Uverejnené

STRETNUTIE EURÓPSKYCH TLAČOVÝCH MISIÍ V MARBURGU

V dňoch 19. – 22. mája 2003 sa v nemeckom Marburgu uskutočnilo stretnutie pracovníkov európskych tlačových misií. Okrem domácich pracovníkov a spolupracovníkov Marburger Medien v Nemecku a v Rakúsku sa na tomto stretnutí zúčastnili pracovníci z partnerských a sesterských misií z Francúzska, Švajčiarska, z BTM v Českej republike a BTM na Slovensku. Takéto pracovné stretnutia sa konajú raz za rok.

Tohto roku sa po prvýkrát zúčastnila stretnutia aj misionárka z Rumunska, kde pôsobí už tretí rok.

Na týchto pravidelných pracovných stretnutiach sa podrobne oboznamujeme s prácou jednotlivých misií v rôznych štátoch a v rôznom prostredí. Samozrejme, aj my predstavíme výsledky práce u nás, vymieňame si skúsenosti a spoločne hľadáme nové možnosti pre ďalšiu prácu, možnosti ako osloviť širšie skupiny ľudí a prebudiť u nich záujem o evanjelium, ako podchytiť mládež, ale aj strednú generáciu, či starých, opustených alebo rastúce skupiny prisťahovalcov. Pole pre misijnú prácu je všade naozaj rôznorodé a rozsiahle.

Veľa času venujeme na týchto stretnutiach aj modlitbám. Modlíme sa nielen za požehnanie pre našu prácu, ale aj za možnosť aj naďalej slobodne hlásať a šíriť evanjelium v našich krajinách i po celom svete.

Verzia pre tlač