Uverejnené

CHOĎTE!

Potom Pán určil sedemdesiatdva iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a na každé miesto, kam chcel sám ísť. I povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! (Lukáš 10,1-3)

Pán Ježiš každému z nás zveruje niečo dôležité. Jeho slová: „Choďte!“ platia aj pre nás, pre mňa aj pre teba. Potrebuje doslova každú ruku, ktorá bude vo svete rozsievať nádej, lásku, radosť, pokoj… Dnes, zajtra, každý deň… – nech sme kdekoľvek. Ľuďom, s ktorými žijeme, pracujeme, ktorých stretávame – každému z nich môžeme priniesť drobné semienka lásky, nádeje, zmierenia…

Pán Ježiš nám prináša nádej, ale ona nesmie ostať uzamknutá v našom srdci. Možno nás ochromuje množstvo bolesti a biedy vo svete a povieme si, že keď existuje toľko zla, tak ja sám toho veľa nezmením. Pán Ježiš však o tom všetkom vie. A práve preto nás posiela a povzbudzuje k modlitbe: „Proste Pána žatvy!“ – a sám seba nazýva týmto Pánom žatvy. To preto, aby sme mali istotu, že všetko nezávisí len od nás samých,ale že je to hlavne jeho dielo, ktoré vedie svojím Duchom a aj ho chráni.

Nenechajme sa teda odradiť. Nie sme sami. Nie sme bezmocní. Prijmime s radosťou naše povolanie učeníkov a misionárov. Obráťme sa k Bohu s dôverou a modlitbou, a potom môžeme robiť hoci aj niečo celkom malé, avšak konkrétne. Napriek všetkým ťažkostiam a aj svojim nedostatkom môžeme vychádzať a rozsievať semienka Božieho kráľovstva – pretože Pán Ježiš je s nami.

Pane, je to Tvoje dielo, dôverujeme Ti a spoliehame sa na Tvoju pomoc a vedenie. Použi si ná a učiň nás dnes znamením blízkosti Božieho kráľovstva.

Verzia pre tlač