Uverejnené

BOŽÍ DAR MÚDROSTI A POCHOPENIA

Prežili sme zvláštny a pre mnohých z nás veľmi ťažký rok 2020 a zdá sa, že aj v novom roku budú starosti a problémy spojené s pandémiou koronavírusu ešte nejaký čas pokračovať.

Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva… (Efezským 1,15-18)

K môjmu známemu sa raz, ešte keď bol dieťa, nezachoval dobre jeho kamarát. Môj známy sa vtedy nahneval a pýtal sa, ako mu to mohol spraviť, že je to veľmi nespravodlivé. Jeho mamička mu však na to povedala: Nie je správne, ako sa k tebe kamarát zachoval, ale ty sa skôr pýtaj, čo ti tým chcel Pán Boh povedať.

Veľa ľudí sa dnes hnevá na vládu – niekto preto, lebo nás lepšie neochránila, iní kvôli tomu, že nás obmedzuje. Niekto sa zlostí na spoluobčanov, ktorí všetko ignorujú a správajú sa nezodpovedne a kvôli ktorým sa epidémia a s ňou spojené komplikácie pretiahnu, niekto nemôže vystáť tých, ktorí sa nechávajú manipulovať strachom, lebo vraj sa tak pripravujú o slobodu…

Všetkým by nám však veľmi prospelo, keby sme si úprimne kládli otázku, ktorú v našom krátkom príbehu odporučila mamička môjho známeho: To, čo sa deje, je zlé, ale čo nám tým chce Boh povedať? Čo nás tým chce naučiť? Čo si z toho máme vziať?

Všimol som si ešte jednu vec. Sme zaplavení mnohými informáciami, ale aj dezinformáciami, rozdielnymi a často protichodnými názormi odborníkov a pseudoodborníkov. Je pochopiteľné, že sa v nich každý zorientuje trochu inak a inak ich aj vyhodnotí. Žiaľ, často sa stáva, že máme záver hotový vopred, podľa toho, čo sa mi páči alebo nepáči, čo ma práve znepokojuje, aký mám celkový pohľad na okolitý svet, na cirkev, politiku atď. A tak je potom veľmi jednoduché vybrať si z množstva informácií a názorov len tie, ktoré môj pohľad podporujú, a vyhlásiť za dezinformácie to, čo sa mi nehodí. A to nás nikam neposunie, len prehĺbi rozdelenie.

Apoštol Pavol vyprosuje kresťanom od Otca dar múdro chápať veci a ich zmysel odhaľovať, aby mohli mať o Ňom (Bohu nášho Pána Ježiša Krista) správne poznanie. Boží dar múdreho chápania a odhaľovania zmyslu toho, čo prežívame, vedie k správnemu poznaniu Boha. Nestalo sa nám náhodou, že sme si to aj tu otočili? Teda, že súc presvedčení o tom, že poznáme Boha, považujeme taktiež svoje pochopenie vecí za múdre a jediné správne? V takom prípade však už nie sme schopní Otca plnšie spoznávať a On nemôže osvecovať naše srdce. Zatvárame sa tak pred nádejou pripravenou tým, ktorých povolal, a pred pokladmi slávy pripravenými nám ako dedičstvo.

Vyprosujme si do nového roku Boží dar múdrosti a pochopenia, aby naše srdce mohlo byť prežiarené nádejou, ktorej garantom je Otec slávy.

(P. Semela)

Verzia pre tlač