Uverejnené

INTERNETOVÍ „ŠMEJDI“ (podvodníci)

 

Internet je pomôcka, ktorú rád využívam a tvrdím, že on sám za nič nemôže. Za mojich mladých čias sa hovorievalo, že „papier znesie všetko“ a používalo sa to vtedy, keď niekto napísal alebo vytlačil nejakú lož či urážku.

O internete platí niečo podobné, avšak v oveľa väčšej miere. Nielen, že „internet znesie všetko“, teda hocijakú lož, výmysel, nezmysel či urážku, on to dokonca veľmi ľahko a rýchlo rozšíri po svete. A často je nemožné nájsť a presne určiť autora, jeho kvalitu, povesť a skutočné poznanie danej veci.

Keď zdroj textu na internete nepoznáme alebo možno aj poznáme autora, ale nie sme odborne vzdelaní v oblasti, o ktorej píše, je potom ťažké rozhodnúť sa, čo máme brať vážne a čo nie, čomu veriť a o čo sa opierať. Potom často nastupujú namiesto rozumu emócie. Človek rád prijme či uverí tomu, po čom túži alebo čo mu chýba, a vôbec neskúma, či je tá informácia pravdivá.

Dnes je to celé umocnené pandémiou, ktorá prináša neistotu, obavy, strach a aj hnev. A tak autori a šíritelia konšpiračných teórií a pochybných informácií majú pred sebou úrodné pole. Tým skôr, keď niektoré známe osobnosti – napr. politici a populárni ľudia – buď zahmlievajú, klamú, alebo zneužívajúc svoju popularitu – nie odbornosť – vyhlasujú neuveriteľné nezmysly, ktorým však vždy niekto uverí.

Práve v situácii pandémie a boja proti nej ohrozuje množstvo týchto dezinformácií životy ľudí. Brojenie proti vakcíne, strach z „čipizácie a vakcinácie“, popieranie nebezpečenstva nákazy atď. ovplyvňujú postoje a správanie sa mnohých ľudí. A tomu, kto sa rád bojí či rád proti čomukoľvek protestuje, je jedno, že skutoční odborníci hlásajú, že bez rúšok, bez vakcíny a bez dodržiavania zásad sa covidu nezbavíme a bude nás ďalej kosiť.

Otázku: „Komu som uveril?“ si musíme klásť s tým, že sa taktiež spýtame, či ten, kto niečo tvrdí a ja by som to jeho tvrdenie chcel prijať, je skutočne dôveryhodný človek, je v danej veci dostatočne vzdelaný a jeho vyjadrenia sa v zásade zhodujú s inými skutočnými autoritami. Najhoršie je, keď bludné a zavádzajúce informácie podá bezúhonná alebo obdivovaná osoba, ktorá sa tak teší celkom nepatričnej autorite.

Často, a teraz ešte vo väčšej miere, sme varovaní pred „šmejdami“ – podvodníkmi, ktorí svojím nepoctivým jednaním okrádajú ľudí, hlavne starších, o peniaze. Ako kresťania by sme sa však mali vyhýbať aj „informačným šmejdom“, hlavne keď svoje nezmysly balia do zbožných obalov, ale taktiež pomáhať druhým, aby im nenaleteli.

(A. Opatrný)

Verzia pre tlač