. Druhá myšlienka bola takáto. Myslím Ježiša. A viete prečo? No tak ja vám to poviem. Ježiša preto, lebo zomrel za každého človeka. A preto, keď uverí človek v Ježiša Krista, tak ho Ježiš očistí a bude bývať v ňom. A preto je to najvzácnejší poklad, ale to neviem, či na svete. Posúďte sami!!! (Hedviga, 12 r.)

Tieto názory sú veľmi milé, potešilo nás, že mnohé deti vedia, aké miesto má Boh v živote človeka. Niektoré zase možno boli trošku aj na pousmiatie, alebo boli príliš filozofické. Rozhodne sú však všetky veľmi zaujímavé a určite by stálo zato viac sa nad nimi zamyslieť. Hlavne my, rodičia či pracovníci s deťmi, by sme sa mali zamyslieť a možno aj častejšie položiť takúto otázku našim deťom, aby sme videli ako sa menia hodnoty v ich životoch. Aby sme nepremeškali príležitosť povedať im a vysvetliť, čo alebo kto a hlavne prečo je najväčším pokladom pre nás a pre človeka vôbec.

Odmenené obrázky:
Gaľová Miriam, Prešov, 7 r.
Gaľová Kristínka, Prešov, 7 r.
Raková Anna, Sedliská 360, 8 r.

Odmenené listy:
Šarköziová Hedviga, Žiar n. H., 12 r.
Ondrúšeková Lucia, Uhrovec, 15 r.
Štrbáňová Mirka, Púchov, 12 r.

Mimoriadne odmeny (za list a obrázok):
Kováčiková Jana, Podkriváň, 12 r.
Húsenicová Miriam, Polomka, 14 r.
Sedliaková Kristína, Hiadeľ, 11 r.

Verzia pre tlač