Uverejnené

ČO MILUJEM, KEĎ MILUJEM SVOJHO BOHA?

Milujem ťa, Bože!
Prebodol si mi srdce svojím slovom –
a ja som si ťa zamiloval.

Nebo aj zem a všetko,
čo je v nich,
mi hovoria,
aby som ťa miloval.
A neprestávajú to hovoriť všetkým ľuďom.

Avšak, čo skutočne milujem,
keď ťa milujem, môj Bože?
Nie je to tvar tela ani dočasná krása,
nie je to lesk svetla,

tak príjemný pozemským očiam,
nie sú to sladké melódie všetkých možných piesní,
nie je to lahodná vôňa kvetov, mastí ani vonných látok,
nie je to manna ani med,
nie je to krásne telo,

ktoré by lákalo k telesnému objatiu –
toto nie je to, čo milujem,
keď milujem svojho Boha.

A predsa:
Keď milujem svojho Boha,
je to láska k istému svetlu
a istému hlasu
a istej vôni
a istému jedlu
a istému objatiu.
Je to svetlo,

hlas,
vôňa,
pokrm
a objatie –

môjho vnútorného človeka!
Tam mojej duši žiari svetlo,
ktoré nepojme žiadny priestor;
a znie tam hlas,

ktorý neodnesie čas;
a rozlieva sa tam vôňa,

ktorú nerozptýli žiadny vietor;
a možno tam poznať chuť jedla,

ktoré sa neminie, keď dojem;
a trvá tam objatie,

ktoré sa nekončí zunovaním a nudou.
TO JE TO,
čo milujem,
keď milujem svojho Boha.

Neskoro som si ťa zamiloval,
krása taká starobylá aj taká nová.
Neskoro som si ťa zamiloval.
A vidz!

Ty si bol vnútri
a ja vonku

a hľadal som ťa tam
a napadal som to krásne,

čo si stvoril.
TY SI BOL SO MNOU,
ale ja som nebol s tebou.
Tie krásne stvorenia ma držali ďaleko od teba!
A pritom,

keby neboli v tebe,
vôbec by neboli!
VOLAL SI A KRIČAL

a prelomil si moju hluchotu;
leskol si sa a žiaril

a zahnal si moju slepotu;
vydával si vôňu

a ja som sa nadýchol;
okúsil som ťa

a teraz lačniem a žíznim po tebe;
dotkol si sa ma

a ja som zahorel po tvojom pokoji.

Až k tebe priľnem celou svojou bytosťou,
už nikde nebude pre mňa bolesť a námaha
a môj život bude živý
a celý naplnený tebou.
Lebo ten, koho napĺňaš,

toho pozdvihuješ a –
pretože ja nie som tebou naplnený,
som teraz sám sebe príťažou.
Zlé smútky vo mne bojujú s dobrými radosťami
a ja neviem,

na ktorú stranu sa prikloní víťazstvo.
Beda mi!

Pane, zmiluj sa nado mnou.
Beda mi!

Pozri,
neskrývam svoje zranenia:
TY SI LEKÁR –
ja som chorý;
TY SI MILOSRDNÝ –
ja milosrdenstvo potrebujem.


(sv. Augustín)

Verzia pre tlač