Dúfajte v Hospodina…

Kondolenčný leták – pohľadnica. Dúfajte v Hospodina po všetky veky, pretože Hospodin, len Hospodin je skala vekov. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. (Izaiáš 26,4; 1. list Petra 5,7)

Na sklade

Katalógové číslo: VK62 Kategórie: