Uverejnené

VYRAĎOVANIE ADRIES

Minulý rok sme vytriedili z nášho adresára tých odberateľov, ktorí celé roky, niektorí dokonca od vzniku BTM (to je 11 rokov!!!) odoberali pravidelne letáky (mnohí dokonca po viac kusov, od 10 až po 100 letákov z každej série!!!) a za celý ten čas sa nám nijakým spôsobom neozvali: nenapísali nám, ani nezatelefonovali, neposlali objednávku a dokonca ani finančne nepodporili našu prácu. Na priebežné krátenie zásielok taktiež nijako nereagovali.
Pokračovať v čítaní: VYRAĎOVANIE ADRIES

Uverejnené

PLATBA ZA INÉHO

Taktiež prosíme tých, ktorí platia v mene cirkvi alebo iného jednotlivca, aby použili svoje EČO, ale aj EČO toho druhého, aby sme vedeli, za koho platia. Alebo nám to rozpíšte. Bez týchto údajov naozaj nemôžeme vedieť, za koho platba prebehla. Nepoužívajte však na to tých niekoľko málo okienok na poštovej poukážke, tieto informácie sa tam nezmestia a navyše sa k nám ani nedostanú!

Pokračovať v čítaní: PLATBA ZA INÉHO

Uverejnené

BUĎTE MÚDRI PRI ROZDÁVANÍ LETÁČIKOV

Obraciame sa na všetkých našich odberateľov, aby boli múdri pri rozdávaní letáčikov. Letáčiky sú určené predovšetkým na osobnú evanjelizáciu – teda na darovanie pri osobnom stretnutí či rozhovore, so súhlasom príjemcu. Najmenej vhodným spôsobom je ich hromadné rozdávanie, napr. vhadzovanie do poštových schránok, vylepovanie na informačné tabule či zanechávanie na nevhodných miestach.
Pokračovať v čítaní: BUĎTE MÚDRI PRI ROZDÁVANÍ LETÁČIKOV

Uverejnené

LÁSKA JE TRPEZLIVÁ, LÁSKA JE DOBROTIVÁ, NEZÁVIDÍ…

Rozmýšľali ste niekedy o tom, čo si dnes ľudia predstavujú pod pojmom LÁSKA? Pre mnohých to znamená vzájomné sympatie, romantickú zamilovanosť, citové vzplanutie, flirtovanie, sex… Každý si predstaví niečo iné. Nemožno sa im však čudovať, pretože význam slova láska bol veľmi znehodnotený. Stačí, keď si uvedomíme, čo všetko dnes môžeme vidieť vo filmoch, v televíznych seriáloch a časopisoch. Rôzne predstavy a chápanie lásky potom prinášajú do medziľudských vzťahov veľa nedorozumenia.
Pokračovať v čítaní: LÁSKA JE TRPEZLIVÁ, LÁSKA JE DOBROTIVÁ, NEZÁVIDÍ…

Uverejnené

NEHANBÍME SA ZA EVANJELIUM?

Jeden anglický záhradník sa hrdo obzeral po svojej prekrásne upravenej záhrade. Okolo ide duchovný, vidí pyšného záhradníka a hovorí: „Len si toľko nenamýšľajte – keby nebolo Pána Boha, tak by Vám to tak pekne nerástlo!“ Záhradník mu odpovedal: „Máte síce pravdu, škoda len, že ste nevideli túto záhradu, keď sa o ňu staral Pán Boh sám!“
Pokračovať v čítaní: NEHANBÍME SA ZA EVANJELIUM?

Uverejnené

POTREBUJEME VÁŠ SÚHLAS, KEĎ CHCEME MAŤ VAŠU ADRESU V ADRESÁRI

Ešte stále nám chýbajú niektoré vaše podpisy. Väčšina z vás správne pochopila potrebu vášho podpisu na to, aby sme mohli aj naďalej mať vašu adresu v adresári BTM. Niektorí sa však podpísať zabudli alebo namiesto podpisu napísali slovíčko „áno“. Prosíme teda znova tých, ktorí sa nepodpísali na objednávaciu kartu, aby tak spravili na tejto najnovšej. Riadok s podpisom ostane trvalou súčasťou adresy na objednávacej karte. Prosíme vás, vyplňujte ho.
Pokračovať v čítaní: POTREBUJEME VÁŠ SÚHLAS, KEĎ CHCEME MAŤ VAŠU ADRESU V ADRESÁRI