Uverejnené

VERIŤ ZNAMENÁ SPOĽAHNÚŤ SA NA BOŽIU VERNOSŤ


Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, nech vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove! Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás, a aby sme sa zachránili od nečestných a zlých ľudí. Lebo viera nie je daná všetkým.Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého. (2. Tesalonickým 2,16-3,3)

Pokračovať v čítaní: VERIŤ ZNAMENÁ SPOĽAHNÚŤ SA NA BOŽIU VERNOSŤ
Uverejnené

BOH PRICHÁDZA PRIAMO DO SITUÁCIE, V AKEJ TERAZ SOM

V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám!Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána.Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril: Prijmite Ducha Svätého. (Ján 20, 19-22)

Pokračovať v čítaní: BOH PRICHÁDZA PRIAMO DO SITUÁCIE, V AKEJ TERAZ SOM
Uverejnené

SAMOTA, STRACH A TÚŽBA PO POKOJI


Samota patrí ku každému človeku. Každého z nás sa niekedy dotkne, pociťujeme ju a prežívame hlavne vo vzťahoch. Mali by sme s tým rátať, no aj tak nás to zaskočí. Avšak len keď tú svoju samotu uznám a prijmem, môžem aj naďalej žiť v dobrom vzťahu. Pretože ten, kto sa vrhá do vzťahu len preto, aby unikol svojej bytostnej samote, príliš sa upne na partnera a vzťah tak rozbije.

Pokračovať v čítaní: SAMOTA, STRACH A TÚŽBA PO POKOJI