Uverejnené

TRPEZLIVOSŤ VO VZŤAHOCH

Ako sa prejavuje netrpezlivosť vo vzťahoch medzi ľuďmi v našich rodinách?

1.Trpezlivosť vo vzťahu manželov

Možno poznáte taký ten výrok, keď sa opýtali starčeka, ktorý oslavoval so svojou manželkou diamantovú svadbu, že ako je možné, že tak dlho spolu vydržali…. A on povedal: Žili sme v dobe, v ktorej keď sa niečo pokazilo, tak sme to opravili, namiesto toho, aby sme to vyhodili na smetisko. Mladí ľudia sa radšej hneď rozvedú, ako by mali trpezlivo pracovať na svojom vzťahu. Radšej sa rozvedú, akoby mali znášať to, že ten druhý je iný ako ja. Radšej sa rozvedú, akoby trpezlivo…

2. Trpezlivosť vo výchove

Mám také 2 obrazy pred sebou. Cestovala som vlakom a mamička cca ročného dieťatka sa celý čas s ním rozprávala. Ono cupitalo sem a tam a padalo a ona ho niekoľkokrát zodvihla… A hovorím si: Presne takú trpezlivosť má Pán Boh ku mne… Má ma stále na očiach, a keď padám, dvíha ma… A potom ďalší obraz u lekára. Prišla mama, posadila dieťa na stoličku a hneď mobil do ruky… Radšej dáme deťom do ruky mobil, aby sa zabavili samé, pretože nemáme trpezlivosť sa im venovať.

3. trpezlivosť kresťanov k neveriacim

Veľa rozprávame o tom, akí sú, veľa moralizujeme, namiesto toho, aby sme im slúžili. Aby sme s nimi komunikovali, pretože si to žiada veľa trpezlivosti.

4. trpezlivosť v službe ľuďom, ktorí si to nezaslúžia, alebo vôbec nie sú vďační

Ako ma Pán Boh napomenul cez môjho manžela: Počas brigád k nám do areálu prichádzal pravidelne jeden bezdomovec. Nič neurobil, nepomohol, iba sa k nám chodil najesť a posedieť si na lavičke. S manželom sme sa po brigáde rozprávali, že by bolo dobré si s ním o tom pohovoriť, že teda trošku ho aj viesť, nielen kŕmiť. No, nedopadlo to dobre, vykrikoval a vulgárne mu nadával… Sú ľudia, ktorí si vôbec nezaslúžia náš záujem, ale my im máme napriek tomu slúžiť. A musíme v tom byť trpezlivý nie preto, žeby si to zaslúžili, ale preto, že to proste potrebujú a že Pán Boh nás k nim posiela.

Dva príklady z Biblie

1. Trpezlivý Jozef

Jozef už ako chlapec dostával sny od Pána Boha, že raz z neho bude niekto, komu sa pokloní celá jeho rodina. Krásne sny, ktoré má Jozef a ktoré sú zjavne proroctvom a zasľúbením od Pána Boha. A aj keď by sme čakali to, že Jozef nejako bude stúpať po rebríčku a bude sa mu dariť, Jozef sa stáva „Božím pacientom“. Všetko je inak, ako by ste čakali. Všetko sa, naopak, v jeho živote rúca. Narušili sa vzťahy v jeho rodine so súrodencami, potom aj s milovaným otcom. Bratia ho nemali radi, chceli ho zabiť a nakoniec ho predali do Egypta, takže zo slobodného človeka, ktorý bol obľúbený otcom, sa stáva otrok v cudzej krajine, kde nemá absolútne nikoho blízkeho. No a zdá sa, že tam sa mu predsa len začína dariť. Neskôr bol však krivo obvinený a dostal sa do väzenia. Keď vo väzení pomohol jednému človeku, ten mu sľúbil, že mu pomôže, keď sa dostane na slobodu. No aj ten na neho zabudol… Jozef mohol byť nešťastný človek, ktorý je sklamaný, mohol sa ľutovať a nariekať nad svojou situáciou, mohol prejaviť odpor sebaľútosťou alebo svojím postojom k Bohu, ktorý ako keby nedodržal, čo mu vysníval… No my o ňom čítame, že zostával verne pri Bohu: Hospodin bol s Jozefom a požehnal úspechom všetko, čo robil (Genesis 39,21). A rovnaký bol aj vo vzťahu k ľuďom: Mohol byť plný neodpustenia a hnevu, plní netrpezlivosti a sklamania voči svojim bratom, ale on s nimi jedná trpezlivo, zhovievavo a nakoniec im odpúšťa…

2. Sára – žena, ktorá nebola trpezlivá

Sára sa najprv rozhodne vyriešiť svoju situáciu tak, že dá svoju slúžku Abrahámovi. A potom je netrpezlivá k Hagar – znova, keď Sára cíti diskomfort, chce prebrať situáciu do vlastných rúk a navrhne Hagar vyhnať…

Sárina netrpezlivosť obrala Sáru a Abraháma o radosť zo zázraku splneného zasľúbenia. Tým, že chceli urýchliť niečo, čo im Pán Boh chcel z lásky dať ako dar, postavili sa do pozície tých, ktorí preberajú na seba jarmo zodpovednosti za túto situáciu.

Stáva sa aj tebe, že kvôli tomu, že si netrpezlivý preberáš na seba zodpovednosť, vstupuješ do niečoho, do čoho ťa Pán Boh nevolá a čo ťa v konečnom dôsledku zaťaží? A vlastne aj keď je to dobrá vec, v podstate sa z toho nemôžeš ani radovať tak, ako by si chcel, lebo to možno prinieslo ďalšie nečakané problémy… Sárina netrpezlivosť vrhla na celú jej rodinu isté prekliatie, rozdelenie, ktoré sa od tej chvíle šírilo z generácie na generáciu. Hagarin syn Izmael a Sárin syn Izák sú dva rozdelené národy, ktoré proti sebe bojujú dodnes. Nemuselo sa to stať, keby Sára nebola netrpezlivá… Sárina netrpezlivosť nabalila na seba ďalšie ťažké rozhodnutia, a hriech netrpezlivosti sa premenil na hriech žiarlivosti, hriech konfliktov, hriech odcudzenia a takmer by mala na svedomí aj dva ľudské životy, keby Pán Boh nezasiahol a Hagar s umierajúcim dieťaťom na púšti nezachránil.

Svojou trpezlivosťou alebo netrpezlivosťou môžeš ovplyvniť ďalšie generácie v tvojej rodine. Môžeš ovplyvniť to, ako sa správajú k sebe ľudia, ktorí sú okolo teba. Môžeš priniesť požehnanie, alebo rozdelenie.

Prečo je dôležité byť trpezlivý? Keď sme trpezliví, prejavujeme tým dôveru Pánu Bohu. A trpezlivosť voči iným ľuďom znamená zase pokoru. Plná oddanosť celým srdcom sa prejavuje vtedy, keď neprestávame veriť, že sa situácia zmení, resp. že Boh ju vyrieši. Trpezlivosť je čakanie na Hospodina. No nemýľte si trpezlivosť so zbabelosťou (Ľ. Štúr)

(Anna Činčuráková-Tipulová)

Verzia pre tlač