Uverejnené

VERIŤ ZNAMENÁ SPOĽAHNÚŤ SA NA BOŽIU VERNOSŤ


Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, nech vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove! Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás, a aby sme sa zachránili od nečestných a zlých ľudí. Lebo viera nie je daná všetkým.Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého. (2. Tesalonickým 2,16-3,3)

Keď sme sa kedysi, pred príchodom mobilov a internetových sociálnych sietí, dohodli, že sa stretneme o dva týždne tam a tam, tak sme s tým všetci počítali a skutočne sme sa aj stretli. Nové komunikačné technológie nám dávajú možnosť pružne reagovať na zmenu okolností – dohodnuté termíny aktualizovať a prispôsobiť novej situácii. No aj rušiť:  „Prepáč, dnes to fakt nestíham; niečo mi do toho prišlo; vieš, mám blbú náladu, tak to radšej odložíme; ešte sa dohodneme“ atď. Zvykli sme si, že môžeme dať hocikedy vedieť, že sa niečo zmenilo. Podvedome už akosi počítame s tým, že všetko môže byť nakoniec ešte trikrát inak, a často ani neočakávame, že by platilo to, na čom sme sa dohodli.

Len Boh, náš Otec, je stále rovnaký. Tvorí síce nové veci, avšak jeho láska k nám, jeho dobrota, a to že nás chráni, sprevádza a posilňuje, nepodlieha okolnostiam či náladám. Pán je verný, môžeme sa naňho celkom spoľahnúť. Preto môžeme od neho čerpať nepominuteľnú útechu a radostnú nádej.

Veriť znamená spoľahnúť sa na to, že Boh bude aj v aktuálnej situácii konať tak, ako konal predtým a ako nám sľúbil. Veriť znamená oprieť sa o Božiu lásku a vernosť tu a teraz – nech sa deje čokoľvek!

(P. Semela)Verzia pre tlač