Uverejnené

MODLITBA DO NOVÉHO ROKA

Bože náš, daj nám…

Bože náš

  • daj nám širší pohľad, aby sme chyby druhých videli Tvojimi očami;
  • daruj nám trpezlivosť, vytrvalosť a ochotu načúvať a porozumieť;
  • nauč nás viac sa modliť a prosiť za potreby druhých;
  • rozšír našu lásku k ľuďom, priateľstvo a pomoc;
  • nauč nás viac dávať a obetovať;
  • daj nám dar nielen odpúšťať, ale aj zabúdať na všetko, čo nám ublížilo;
  • posilni našu vieru, aby sme sa v Tebe cítili bezpečne;
  • daruj nám svoj pokoj a nauč nás viac sa radovať.

Keď sa toto všetko naučíme, každý deň bude pre nás bohatou odmenou, každý deň sa dotkneme nebeských hviezd v ľudských očiach. Lebo život je o láske a dávaní. Len láska robí človeka človekom a dobrota a láskavosť srdca prinášajú pokoj. Preto začnime nový rok dávaním lásky.

Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko, zub za zub. Ale ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé, a kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť; a ak ťa niekto núti na míľu, choď s ním dve. Kto ťa prosí, tomu daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba. Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia; aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci? A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. (Evanjelium: Mt 5, 38 – 48)

Verzia pre tlač