Uverejnené

VSTÚPILI SME DO NOVÉHO ROKU

Vstúpili sme do nového roku – a pred nami sa otvára ďalšia kapitola nášho života, ktorá je zatiaľ pre nás neznáma.

Nevieme, čo nám tento rok prinesie. Či budeme musieť viac čeliť nečakaným skúškam, rôznym problémom a prekážkam, alebo sa, naopak, budeme viac radovať z drobných či väčších osobných alebo pracovných úspechov. Jedno však vieme iste – naša budúcnosť je pevne v Božích rukách, a tak sa nemusíme budúcich dní báť.
Veľa vecí je pred nami skrytých aj z pohľadu ďalekej budúcnosti. Avšak v Biblii môžeme nájsť „akési prorocké obrysy“ toho, ako sa bude svet, v ktorom žijeme, ďalej vyvíjať a kam bude smerovať. A z toho môžeme niečo „vyčítať“ aj pre tento rok, ktorý je pred nami.
Prorok Izaiáš v 60. kapitole v 1. a 2. verši hovorí: Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou. Lebo, hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Tieto Izaiášove prorocké slová nám otvárajú pohľad do budúcnosti. Na jednej strane vnímame to, že temnota prikrýva zem a súmrak národy. A táto temnota, zdá sa, že každým rokom narastá. Pozorujeme to okolo seba v podobe rozkladu morálnych a etických hodnôt. Sám Pán Ježiš Kristus, keď hovoril o znameniach posledných čias, hovorí aj o tom, že „vychladne láska mnohých“. Ľudia budú voči sebe nepriateľskí, bezohľadní, sebeckí…
Avšak prorok Izaiáš týmto smutným konštatovaním však nekončí, ale pokračuje: …nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Do rastúcej temnoty sveta, ktorého sme súčasťou, stále svieti svetlo Božej lásky a jeho slávy. A to platí aj pre tento nový rok.
Nech svetlo Božej slávy a jeho prítomnosti viac a viac preniká do našich životov v tomto novom roku a nech prostredníctvom nás aj druhí vidia živého a milujúceho Krista, ktorý je svetlom a zvíťazil nad každou temnotou!

Ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota… (Galatským 5,22)

Verzia pre tlač