Uverejnené

ZLO OKOLO NÁS

Hrôzy vojny môžeme DNES sledovať doslova v priamom prenose. Je to o to hroznejšie, že vidíme SMRŤ civilných obyvateľov, rozstrieľané bytové domy, horiace trosky. Zničená krajina, vyvrátené stromy, vraky vojenských vozidiel, mŕtvi vojaci a plačúce matky… Dokonca zbombardované nemocnice a školy…

KONCENTROVANÉ ZLO vyšlo z pekelnej diery a koná dielo skazy. Tak, ako to bolo vždy, keď blázniví totalitní vodcovia vyhnali tisíce mladých, obyčajných, mierumilovných chlapcov, aby zabíjali svojich rovesníkov na druhej strane frontu. Ríša ZLA najskôr zrodí šialenú nenávistnú ideológiu, ktorú vtelí do hláv, duší a rúk sfanatizovaných uskutočňovateľov, aby potom silou zákona o všeobecnej mobilizácii poslala na jatky pešiakov, ktorí o to vôbec nestoja. Mechanizmus vojny sa spustí sám v momente, keď muži vidia vedľa seba umierať svojich kamarátov. Je ním nenávisť, zlosť, pomsta, zúfalstvo. Zrodia sa v nás strašné ZVIERACIE PUDY!

Každá vojna má však aj druhú stranu, tak ako aj táto ukrajinská! KONCENTROVANÉ DOBRO. Jej priebeh, vývoj, skorý a víťazný koniec stojí a padá na tom, nakoľko je v napadnutom, okupovanom a nespravodlivo utláčanom národe naakumulované DOBRO vo všetkých jeho podobách. Aj tu hrá VIERA ako obvykle prím.

To, v čo veríme, dnes predurčí budúce dni. Veríme v nespravodlivosť a zlobu vojny, preto ju odmietame. Veríme v krásu, zmysel a hodnotu života, ktoré VOJNA NIČÍ a mrzačí všetko, čo sme doteraz budovali, stavali a civilizovali. A preto sme rezolútne proti!

Veríme v DOBRO a LÁSKU, ktorá je podstatou celého ľudského bytia. Veríme v právo človeka, národa, krajiny rozhodovať slobodne o svojom osude, v rešpekt a úctu ku všetkým ľuďom, rodinám i národom bez rozdielu. Veríme v silu jednoty, vzájomnosti, pomoci, ľudskosti vo všetkých jej krásnych podobách. Osobne prejavená v dobrovoľníckych, obetavých skutkoch pri dnes prebiehajúcich aktoch pomoci utečencom

pred vojnovými hrôzami. Je to nikým neorganizovaná solidarita, a preto je najviditeľnejším DôKAZOM DOBRA, ktoré ešte nevymrelo a vyšlo konať svoju misiu. Veríme v dobro vtelené do osoby vodcov tohto národa, povzbudzujúcich svoj národ vo viere v právo hájiť svoju SLOBODU a SUVERENITU.

Veríme v DOBRO ,ktoré učinil BOH podstatou života a vložil ho do človeka v podobe transcendentného večného svetla. SVETLO SVEDOMIA je to ten Boží imperatív, ktorý potrebujeme poslúchať. A nielen to, je to plamienok, ktorý musíme rozdúchať, aby sa rozhorel, je možné ho totiž dusiť aj udusiť. A potom nastáva TMA. Desivá tma vojen minulých i prítomných, keď zbytočne zomierajú milióny a skaze podlieha všetko ušľachtilé a dobré! Ako je to možné nevidieť? Je to prosté – keď sa zahmlí jasnosť našich očí a svetlo zahalí oheň, dym, prach a tma…

Kristov učeník a budúci apoštol (vyslanec) o tomto SVETLE hovorí v jednom z textov Biblie: To Slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila. (Ján 1:2-5)  

Takúto vieru prajeme našim priateľom, nech to neznie ako lacná fráza – bratom a sestrám v našej veľkej ľudskej rodine: Žite vierou v toto Božie SVETLO a vytrváte vo svojou zápase až do víťazného triumfu! A my vám budeme stáť po boku. Tiež vierou v zmysel tohto dobra. Toto nie je žiadna teória, lacný optimizmus, je to realita života. Ten, kto žije a čerpá z večných prameňov DOBRA, nevysychá a nestráca vieru, silu a dobrú vôľu ani v takýchto ťažkých chvíľach!

Nové prikázanie píšem vám, čo je pravdivé v Ňom aj vo vás, pretože tma prechodí a svieti už pravé svetlo. Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí brata, je doteraz v tme. Kto miluje brata, zostáva vo svetle a nieto v ňom nič pohoršujúceho. Ale kto nenávidí brata, je v tme a chodí v tme a nevie, kam ide, pretože mu tma zaslepila oči. (1. Jánov list 2:8-11)  

(L. Badiar)

Verzia pre tlač