Uverejnené

EXISTUJE ZLO?

Raz jeden profesor na istej univerzite položil svojim študentom takúto otázku:
– Je všetko, čo existuje, stvorené Bohom?

Jeden zo študentov nesmelo odpovedal:
– Áno, všetko je stvorené Bohom.
– Stvoril Boh všetko? – spýtal sa znova profesor.
– Áno, pane! – odpovedal študent.
Profesor sa teda pýtal ďalej:
– Ak Boh stvoril všetko, to potom znamená, že Boh stvoril aj zlo, pretože ono existuje. A vďaka
princípu, že naša činnosť určuje nás samých, je potom aj
Boh zlo.
Študent zahanbene stíchol…
A profesor bol sám so sebou nesmierne spokojný.
Odrazu zdvihol ruku iný študent:
– Pán profesor, môžem Vám položiť otázku?
– Samozrejme, – povedal profesor.
Študent sa postavil a povedal:
– Existuje chlad?
– Čo je to za otázku? Samozrejme, že áno. Tebe vari nikdy
nebola zima?
V posluchárni zašumelo, študenti sa zasmiali otázke
spolužiaka. Ten však pokračoval:
– V skutočnosti, pane, chlad neexistuje, v súlade so zákonmi
fyziky je v skutočnosti chlad iba neprítomnosť tepla.
Človeka aj jednotlivé predmety či javy môžeme opísať a
určiť ich energiu na základe prítomnosti alebo tvorby tepla,
ale nikdy nie na základe prítomnosti či tvorby chladu.
Chlad nemá svoju jednotku, v ktorej by sme ho mohli merať. Slovo chlad sme si vytvorili my
ľudia, aby sme opísali to, čo cítime v neprítomnosti tepla.
A študent položil ďalšiu otázku:
– Pán profesor, existuje tma?
– Samozrejme, že existuje, – odpovedal profesor.
– A opäť nemáte pravdu. Tma takisto neexistuje. V skutočnosti je tma len vďaka tomu, že tam
nie je prítomné svetlo. Môžeme skúmať svetlo, ale nie tmu. Svetlo sa dá rozložiť, skúmať lúč za
lúčom, avšak tmu zmerať nedokážeme. Tma nemá svoju jednotku, v ktorej by sa dala merať. Tma
je iba pojem, ktorý si vytvorili ľudia, aby pomenovali neprítomnosť svetla.
A potom sa študent ešte spýtal:
– Pane, existuje zlo?
Teraz už dosť neisto profesor odpovedal:
– Samozrejme, vidíme ho každý deň – brutalitu vo vzťahoch, medzi ľudmi, násilie, zloba, krivdy…
– toto všetko nie je nič iné, ako prejav zla.
Na to študent povedal:
– Zlo neexistuje, pane. Zlo je iba neprítomnosť dobra – teda Boha. Zlo je výsledok neprítomnosti
Božej lásky v srdci človeka. Zlo prichádza vtedy – podobne, ako keď prichádza tma alebo chlad
-, keď nie sú prítomné svetlo, teplo a láska.
Profesor si sadol a mlčal…

Verzia pre tlač