Nová pieseň…

Kondolenčná pohľadnica s netradičným textom, biblickým veršom zo Źalmu 144,9 s krátkou básňou.

Katalógové číslo: VK104 Kategórie: