Uverejnené

POĎAKOVANIE A PROSBA

Všetkým, ktorí ste našu prácu v minulom roku akýmkoľvek spôsobom podporili, srdečne a úprimne ďakujeme.

Ďakujeme za Vašu finančnú podporu – Vaše dary nám uľahčia plánovanie, prípravu aj výrobu nových produktov. Vďaka Pánu Bohu za ochotných darcov a Vám za otvorené srdcia i dlane.

A tých, ktorí na to akosi v každodennom zhone pozabudli, prosíme, aby tak ešte urobili. Je smutné, keď musíme potom spätne upozorňovať, že hoci si od nás objednali kopu materiálov, dodnes za ne nezaplatili…

Avšak napriek všetkému môžeme opäť vyznať, že sme ani v minulom zložitom roku nemali nedostatok, že všetky naše potreby boli pokryté.

Uvedomujeme si, že ďalšou dôležitou podporou sú Vaše modlitby. Prosíme Vás, aby ste sa aj naďalej modlili za našu prácu, za našich spolupracovníkov, za dostatok nápadov, námetov a autorov. Za to, aby sme ešte mohli slobodne šíriť evanjelium v našej krajine, aby sa postupne dostalo naozaj ku každému človeku. Aby sme na to mali dostatok síl, múdrosti i odhodlania. Potom môže Pán Boh túto prácu požehnať.

A my veríme, že aj v tomto ďalšom období našej činnosti – tento rok je to už 31. rok našej služby – nám zachováte svoju priazeň a podporu, aby sme pre vás mohli pripraviť a vydať ďalšie zaujímavé letáky a produkty. Lebo naším najväčším prianím je sprístupniť toto posolstvo každému človeku v našej krajine – aby sa mu dostalo povzbudenia a nádeje.

No súčasné vysoké nárasty cien takmer vo všetkých oblastiach (tlač: papier, farby, práca… opäť od marca poštovné, obalový materiál, energie atď.) sú pre nás ako občianske združenie obrovskou výzvou. Ale aj pre každého z nás osobne. Preto je také dôležité, aby ľudia v strachu, núdzi a neistote mohli zažiť nádejné a potešujúce posolstvo Božej lásky. Umožnite nám svojím darom a modlitbou, aby sme aj v roku 2023 mohli plniť toto poslanie.

Verzia pre tlač