Ani oko nevídalo…

Kondolenčná pohľadnica s biblickým veršom z 1. listu Korintským 2,9 a krátkym textom o tom, kde môžeme nájsť pokoj, utíšenie i nádej.

Katalógové číslo: PA97 Kategórie: