Uverejnené

VYHODNOTENIE PRÁZDNINOVÉHO KVÍZU

Po prvýkrát sme na tohtoročné letné prázdniny pripravili detský kvíz. Podľa množstva odpovedí, ktoré sme dostali, vidíme, že kvíz bol prijatý s nadšením, a preto môžete určite rátať s tým, že prázdninový kvíz sa aj v budúcnosti stane súčasťou našej ponuky letáčikov.
Veríme, že tento kvíz poslúžil deťom nielen na precvičenie si svojich vedomostí a zorientovanie sa v Biblii (mnohí z nich sa s ňou stretli po prvýkrát), ale priviedol ich aj k premýšľaniu nad jej posolstvom.


Ďakujeme všetkým, ktorí nás upozornili, že v kvíze v druhej úlohe máme chybu. V štvrtom riadku nám chýbal jeden štvorček pre písmenko A. Nikomu táto malá chybička však nevadila a väčšina správnych lúštiteľov si jednoducho chýbajúce políčko doplnila. Ale aj tak sa za túto chybičku ospravedlňujeme.

Škoda, že niektoré deti zabudli pod riešenie kvízu napísať svoju adresu alebo nám poslali neúplnú adresu, bez mena alebo bez miesta bydliska. Museli sme ich vyradiť zo zlosovania. Dostali sme aj niekoľko nesprávnych odpovedí a 36 bez vyriešenia prvej úlohy, tieto sme taktiež museli vyradiť zo zlosovania.

Správne riešenie:

úloha č. 1:
– deti mali namaľovať ovečku a vymyslieť pre ňu meno

Dostali sme veľa správnych odpovedí, ale mnohé z detí si zľahčili práve túto úlohu a ovečku jednoducho nenakreslili, alebo nám poslali len takú narýchlo nakreslenú ovečku, často len v obryse. Škoda, lebo sme sa tešili na ich obrázky, a keďže boli prázdniny, mali aj dosť času. Iné deti si zase dali záležať na ovečke a poslali nám starostlivo vypracované a vyfarbené obrázky, niekedy aj obrovských rozmerov. Škoda, že v našom Informačnom liste nemôžeme všetky tieto krásne obrázky uverejniť. Spravili sme si z nich výstavku aspoň v našej kancelárii, až do ďalšieho kvízu nám budú pripomínať tohtoročné prázdninové práce našich malých lúštiteľov.
Všetkým deťom za tieto obrázky – za veselé ovečky a listy ďakujeme.

Z mien, ktoré vybrali pre ovečku sa najčastejšie opakovali tieto: Beluška, Belka, Belica, Vlnka, Vlnôčka, Evička, Líza, Lízinka, Cilka, Tilka… Niektoré deti ju pomenovali podľa seba alebo podľa svojich kamarátok: Marienka, Anička, Zuzka, Ruženka, Katka… , iné vymysleli celkom netradičné mená: Ajka, Lammas, Gody, Skvelka, Ariel, Megy, Beny, Merry, Sesi, Labena, Moly, Pola, Alma, Lora, Dupko, Stela, dokonca kuriózne meno BETEMA (asi od BéTéeM)… alebo jej dali celkom milučké mená, aké by naozaj mohla nejaká ovečka mať: Huncútka, Nezbednica, Pobehajka, Brčulka, Svetluška, Jasmínka, Bavlnka, Brčka, Strakuša, Hviezdička, Stračka, Obláčik, Černuľa, Milka, Modroočka, Okaľa, Jahoda, Malina, Šibalka, Berta a pod.

úloha č. 2:
– bolo treba vyhľadať v Biblii v Jánovom evanjeliu niektoré verše a potom do prázdnych štvorčekov doplniť slová, ku ktorým je v týchto veršoch pripodobnený Pán Ježiš:
6,35………………..chlieb života
1,29………….Baránok Boží
14,6………………cesta
14,6…………………pravda
14,6……………..život
10,9…………………dvere
10,11…..dobrý pastier
15,1……….pravý vin
Výsledkom prvej úlohy je slovo HOSPODIN.


Táto úloha bola dosť náročná, nie všetky deti ju správne vyriešili. Hlavne tie, ktoré nepoznajú Písmo, sa v ňom nemohli orientovať. Tie nenapísali nič, len skúšali hádať. Iné deti hľadali ledabolo a popísali všeličo. Výsledkom bolo potom hocijaké slovo, ktoré vyhovovalo počtom písmen. Dostali sme takéto riešenia: Pán Ježiš, duchovný, hriešnica, Spasiteľ…

Väčšina detí však správne vybrala slová, aj napriek tomu, že nie vo všetkých prekladoch Biblie je v 15. kapitole v prvom verši napísaný pravý vinič, niekde je pravý vínny kmeň.

