Uverejnené

NEBOJ SA! JA SOM S TEBOU!

O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. (Filipským 4,6-7)

O nič sa nestarajte! Nie je to nejaká provokácia? Zvlášť v tejto zložitej dobe, ktorá nám k našim bežným starostiam pridáva plno ďalších – takých, ktoré sme nikdy predtým riešiť nemuseli? Určite by sme boli radi, keby sme si žiadne starosti robiť nemuseli, ale či sa vari len tak dajú hodiť za hlavu? A bol by to naozaj kresťanský postoj, a nie nezodpovednosť?

Výzva apoštola Pavla vyvoláva veľa otázok. Napríklad aj počas nedávnej pandémie. Možno to vzali za správny koniec tí, ktorí si covidom život vôbec nekomplikovali. Niektorí spochybnili jeho existenciu, iní jeho vážnosť, niekto poukázal na chaotické opatrenia… Niektorí kresťania si Pavlovu výzvu aktualizovali na „o koronavírus sa nestarajte“ a za slabých vo viere považovali tých, ktorí si starosti robili. Bola to autentická interpretácia Biblie alebo zavádzajúca a nie veľmi kresťanská skratka?

Ignorovanie či zľahčovanie pandémie nás starostí nezbavuje, len prináša iné. A už vôbec neprináša Boží pokoj prevyšujúci každé myslenie, o ktorom je v liste Filipským taktiež reč. Skôr som narazil na veľa podráždenosti až agresie voči všetkému, čo zvolený postoj nabúralo. A to ako ovocie Božieho Ducha nevyzerá…

Ako teda máme chápať tieto Pavlove slová? Apoštol vo svojich listoch najprv zvestuje evanjelium, teda dobrú správu či radostnú zvesť (to je význam gréckeho slova euangelion), a potom nás nabáda, aby sme vzali evanjelium vážne, spoľahli sa naň a podľa toho konali. Tu je tou dobrou správou, o ktorú sa máme oprieť, uistenie, že Pán je blízko. Pán Ježiš, ktorému na mne záleží, ktorý vie, čo potrebujem, ktorý sa o mňa stará. Až potom dáva zmysel výzva, aby som mu s vďačnosťou a dôverou predložil všetky svoje starosti a potreby. To je cesta k tomu, aby ma starosti nedusili, pretože zistím, že na ne nie som sám. Podobne nás povzbudzuje aj apoštol Peter vo svojom liste: Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará (1. Petra 5, 7).

A skúsenosť s jeho láskyplnou starostlivosťou ma naplní pokojom, ktorý je niečím oveľa hlbším ako absencia starostí.

A tak aj v čase pandémie či súčasnej energetickej, finančnej či akejkoľvek inej krízy: Obracajme svoju myseľ aj srdce k Ježišovi. Ďakujme mu, že je nám na blízku, a s dôverou mu zverujme svoje potreby.

Nebojme sa vyzerať Boha, nebojme sa ho oslovovať a volať k nemu. Nebojme sa mu odovzdávať svoj život, radosti aj problémy. Nebojme sa nechať sa od neho viesť. Nebojme sa! On je s nami, záleží mu na nás. Nebojme sa!
(P. Semela)

Verzia pre tlač