Uverejnené

ŠKOLA VOLÁ!

Školský rok, ktorý sa práve začína, je jedným z troch „rokov“, ktoré v období 12 mesiacov jedného roka prežívame. Pre upresnenie: ide o rok občiansky – ten je od 1. januára, rok školský – ten je od 1. septembra a rok cirkevný – ten je od 1. adventnej nedele. Reklama by povedala: tri v jednom.

Najväčší pohyb v spoločnosti a najväčšie plánovanie asi prináša školský rok. Menia sa cestovné poriadky, mení sa organizácia času v rodinách, menia sa programy v živote farností, mení sa rytmus a ponuka na úrovni spoločenského, pracovného, politického a kultúrneho života. Súčasne sa mení aj náš biorytmus – kvôli inému vstávaniu detí a teda aj celých rodín a tak vlastne väčšiny spoločnosti.

Spolu s týmito zmenami treba na ďalších 10 mesiacov premyslieť a naplánovať rozvrhy, aktivity, akcie, krúžky, bohoslužby atď. Nie je toho na človeka príveľa? V takejto situácii sme možno opäť postavení pred otázky, ktoré nás sprevádzajú celým naším životom: Na ako dlho si môžem plánovať svoj život ja? Čo ma čaká v najbližšej budúcnosti? Kam sa bude uberať môj život? Zvládnem určené úlohy? Atď. Takéto otázky môžu byť niekedy až znepokojujúce. Môžu nám však aj pomôcť. Pomôcť pozerať sa najprv na to, čo je skutočne dôležité. A až potom plánovať svoju (vždy neistú) budúcnosť.

Svoju budúcnosť totiž nikto nepozná. Poznáme však Toho, kto ju dobre pozná a pozná aj nás, pozná naše srdce, naše túžby, ale aj naše bolesti i radosti. On vie, ako najlepšie naplánovať a organizovať náš život. Preto nikdy nie je na škodu využiť nejaké chvíle k tej najdôležitejšej pracovnej a strategickej schôdzke – k schôdzke s Tým, ktorému na nás naozaj záleží, s Tým, ktorý ide po našich cestách s nami, a ktorý, aj keď to často priamo nevnímame, k nám hovorí a sprevádza nás. Veď „sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom“ (Žalm 119,105).

Za redakciu BTM prajeme všetkým školákom a študentom dobrý štart do tohto školského roku a všetko dobré na ceste, ktorá má smer a cieľ.

Verzia pre tlač