Uverejnené

POZVÁNKA DO RAČKOVEJ DOLINY

Všetky sestry srdečne pozývame na ďalšie, v poradí už 17. duchovno-rekreačné stretnutie sestier Evanjelickej aliancie, ktoré aj tento rok bude z Božej milosti v Domove J. A. Komenského v Račkovej doline. Termín stretnutia je od stredy 26. septembra do nedele 30. septembra 2012.

Tohtoročná téma: Ozdobnou korunou sú šediny s ústrednými veršami z Knihy žalmov 92,14-16. Popoludnia bude možné využiť na rozhovory, prechádzky v krásnej tatranskej prírode, rehabilitačné cvičenie či masáže a kreatívnu tvorbu.
Na stretnutie sa môžete prihlásiť na adrese (tu získate aj podrobnejšie informácie o stretnutí, cenách a možnostiach ubytovania):
BTM – RNDr. Kukučková Dagmar, P. O. Box 11
840 09 BRATISLAVA 49

tel. 02/64 53 81 14, mobil: 0910/572641
mail: dagmar.kukuckova@btm.sk

Ako sme sa mali v Račkovej vlani? Prečítajte si…

Stretnutie žien EA sa uskutočnilo v Račkovej doline 21. – 25. septembra 2011. Téma stretnutia bola: Život v radosti a slobode. Prítomné sestry sa uistili, že jediným prameňom pravej radosti je Boh, lebo len On ponúka tie duchovné hodnoty, o ktorých sa mylne domnievame, že ich nájdeme na tejto zemi. Ide o spokojnosť, istotu, pokoj a nádej pre budúcnosť. Ani jeden z týchto darov nenájdeme v práci, medziľudských vzťahoch, peniazoch, moci či postavení. Dáva nám ich jedine náš nebeský Otec, náš Pán a Boh. Hodnotné boli aj večerné programy, v ktorých odzneli básne, svedectvá a skúsenosti s Bohom a premietané zaujímavé príbehy. Stretnutie sme ukončili v nedeľu aliančnými bohoslužbami.
V prostredí, v ktorom sa stretnutie každoročne koná, tzv. oáza pokoja Božej prírody, blahodarne pôsobí na všetky účastníčky, lebo starosti všedných dní ustupujú do úzadia a Duch svätý silnejšie pôsobí. No nielen duša si tu prichádza na svoje, ale aj telo rannými rozcvičkami, prechádzkami v prírode, alebo masážami, ktoré tam taktiež môžeme absolvovať. Obľúbené sú aj zaujímavé kreatívne aktivity a priateľské rozhovory, ako aj posedenie vonku pri ohni a opekanie.
Vždy pred odchodom na nočný odpočinok znejú radostne z našich úst slová piesne: Vymizol biely deň z údolí, z temien hôr. Odpočiň celá zem i každý Boží tvor. Voláme dobrú noc do polí, do strání: Dobrú noc, domov náš Pán Boh sám ochráni. (Zuzana H., Poprad)

