Uverejnené

10. ROKOV BTM

Ďakujeme všetkým, ktorí ste osobne prišli do Brna na naše jubilejné stretnutie konané pri príležitosti 10. výročia vzniku BTM.
Chceli by sme sa však poďakovať aj tým, ktorí nemohli prísť, ale sa za toto stretnutie modlili, a tiež všetkým, ktorí nám pomohli zvládnuť túto náročnú, avšak krásnu oslavu.


Pohľad do sály

Stretnutie sa konalo v priestoroch zboru Cirkvi bratskej v Brne na Kounicovej ulici. Zišlo sa nás vyše 200, z toho bolo 28 hostí zo zahraničia.

Prežili sme deň plný Božieho požehnania, pokoja a radosti zo vzájomného stretnutia a obohatenia. Radujeme sa z pravej ekumenickej bratskej lásky, ktorú sme navzájom cítili. Pánu Bohu patrí česť a sláva!

Jan Titěra

Stretnutie moderoval Daniel Kaleta, kazateľ Cirkvi bratskej v Ústí n/Labem. Celý deň nás sprevádzal verš z 2. listu Timoteovi 2, 15: Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy. Naše stretnutie zahájil kazateľ Jan Titěra zo zlínskeho zboru Bratskej jednoty baptistov práve výkladom tohto biblického verša.

Doobeda sme premietli obrázky z histórie BTM a v samostatnom programe sa predstavila aj nemecká tlačová misia z Marburgu.

Vladimír Majerski z KES-u v Juhoslávii

Poobede sa predstavili naši spolupracovníci z domova i zo zahraničia. Zo zahraničných hostí spomenieme manželov Majerských z Juhoslávie z Kresťanského evanjelizačného strediska v Báčskom Petrovci, ktorí nám priblížili misijnú prácu medzi Slovákmi a Srbmi žijúcimi vo Vojvodine.

Z domácich spolupracovníkov sa predstavili niektorí autori letákov, napr. M. Frydrychová, M. Dzuriak, silné bolo svedectvo D. Zubčákovej, ktorá hovorila o svojom dlhoročnom spútaní alkoholom.

Brnenské kvarteto lesných rohov

Jonathan Bubar z USA

Večer bol venovaný piesňam a krátkym svedectvám. Najsilnejším zážitkom pre všetkých bolo určite vystúpenie Evy Veškrnovej, známej speváčky a herečky, ktorá vyznávala svoju lásku a dôveru v Boha nielen slovom, ale aj nádhernými piesňami.

Počas osláv sme dostávali rôzne gratulácie, dary a povzbudzujúce listy, za ktoré Vám veľmi ďakujeme. Za všetky listy uvádzame aspoň jeden:
Drahí, rada by som Vám poďakovala za to, že vôbec ešte ste a fungujete, pretože v tomto svete, v ktorom sa neustále hovorí len o podrazoch, podvodoch a krachu je naozajstný zázrak, že Boh drží už taký dlhý čas Vašu misiu a že Vás tak miluje. Aj ja som vďačná. Pretože, hoci moje srdce je plné a často až preteká, ja neviem otvorene a presne povedať, čo by som chcela a tak ponúknem Váš letáčik. Boh sám pripraví pravé oči a srdce pre myšlienku v ňom. Ďakujem, že bežíte s nami, kresťanmi.
S pozdravom J. S., Vsetín

Vám, ktorí ste nemohli prísť do Brna, by sme chceli aspoň trošku priblížiť atmosféru jubilejného dňa BTM prostredníctvom niekoľkých fotografií. Ak by mal niekto z Vás záujem o podrobnejší priebeh tohto stretnutia, môže si objednať audio nahrávku – zostrih slova a piesní z celodenného programu (sú to dve kazety, cena jednej je 100,- Sk).

Eva Veškrnová

BTM team

Predstavitelia zahraničných misií: Alfred Müller z Francúzska, Jürgen Mette z Nemecka a Hans Ueli Beereuter zo Švajčiarska

Na stretnutí nechýbala dobrá nálada - s. Daisy Tschanz zo Švajčiarska

Predseda Bratskej rady BTM v Bratislave Vladimír Dvořák

Jeden zo zakladateľov BTM Josef Sečka

Účastníci jubilejného stretnutia

Účastníci jubilejného stretnutia

Gražyna Kaletová spievala po poľsky...

Irena Schwarzová nás vždy dokáže rozosmiať veselým rozprávaním, obrázkami a básničkami...

Verzia pre tlač