úloha č. 3:
– bolo treba vyfarbiť políčka podľa návodu, výsledkom bolo slovko: JE

Túto úlohu vyriešili všetky deti správne.


úloha č. 4:
– po vyškrtnutí 7 biblických mien ostali tri písmená: M Ô J
Biblické mená:
Jozef, Jonáš, Mária, Rút, Ján, Anna, Ester.

Opäť mali deti, ktoré nepoznajú Písmo, s týmito menami problémy. Väčšina detí však správne určila biblické mená a zvládla aj túto úlohu.

úloha č. 5:
– kľukatou cestičkou sa bolo treba dostať do cieľa a popri tom poukladať písmenká v správnom poradí do slova: PASTIER

S touto úlohou nemal nikto problém.

Výsledkom bol 1. verš z 23. žalmu: HOSPODIN JE MÔJ PASTIER.

Veľa detí správne určilo aj miesto, kde sa tento veršík v Biblii nachádza.

Potešilo nás, že sa súťaže zúčastnili nielen jednotlivci, ale aj celé skupiny prázdninujúcich detí. Ceníme si odpovede od neveriacich detí, ktorým pomohli s kvízovými úlohami ich veriaci kamaráti alebo starí rodičia, s ktorými trávili prázdniny.
Do kvízu sa zapojili deti od 3,5 do 15 rokov. Preto sme sa rozhodli vylosovať riešiteľov kvízu vo viacerých kategóriách:

1. predškoláci – deti do 6 rokov
2. školáci – deti od 7 do 15 rokov
3. skupinky detí
4. mimoriadne odmeny

Výhercovia

Najradšej by sme odmenili všetky deti, ktoré sa do nášho kvízu zapojili. To však nie je v našich silách ani možnostiach, preto sme museli zo správnych odpovedí výhercov vylosovať. Posielame im knižky, kazety hudobnej skupinky BTM s vianočnými piesňami a melódiami, hračky a iné drobnosti.

1. kategória – predškoláci:

Kráľová Ľubka, Bernolákovo, 6 rokov
Repka Matej, Kamienka, 5 rokov
Šimonová Radka, Banská Bystrica, 6,5 roka
Dodok Alan, Bátovce, 6 rokov
Gaľová Kristína, Prešov, 6 rokov


2. kategória – školáci:

Rišová Juliana, Považská Bystrica, 10 rokov
Gschwengová Barborka, Pezinok, 10 rokov
Sedliaková Kristína, Hiadeľ, 10 rokov
Vajdová Beáta, Bratislava, 11 rokov
Remeňová Radka, Krnča, 11 rokov
Čurlíková Eliška, Prešov, 12 rokov
Gregová Julka, Kochanovce, 9 rokov
Potenga Libor, Chvojnica, 7 rokov
Hetešová Miriama, Stará Ľubovňa, 10 rokov
Raková Anika, Sedliská, 7 rokov
Čonka Jakub, Hnúšťa, 7 rokov
Šestáková Zuzana, Poprad, 11 rokov

Juliana Rišová nám poslala veľmi veselú ovečku a Radka Remeňová nám poslala viac ovečiek a vypísané celé biblické veršíky.

3. kategória – skupiny detí:

Zo skupín, ktoré nám poslali riešenie kvízu hromadne z prázdninového tábora alebo z inej prázdninovej akcie sme vyžrebovali týchto výhercov:

Lichvarčíková Anka, Zlaté Moravce, 7 rokov
Klinčúch Slávko, Trenčianske Stankovce, 5 rokov
Chreňová Simona, Lazy pod Makytou, 8 rokov

4. kategória:

Niektoré obrázky sa nám mimoriadne páčili a niektoré deti zareagovali naozaj veľmi rýchlo a vylúštený kvíz nám poslali ešte v ten istý týždeň, ako sme ho rozposlali, rozhodli sme sa udeliť aj niekoľko mimoriadnych odmien. Dostanú ich tieto deti:

Vravková Mária, Nové Zámky, 9 rokov – za rýchle (a správne) riešenie
Šlechtová Emília, Nové Zámky, 8 rokov – za rýchle (a správne) riešenie
Šimonová Rea, Banská Bystrica, 3,5 roka – najmladšia lúštiteľka kvízu
Majerníková Erika, Terňa, 11 rokov – za pedantne vypracovaný obrázok ovečky
Štefančík Jozef, Vyšná Šebastová, 12 rokov – za najväčší obrázok ovečky
Džama Juraj, Bystré, 7 rokov – za zvláštne vypracovaný plastický obrázok ovečky

Verzia pre tlač