Po niekoľkých rokoch sa mi konečne zaskvela vytúžená možnosť zúčastniť sa sesterského stretnutia v Račkovej doline. Do našej nádhernej doliny ma priťahovali tri silné magnety: vnikať do stále nových a nových tajov Božieho slova; túžba splynúť so sestrami v nádhernom spoločenstve, nad ktorým sa vznáša Božie svetlo – láska; a túžba po šiestich rokoch vidieť moje milované slovenské hory. Pojem sloboda sa taktiež silno rozozvučal v mojom vnútri. Veď ma väznila choroba! No lekár mi dovolil ísť! A tak, ako sa teší väzeň, keď sa mu namiesto šera cely nad hlavou objaví nebo – voľnosť, ako vzlietne z klietky vypustený vták, tak jasala vďakou moja duša, keď sa mi naskytla možnosť ísť do Račkovej. Predstavte si, že jedna milá rodinka neváhala kvôli dvom starým sestrám ísť z južného Slovenska až do Tatier, len aby ich tam priviezli a potom zase odviezli domov!
Celý program bol pripravený tak, že nám do hĺbky objasnil tú slobodu a radosť, ktoré nám dáva náš Spasiteľ. Pochopili sme obrovský rozdiel medzi slobodou sveta a touto slobodou: Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní (J. 8,36). Prednášky boli biblicky hlboké. Čo sestry hovorili, to vnútorne silne prežívali. Poobedia – to bola sloboda voľby, ako stráviť čas: prechádzky, vonkajšie hry, masáže, kreatívna tvorba, spev, rozhovory. Možnosť opekania dobrôt. Zaujímavé filmy: severská krajina, ľadovce, historické pamiatky… Večer sme mali zase program.
Prečo hovoríme o našom stretnutí v Račkovej, že sme tam ako v „predsieni neba“? Lebo tu mizne vek, miznú bolesti a choroby. Je tu nebeská atmosféra. Napríklad hoci v stredu pri mojom príchode si Kriváň zahalil tvár hmlou, mojím sestrám, ktoré ma srdečne vítali, jasne žiarili tváre radosťou. Alebo vo štvrtok ráno, ešte sme sa len schádzali na stíšenie a už nám všetkým žiarili oči. Radosť bola doslova hmatateľná. Stojac pri dverách sme začuli otázku: „Máme sa navzájom rady?“ „Áno“ zaznelo presvedčivo. Je tu teda prítomná láska – to prvé a základné ovocie Ducha svätého! A na blízkej halúzke rastie druhé ovocie – radosť. Teda už vieme, prečo je tu toľko radosti! A ešte ďalší svojrázny dôvod našej radosti je skutočnosť, že tu kresťanská – kristovská láska spálila aj tie najtenšie nitôčky rozdielov medzi denomináciami. (Mária W., Levice)

Na jeseň lastovičky odlietajú do teplých krajov. Ženy z rôznych cirkví práve vtedy balia svoje potrebnosti a ponáhľajú sa z celej republiky do Račkovej doliny pod Vysoké Tatry. Tohto roku to bolo už po 16-ty krát. Domov Jána Ámosa Komenského sa stane na 5 dní oázou odpočinku, kde vládne v Pánu Ježišovi jednota, pokoj, láska tak, ako to bude raz v kráľovstve Božom. Teraz sme jeseň začínali témou: Život v radosti a slobode. Naše tri fundované prednášateľky nádherne doplnili apoštola Pavla, ktorý napísal: Tak teda stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva (Gal. 5,1). Tak sme spoločne prelúskali život v súkromí, spoločnosti i spoločenstve. Zišlo sa nás do 90 sestier z rôznych denominácií tej jedinej cirkvi KRISTA KRÁĽA.
Nemyslite si, že sme sa nudili a len počúvali. Veľa sme spievali, lebo nášmu Pánovi máme za čo ďakovať. V modlitbách sme mali spojenie, ktoré nikto nezruší. Naše srdcia bili jedným tlkotom, veď medzi nami prebýval náš vzácny Radca, Utešiteľ, sám Duch Svätý. Na rozhýbanie tela sme mali relax pri cvičení a prechádzky na čistom tatranskom vzduchu. Pre šikovné ruky boli špeciálne kreatívne aktivity. To treba zažiť na vlastné oči. No a každý večer sme mali také rodinné stíšenie, kde sme si mohli pred Pánom vyliať svoje vnútro, vydať svedectvá o Jeho priamom účinkovaní v našich životoch. Lebo my sme Jeho deti a On sa stal naším Kormidelníkom. Bez Neho by sme stratili správny smer. Vďaka Bohu za všetko, čo sme tam mali a prežili.
Ak túžite aj vy také niečo zažiť, máte novú šancu. Ďalší termín stretnutia sestier je od 26. do 30. septembra 2012. Príďte sa medzi nás potešiť, zdieľať, či podeliť o problémy, ktoré majú riešenie v rukách Božích. Každý jeden. (Elena O., Hrochoť)

Verzia pre tlač