zbohom…

Kondolenčná pohľadnica s biblickým veršom z 1. listu Petra 1,3, básňou a krátkym textom o NÁDEJI, ktorá dáva istotu a pokoj aj v živote aj v smrti!

Katalógové číslo: PA85 Kategórie: