nádej večnosti

Kondolenčná pohľadnica s bilickými veršami zo Žalmu 23,1 a 4, krátkou
básňou a krátkym textom o Pastierovi, ktorý neopúšťa svoje ovečky ani v
hodine smrti, ale ich bezpečne zhromaždí do svojho košiara.

Katalógové číslo: VK112 Kategórie: