Uverejnené

POZVANIE DO RAČKOVEJ DOLINY – STRETNUTIE SESTIER EA

Milé sestry, pozývame vás na už tradičné 24. stretnutie sestier EA v Račkovej doline v Tatrách. Ak ste v minulosti na tomto stretnutí niekedy boli a dobre ste sa tam cítili, doprajte túto skúsenosť aj sestrám zo svojho okolia či zboru, pozvite ich a priveďte.

Stretnutie sa koná 18. – 22. septembra 2019
Téma:POKORA – verzus pýcha
Ústredný verš: Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude; pokorných ozdobuje spásou. (Žalm 149,4)

Program:
Vždy doobeda sú prednášky, poobede je voľný individuálny, prípadne spoločný, oddychový program, výlet, rehabilitačný telocvik, čas na prechádzky a rozhovory, posedenie vonku pri ohni. Večerný program pozostáva z piesní, básní, svedectiev a skúseností s Bohom, krátkeho slova, súťaží, tomboly a mnohého iného.

Prihlásiť sa môžete na adrese BTM:
BTM
P. O. Box 11
840 09 BRATISLAVA 49
btm@btm.sk
tel. 02 64538114, 0911 192955
Obratom dostanete podrobnejšie informácie.

Verzia pre tlač